Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 19 Dokumentas. Iš Trejybės Kil... >

19 Dokumentas. Iš Trejybės Kilusios Lygiavertės Būtybės

(214.1) 19:0.1 ŠITOJI Rojaus grupė, pavadinta Iš Trejybės Kilusiomis Lygiavertėmis Būtybėmis, apima Trejybės Sūnus Mokytojus, taip pat klasifikuojamus kaip Rojaus Dievo Sūnus, tris grupes aukštųjų supervisatos administratorių, ir Trejybės Įkvėptųjų Dvasių tam tikra prasme neasmenę kategoriją. Net Havonos vietiniai gyventojai gali būti deramai įtraukti į šių Trejybės asmenybių klasifikaciją kartu su būtybių, gyvenančių Rojuje, didžiuliu skaičiumi grupių. Tos iš Trejybės kilusios būtybės, apie kurias bus kalbama šitame aptarime, yra:

(214.2) 19:0.2 1. Trejybės Sūnūs Mokytojai.
(214.3) 19:0.3 2. Išminties Tobulintojai.
(214.4) 19:0.4 3. Dieviškieji Patarėjai.
(214.5) 19:0.5 4. Visuotiniai Cenzoriai.
(214.6) 19:0.6 5. Trejybės Įkvėptosios Dvasios.
(214.7) 19:0.7 6. Havonos Vietiniai Gyventojai.
(214.8) 19:0.8 7. Rojaus Piliečiai.

(214.9) 19:0.9 Išskyrus Trejybės Sūnus Mokytojus ir galbūt Trejybės Įkvėptąsias Dvasias, šitos grupės turi konkretų skaičių; jų sukūrimas yra užbaigtas ir praeities įvykis.