Projektai internete > Straipsniai iš 2007-2009 metų ... > Skyrius 'Susipažinkime su Jėzu... >

Skyrius 'Susipažinkime su Jėzumi' ir komentarai

Jėzus gyveno prieš ir gyvena po apsilankymo žemėje. Savo gyvenimu žemėje pavaizdavo kaip kiekvienas iš mūsų gali gyventi įtikėjęs į Tėvą. Jis save vadindavo "Žmogaus sūnumi", pavadintas geru klausdavo kodėl jį taip vadina ir sakydavo "Tik Tėvas yra geras, tai jis daro visus darbus per mane", taip pat sakydavo "dar didesnius darbus darysite jūs patys". Jėzaus įsikūnijimui buvo atrinkta gera šeima, (pagal žydų papročius ištekėjusi moteris kuri dar nepagimdė vaiko buvo vadinama nekalta - Jėzus gimė šeimoje turėdamas abu žemiškuosius tėvus).

Yra visas Jėzaus gyvenimo žemėje ir jo mokymų aprašymas nuo pradžios prieš įsikūnijant, su visa jo vaikyste, paauglyste, ir gyvenimu kas sudaro beveik 800 puslapių nemokamai prieinamo teksto: www.urantia.lt/?pid=12 (lietuviškai)

Dar lietuviškai yra Jėzaus perduoti mokymai, kuriuose irgi jis plačiau pasakoja ir paaiškina apie savo gyvenimą žemėje: www.urantia.lt/?pid=379

Anglų kalba, per daugiau nei keturiasdešimt metų ruoštą moterį iš Afrikos perduoti Kristaus Laiškai: www.christsway.co.za/letters_eng.htm

Anglų kalba, amerikoje bendraujančių Kim ir Lorein Michaels su Jėzumi kuriamas puslapis kuriame jei reikėtų atspauzdinti tekstą būtų virš 3000 puslapių, taip pat yra sukurtos knygos kelios. Bet svetainė atsakinėja į žmonių klausimus (suskirstyta į kategorijas), ir dar yra dvasinio augimo instrumentų svarbus skyrelis: www.askrealjesus.com

Per rusų pasiuntinę Tatjaną Mikušina, yra užrašomi laiškai iš pakylėtųjų, tuo tarpu ir Jėzaus diktavimai, tai adresas į jų sąrašą ir lietuviškais tekstais: www.viduje.puikiai.lt/sirius/?v=16

Galiu taip pat rekomenduoti, šį pasisakymą su nuorodomis kas susiję su gyvu Jėzumi ir jo perduodamomis žiniomis, persiųsti draugams elektroniniu paštu.
---
Beje, daug žinau apie tikrovę ir apie Jėzu, nors kur minėjau iš pirmosios nuorodos dar nesu perskaitęs informacijos nuosekliai, tai galite užduoti klausimų.

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

Komentarai
tre, 2007-06-27 17:47 — Tautvida
Klausimas

'Užduodu daugybę klausimų Mokytojui Avatarui
Sai Babai.Vienas jų:'Dieve,brangus Mokytojau,kokia gyvenimo prasmė,kokia investuoto laiko prasmė,jei mes mokomės mokomės-SUVOKIAME- mirštame,o po to daug ką pamirštame?'Ir atsakymą-nukreipimą gavau greitai,jis atėjo su Leonardo
Orro nuostabia,visiems labai reikalinga knyga
'Atsisakykite įpročio mirti'.
Brangus Jėzau,Mokytojau, kodėl randu frazę :'Kokią beribę puikybę reikia turėti, kad leisti sau su Dievu derėtis?'?.Tik klausdami mes formuluojame tai,kas abejotina,klausdami mes galime tikėtis teisingų atsakymų. Niekaip negaliu suvokti: 'Neturėk kitų Dievų-tik mane vieną'.O negalėdama suprasti,klausiu:'Gal 'Testamento' kai kurios interpretacijos mus labai suklaidino?''
Mūsų Didieji Mokytojai-DIEVAI: BABAJI, Šiva, Krišna, Budha...' O 'ir aš išgirdau iš dangaus balsą, kuris liepė: „Rašyk„ per Avatarą SATJA Sai Babą- 'Jis apsirengęs krauju permirkusiu drabužiu, ir jo vardas - Dievo Žodis'.Jėzau,Mokytojau,
kodėl tiek ilgai neleista žinoti
apie Šambalą ”žvaigždžių šviesos prieglobstį'?.Dieve,tai nėra DERYBOS,tai klausimai ir ieškojimai...ne tik dėl savęs.Jei nebūsim tikri,greit pilnai neįtikėsim, o tik patikėsim:mes tik žmonės. Bet mes jau žmonės...kodėl
MOKYMUOSE tiek prieštaravimų.Gal,jog klaustume ir ieškotume....
Su MEILE

Jn 14
1 „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą - tikėkite ir mane!
2 Mano Tėvo namuose daug buveinių.

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

pir, 2007-08-06 14:25 — Viduje
Atsakymas

Gyvenimo prasmė yra maždaug palaimingas tobulo Dievo ir kūrinijos pažinimas per amžinybę, tai jaudinantis patyrimas. Taip pat priimant meilę iš Dievo dalinti ją visiems. Tik Dievas yra tobulas, o visiems mums yra proga pasirinkti gyventi per amžinybę, ir kaip ir tiesos galima ieškoti vis gilesnės, vis labiau augti, taip ir atsakymas i klausyma kokia gyvenimo prasmė gali su laiku vis gilėti ir aiškėti, bet pvz ne tik teoriškai bet ir patyrimu.

Derėtis su Dievu, tai idėja apie tai kad žmogus gali būti geresnis už Dievą. Galima pasitikėti ir žengti keliu, pvz žmogus mylintis kitus ir darantis gerus darbus gali patirti kokia tai palaima daryti gera, o tuo neužsiimant kaip neragavus citrinos. Taip ir Dievą galima patirti. Ir ką čia derėtis kada Dievas yra tik geras. Yra galimybe gyventi išmintimi, arba tik žinoti ir negyventi, taip pat blaškytis tarp to ir ano. Bendravime svarbus nuoširdumas, taip ir į nuoširdžius klausimus ateina atsakymai.

Neturėk kitų Dievų tik mane viena, reiškia kad Dievas yra pirmasis šaltinis ir centras, viso kas gera, meilės, tiesos, grožio šaltinis. Dievas yra vienas, ir jo vedimas, nors renkantis Dievo valią nėra apribojama laisvi pasirinkimai, yra kad ir spontaniška pasirinkimo laisve, įvairove. Taip pat galima įvardinti pasirinkimą, kada galima sekti/vergauti savo protui materialiam, savo praeities pasirinkimams kas būna ribota/monotoniska ir ne taip gerai, arba galima tarnauti visumos labui, esant Dievo vedimui, elgiantis iš savo dvasinio vidaus, dvasinės sąmonės. Ir vėlgi vienoje rankoje sunku išlaikyti du arbūzus, neapsisprendus tarp šių dviejų būna sunku.

Kur prieštaravimai? "Mano Tėvo namuose daug buveinių." :) gerai kai jau iš senesnių laikų yra užsimenama apie tiesą kuriai pasirengę esame tik dabar. Tėvo namai tai Rojus, jis visada yra tenais. Tuo tarpu per jo sūnus, jis irgi gali pasireikšti kaip ir per betkurį žmogų, kaip ir Jėzus vadino save "žmogaus sūnumi". Kolkas tiek.

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

pir, 2007-05-21 20:16 — Viduje
ar atpažįstame tai kas nuo Dievo ir tikra

Natūralu kad atsiranda tokių kurie cituoja:
"Atsiras daug netikru pranasu, kurie daugeli suvedzios" Mato 24, 11.
"Jei tada kas nors jums sakys: 'Stai cia Kristus', arba: 'Jis tenai!',- netikekite, nes atsiras netikru kristu ir netikru pranasu, ir jie darys dideliu zenklu bei stebuklu, kad suklaidintu, jei imanoma, net isrinktuosius." Mato 24, 23-24.

Mano atsakymas:
O jums neatėjo į galvą mintis kad žmonėms reikia Dievo vedimo, reikia išminties, ir dabar žemėje kaip gyvena žmonės galvodami tik apie materialią gerovę, nekreipdami dėmesio į dvasinius dalykus, gal tikrai labai netgi reikia žmonėms dvasinių mokymų?

Prisiminkime kaip Jėzus buvo neatpažintas, ir nužudytas. Taip pat daug pranašų buvo nužudomi, vienas iš jo apaštalų taip pat užmėtytas akmenimis. Jeigu Jėzus nebūtų daręs kažkiek stebuklų, kaip jūs būtumėte atpažinę jo mokymuose tiesą?

Jėzus taip pat sakė: "Palaiminti Tyraširdiai: Jie rėgės Dievą". Taip pat jis save vadino "žmogaus sūnumi" tam kad parodytų jog kiekvienas gali dirbi tuos darbus kuriuos dirbo jis. Kai zmones stebėjosi jo stebuklais, jis sake "Dar didesnius darbus darysite jus" ir taip pat sake "tai Tėvas daro per mane visa darba, nes tik jis yra geras".

Tiesos neimanoma neatpažinti, kada žmogus turi dvasinį vidų, ir tikrai Jėzus sakė "aš esu toks ganytojas kurį atpažįsta jo ganomieji". Tiesiog "jis yra tas ganytojas kuris ateina į atdaras avides" kaipi jis pats sakė.

Tuo tarpu jūs demonstruojate uždarą sielą, uždarą proto nustatymuose. Neatidarote savo avidės, nesiklausote kada jums kalba ganytojas. Juk pasakyta "Juos atpažinsite iš jų darbų" Bet kaip suprantu jūs ne tai kad nesidomėjote kas būtent yra mano išvardintose nuorodose, bet taip pat netikite ir manimi kuris tam yra skyręs nemažai laiko, ir aš atpažįstu ir galiu patvirtinti.

Ir tikrai nėra jokių išrinktųjų, kiekvienas žmogus gali daryti tuos pačius darbus, jam tereikia įsileisti į save Dievą, pro savo uždarą pilną išankstinių nusistatymų protą.

nepasitikėjimas yra vienas iš pasirinkimų, dažniausiai tie kurie ieško tie randa, tie kurie yra patenkinti tuo ką turi jei taip nori gali apsistoti ties tuo, nors ir jų užsiciklinimą reikia išmėginti, pateikiant tiesą kokia ji yra, galbūt jie susimąstys, ir apsižvalgys.

Žodis šventieji, žymi tiktai tyrą protą, ir vieningumą su Dievo valia. Ir tai yra prieinama ir tikslas kiekvienam. Sutrumpintai del jūsų nusistatymo pasakysiu, kad jeigu jūs neieškote tiesos, tai nežinodami ko atsisakote bent kitiems neatimkite progos daugiau pažintį gerajį Tėvą, ir didelę kūriniją kurioje visi tvariniai tarnauja su meile.

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

tre, 2007-05-16 19:37 — Viduje
paaiškinimas

(Sunkokai atrandu laiko, o noriu kurti kokybiškai medžiagą šiame puslapyje, todėl dar vis neįdėjau daug ko, bet štai nukopijuosiu iš kito puslapio internete savo rašytą komentarą kur trumpai rašau apie Jėzų ir duodu vertingų nuorodų, kur buvo klausimas ką mano žmonės apie Jėzų šmeižiantį straipsnį)
***