Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 22 Dokumentas. Sutrejybinti Di... >

22 Dokumentas. Sutrejybinti Dievo Sūnūs

(243.1) 22:0.1 YRA trys grupės būtybių, kurios yra vadinamos Dievo Sūnūs. Papildomai prie sūnystės besileidžiančiųjų ir kylančiųjų kategorijų yra trečioji grupė, kuri yra žinoma kaip Sutrejybinti Dievo Sūnūs. Sūnystės sutrejybinta kategorija yra toliau skirstoma į tris pirminius skyrius sutinkamai su jos asmenybių, apreikštų ir neapreikštų, daugelio tipų kilme.

(243.2) 22:0.2 1. Dievybės sutrejybinti Sūnūs.
(243.3) 22:0.3 2. Trejybės apkabinti Sūnūs.
(243.4) 22:0.4 3. Tvarinių sutrejybinti Sūnūs.

(243.5) 22:0.5 Nepriklausomai nuo kilmės visi Sutrejybinti Dievo Sūnūs turi bendrą sutrejybinimo patyrimą, arba kaip savosios kilmės dalį, arba kaip Trejybės apkabinimo patyrimą, pasiektą vėliau. Dievybės sutrejybinti Sūnūs šituose pasakojimuose neatskleidžiami; dėl to iš tikrųjų šitas pasakojimas apsiribos likusių dviejų grupių pavaizdavimu, ir ypač Trejybės apkabintais Dievo Sūnumis.