Projektai internete > Straipsniai iš 2007-2009 metų ... > Žurnalų įrašai > Dievo sąvoka >

Dievo sąvoka

DIEVAS ABSOLIUTAS !



DIEVO SĄVOKA !


Aš nuo vaikystės tikėjau, kad yra kažkas ; - kas sukūrė šį pasaulį ( mūsų planetą ), kažkokia tai aukštesnė jėga, - protas, ir gyvenau labai „švarų“ ir sąžiningą gyvenimą savo siela vien su gėriu ir meile širdyje. Pats visada labiausiai vertinau paties žmogaus tyrumą, sąžiningumą ir gerumą, bei visus kitus gėrį skleidžiančius žmogaus bruožus... Ir kaip Jūs manote ?, - kas atsitiko su manimi dvasiniame pasaulyje ir jo supratime, pasiekus sąmojingiausius būsenos egzistencinius reiškinius ?... nežinau net kaip parašyti ar išsireikšti, kad skaitytojai teisingai suprastų, nes susidūriau su mokslui nežinomais ir neištirtais reiškiniais , .... !



Dievo sąvoką aš esu suformulavęs taip :



Dievas yra visa visuma t.y. :

1. Be materija !

2. Materija.

3. Mūsų planetos ( žemės ) pasaulis ir bet kokia gyvybė jame.

4. Dvasinis visumos pasaulis, ir jo sudėtinė sistema mūsų planetoje.

5. Apie 10 ( tikslus skaičius nežinomas, rašomas apytikslis) nežemiškos civilizacijos planetų ir jų egzistencinės sistemos.

6. Dievas - Tėvas - branduolys, visos egzistencijos visatoje ( centras ).

7. Kristus ( Jėzaus - indigo žmogaus hibridinis kūnas ).

8. Dievo tam tikra sistema sukūrusi mūsų planetą žemę ( motina ).

9. Sudėtinė visatos ; - Rojaus sudėtinė sistema ( nežinoma ar materija egzistuoja, tik yra žinoma kad tokia sistema egzistuoja ).

10. Laikas.



Dievo sąvoką suskirsčiau į 10 sampratų sričių, kurios visoje mano išnagrinėtoje ( nagrinėjamoje ) visatoje apima visumos egzistenciją. Per laiką yra susikūrusios tam tikros Dievo sistemos ir sisteminės programos. Sisteminės programos ypatingai yra būdingos mūsų planetoje žemėje. Šios žemiškos Dievo sisteminės programos susikūrė per KRISTŲ, per Jo sąveiką su žmonija, ir žmonijos ( tam tikrose prasmėse ) sąveiką su Jėzumi. Per HIBRIDINĮ KRISTAUS kūną susiprogramavo žemės ateitis. Kristus, tai Jėzaus ir indigo žmogaus hibridas, kurio asmenybė pilnai suvokiama virš sąmonėje, nes ji gali egzistuoti ne tik žmogaus, Dievo - Tėvo, bet ir kitų Planetų Dvasinės Būklės Egzistencijoje ( per tai KRISTUI pavyko išsiaiškinti kitų egzistencijos civilizacijas 2009 metais ) ir pan. .... !

Mediumas - Vidmantas Grinčiukas -



Pasirašo : Dievas !

Pasirašo : INDIGO Vidmantas Grinčiukas



Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.