Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Visatos Buda > Pasistenkite prisitaikyti prie... >

Pasistenkite prisitaikyti prie naujų sąlygų. Keiskite savo sąmonę

AŠ ESU Visatos Buda. Taip vadinasi mano Dieviškosios Hierarchijos, egzistuojančios šioje visatoje, pareigos.
AŠ ESU Buda ir dėl visur buvimo savybės, kuri man būdinga ir yra mano prigimtis, aš galiu būti kiekviename šios visatos taške ir taipogi aš galiu būti visose gyvose būtybėse.
Vienintelė vieta, kur aš negaliu būti, tai jūsų pasaulis ir kiti tankūs pasauliai, kurių vibracijos yra per žemos, kad galėčiau juose būti.
Todėl aš galiu būti tiktai tose gyvose būtybėse, kurios savo sąmonėje pasiekė Budos lygį ir panoro priimti įsikūnijimą Žemėje šiuo sunkiu perėjimo laiku kaip nesavanaudiško tarnavimo Žemės planetai aktą.
Dievo planas Žemės žmonijai yra visų gyvybės srautų, dabar gyvenančių Žemės planetoje, tapimas Budomis. Šis sąmonės lygis taipogi gali būti pavadintas Dieviška sąmone. Ir šis žmonijos vystymosi etapas atitinka Dievišką sumanymą, pagal kurį žmogus savo vystymesi gali pakilti ant aukštesnio evoliucijos vystymosi laiptelio ir tapti Dievažmogiu.
Nėra jokia paslaptis, kad tas sąmonės lygis, kuriame dabar yra žmonija, labai mažai skiriasi nuo gyvūnų sąmonės lygio. Ir nebus jokia paslaptis, jeigu pasakysiu, kad daugelis gyvų būtybių, kurias jūs laikote gyvūnais, pasiekė daug aukštesnių savo sąmonės vystymosi laiptelių, negu daugelis žmonių.
Aš turiu omenyje kai kurias banginių ir delfinų rūšis. Pagal savo vystymosi lygį šios būtybės smarkiai aplenkė savo kolegas, vaikštančius Žeme. Jų energetinė sistema ir jų čakros leidžia jiems prisijungti prie visatos duomenų banko. Ir mes išnaudojame šių būtybių fizines formas tam, kad sužinotume situaciją Žemėje. Būdami sunkiai pasiekiamuose ir žmonių nelankomuose vandenynų rajonuose, mūsų ištikimi darbuotojai išsaugo ir palaiko Žemės planetos pusiausvyrą.
Aš tikiuosi, kad Žemės žmonija visgi pasieks tą sąmonės lygį, kartais vadinamą budistine sąmone, kuris leis Žemės žmonijai pereiti į aukštesnį evoliucinio vystymosi etapą.
Savo neišvystyta sąmone palaikote jūsų planetoje egzistuojančią technokratinę civilizaciją.
Ir aš atėjau jums pasakyti, kad į Dievo sumanymą Žemės planetai neįeina jūsų technokratinės civilizacijos palaikymas.
Viskas, kas neatitinka Dievo sumanymo, bus nušluota nuo Žemės paviršiaus.
Be jūsų planetos, visatoje yra daug civilizacijų, kurios eina technokratinio vystymosi keliu. Ir visoms šioms civilizacijoms būdingas atitrūkimas nuo visatos informacinės bazės.
Aš priverstas vartoti jūsų techninius terminus, kad jūsų kalba perduočiau informaciją, kuri jums dabar reikalinga.
Jūs prisijungiate prie visatos informacinės bazės, kai būnate tame jūsų sąmonės išsivystymo etape, kuris atitinka Budos sąmonės lygį. Šitame sąmonės lygyje jūs tampate Dievažmogiais. Jūsų čakros išsiskleidžia ir tai leidžia jums laisvai keistis informacija su visu kosmosu, su kiekviena šios visatos būtybe, kuri pasiekė tą patį, kaip ir jūs, sąmonės lygį. Jums nustoja egzistuoti bet kokie laiko ir erdvės rėmai. Prieinate prie bet kurios informacijos, kuri egzistuoja šios visatos bibliotekose ir saugyklose. Aišku, egzistuoja skirtingi budistinės sąmonės vystymosi laipteliai. Ir pirmame laiptelyje jūs galite neturėti visų sugebėjimų, ir jūsų gauta informacija apsiribos jūsų planetos rėmais. Bet palaipsniui plėsite savo sąmonę ir išeisite iš pradžių į savo saulės sistemos lygį, vėliau į savo galaktikos lygį, vėliau į savo galaktikų sistemų lygį.
Jūsų sąmonės augimo galimybės beribės ir kai savo sąmonėje peraugsite šitą visatą, gimsite naujoje visatoje, atitinkančioje jūsų sąmonės vystymosi lygį, arba savo noru prisiimsite Budų pareigas žemesnėse visatose, kad išsaugotumėte pusiausvyrą besivystančioms gyvoms būtybėms šiose visatose.
Mano šiandieninio apsilankymo tikslas yra duoti jums informaciją apie tolesnį jūsų vystymosi etapą.
Ir šis etapas nesusijęs su jūsų technokratine civilizacija. Todėl viskas, kas neatitinka Dievo sumanymo ir išreiškia neatitinkančias Dievo Valios idėjas ir vystymosi koncepcijas, palaipsniui bus pakeista evoliucinėmis, atitinkančiomis Dievo Valią, koncepcijomis ir vystymosi kryptimis.
Visa, kas pernelyg priešinsis, arba daugeliu kataklizmų bus pašalinta iš fizinio plano, arba prisitrauks savo vibracijomis prie tų technokratinių salelių, kurios dar egzistuoja šioje visatoje, bet kurių dienos taipogi suskaičiuotos.
Aš dabar aprašiau jums planą, kuriuo turi sekti Žemės planeta. Tačiau, prašau, nepritaikykite šio plano jūsų žemiškajam metų skaičiavimui. Visa tai įvyks, bet įvyks už laiko ciklų, kurie nepalyginami su jūsų, kaip gyvūnžmogio, gyvenimo ciklais.
Jūsų laiko skaičiavimo sistema nepritaikyta tam, kad duotų jums teisingus orientyrus ir terminus. Tačiau tam, kad siektumėte, kad saugotumėte savo sąmonėje orientyrą, kuriuo reikia judėti, konkretūs terminai nereikalingi.
Dar truputį apie tai, kas aktualu ir skausminga. Jūs matote aplink save daugelio gyvūnų rūšių, kurios išmiršta neprisitaikiusios prie naujų egzistavimo sąlygų, pavyzdį.
Visada skaudu stebėti išmirimo reginį. Tačiau tai, kas naujomis sąlygomis negyvybinga, išeina arba modifikuojasi. Lygiai tas pats laukia gyvūnžmogio - rūšies, kuriai jūs šiuo momentu priklausote. Turite arba prisitaikyti prie naujų egzistavimo sąlygų savo planetoje, arba ši rūšis bus pasmerkta išmirti.
Supraskite, egzistavimo sąlygų jūs nepajėgūs pakeisti. Yra šioje visatoje kai kas, ką jūs negalite reguliuoti kaip vandenį maišytuve arba temperatūrą savo būste.
Yra visatos įstatymas, kuris reguliuoja gyvenimo sąlygas jūsų planetoje. Ir dabar mes paprasčiausiai pridėjome jūsų planui vibracijų.
Negalite šito nepajausti.
Todėl, prašau, pasistenkite prisitaikyti prie naujų sąlygų. Keiskite savo sąmonę. Raktai, kaip pakeisti savo sąmonę, jums duodami. Turite visus būtinus vadovavimo nurodymus, o laikytis šių nurodymų ar ne, jūs renkatės patys. Tai jūsų laisva valia ir galite veikti pagal savo laisvą valią tol, kol išorinės šios planetos sąlygos leis tai daryti.
Aš daviau jums jūsų vystymosi perspektyvas ir perspėjau apie jums gresiančius pavojus. O dabar aš nutylu ir palieku jus. Man buvo labai malonu šiandien su jumis bendrauti per šį pasiuntinį. Ačiū.

AŠ ESU Visatos Buda