Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 18 Dokumentas. Aukščiausiosios... >

18 Dokumentas. Aukščiausiosios Trejybės Asmenybės

(207.1) 18:0.1 VISOS Aukščiausiosios Trejybės Asmenybės yra sukurtos specifinei tarnystei. Dieviškoji Trejybė jas sukuria tam tikrų specifinių pareigų vykdymui, ir jos yra parengtos tam, kad tarnautų, demonstruodamos metodo tobulumą ir atsidavimo galutinumą. Aukščiausiųjų Trejybės Asmenybių yra septynios kategorijos:

(207.2) 18:0.2 1. Sutrejybintos Aukštybės Paslaptys.
(207.3) 18:0.3 2. Dienų Amžinieji.
(207.4) 18:0.4 3. Dienų Senieji.
(207.5) 18:0.5 4. Dienų Tobulieji.
(207.6) 18:0.6 5. Dienų Nesenieji.
(207.7) 18:0.7 6. Dienų Sąjungos.
(207.8) 18:0.8 7. Dienų Ištikimieji.

(207.9) 18:0.9 Šitos administracinio tobulumo būtybės turi konkretų ir galutinį kiekį. Jų sukūrimas yra praeities įvykis; daugiau jų nebeįasmeninama.

(207.10) 18:0.10 Per visą didžiąją visatą šitos Aukščiausiosios Trejybės Asmenybės išreiškia Rojaus Trejybės administracinę politiką; jos išreiškia teisingumą ir yra Rojaus Trejybės teisminis nuosprendis. Jos formuoja tarpusavyje susietą administracinio tobulumo grandinę, nusidriekiančią nuo Tėvo Rojaus sferų iki vietinių visatų būstinių pasaulių ir iki vietines visatas sudarančių žvaigždynų sostinių.

(207.11) 18:0.11 Visos būtybės, kilusios iš Trejybės, yra sukuriamos tokios, kad jų visos dieviškosios savybės turi Rojaus tobulumą. Tiktai patyrimo sferoje praleistas laikas iš tiesų papildė jų sugebėjimus kosminei tarnystei. Niekada nebūna jokio pražangos pavojaus ar maišto rizikos su būtybėmis, kilusiomis iš Trejybės. Jos yra iš dieviškumo esmės, ir nėra žinoma, kad jos kada nors būtų išklydusios iš asmenybės elgesio dieviškojo ir tobulo kelio.