Projektai internete > Straipsniai iš 2007-2009 metų ... > Dievui nereikia įtikti, Jį rei... >

Dievui nereikia įtikti, Jį reikia pažinti

Dievui nereikia stengtis įtikti pasakiau taip negarsiai per viena paskaitą, tai atsisuko priešais mergina ir keistai pažiūrėjo, bet tai tiesa. Bandymas įtikti yra veidmainiškumas, susikaustymas, buvimas tuo kuo nesi, melavimas galima sakyti.

Labai nepaviršutiniškas, bet gilus posakis yra "Ką sėjate, tą pjausite"[-Jėzus] Turiu omeny kiek tai susiję su sąmone, virpesiais ir projektuojama ateitimi, reiškinių manifestavimuisi gyvenime. Ir tai eina tokiu lygiu, kad galvoti apie kanors yra taspats kas daryti.

Reikia suprasti, kad Dievas duoda galimybę rinktis, aha laisva valia. Pvz jeigu nelaistysi augalo jis nuvys, o jei prižiūrėsi ir rūpinsies jis žaliuos ir duos vaisius. Jeigu tu padedi nepažįstamam žmogui, kai tau reikės pagalbos tau irgi bus kas padės. Jei tu atsisakai padėti kitam, o pats pagalbos prašai, gali nesulaukti kitų pagalbos rankos. Yra gal ir geresnių pavyzdžių bet esmė yra atpažinti kas gera, atpažinti vertybes, ir atsisakyti to ko nenorėtum pats.

Hoho jau sakyčiau koks dievas geras, bet dar apie tai kaip realiai tai veikia: Prisimenate pasakymą "Prašykite, įsivaizduokite kad gaunate, ir gausite", tai va Jeigu žmogus savo mintyse gėrisi bendravimu, turi vidinę sielos nuostatą tarsi, turi tapatį 'įsivaizdavimą' kad jis tai pripažįsta kaip gerą tai šitokias mintis sėdamas - jis gali patirti daug bendravimo, nes jam seksis bendrauti ir netrūks draugų. Jeigu žmogus įsivaizduos mintyse kokius nors turtus, legaliai uždirbtus ar įgytus pinigus - ir toks įsivaizdavimas jam suteiks geras mintis kaip ramybę, palaimą reiškia pas jį yra vidinė dvasinė nuostata kad jis vertina tai kaip gerą, jis turi 'įsivaizdavimą' ir jis gaus tai.
O dabar iš kitos pusės.
Tokie dalykai kaip pavydas yra blogai (pirmiausia jums patiems), nes kaip su bendravimu, jūs pvz norite bendrauti, bet jums tai sukelia blogus jausmus, kada jūs matote kitus žmones bendraujančius, jūs pavydite jiems, smerkiate juos, turite viduje sielos nuostatą kad jūs pykstate ant žmonių kurie bendrauja, norėdami ir patys bendrauti, taigi jei jau turite įsivaizdavimą kad jums nesukelia gerų jausmų bendravimas - pjaukite savo derlių, jums nesiseks bendravime, net jei sakysite kad norite to, iš tikro jūs turite neigiamą nuostatą į tai. Taigi gerasis mūsų Tėvas išpildys tokį jūsų pasirinkimą patyrimui.
Su pinigais, jeigu jūs norite pinigų, bet smerkiate žmones kurie jų turi, arba jūs turite problemų su jais ir pinigai ar turto turėjimas jums kelią nekokius jausmus, tai net jei sakote "noriu noriu" vidinė sielos nuostata išpildys jūsų norą, jūsų samonės virpesiai automatiškai jums suteikdami kaip "Kūrėjo galias" apreikš jūsų gyvenime pinigų nykimą ir progų su jais susisiekti nebuvimą.
Šauni kūrinija, ane?

Tai va, dabar gal apie Dievą biški, jis iš esmės yra vienintelis kuris yra tobulas, jis nėra monotoniškas, jis yra įvairovė, spontaniškumas ir tt, bet Jis yra visa kas gera. Kai jus renkatės kaip maži vaikai skanius ledus, be jokių pavydų ir galvos skausmo dėl pinigų - jūs esate vedami dieviškumo. Kai kuriamos gražios simfonijos, dainuojama iš širdies, šokama jaučiant malonumą - visa tai dieviška. Ai, dar "Meilė - dieviškas jausmas" :)

Ir tai nėra vien "proto" ar "protingi" reikalai, tokiu būdu yra galbūt vystoma ir tas nuostatų rinkinys, sąmonės nusistatymai, informaciniai virpesiai, aukštesni dažniai, kurie išliks po materialaus kūno mirties. Jeigu jūs šiame gyvenime gyvensite apimti visokių baimių! Jeigu - tai reikės dar daug metų gyvenant ten mylinčioje kūrinijoje kad atsikratytumėte tos baimės sąmonės. Mylėkit daugiau, bet :D aš jum negaliu jums to pasakyti, jūs neturite įtikti nei man nei Dievui! :) Jūs turite atpažinti tai kas gera, tai kas arčiau dievo, ir suprasdami kur tai jus nuves, tiesiog vedini savo širdies jūs ne protu numanysite kad "turbūt yra taip ir anaip" bet realiai patirsite kas tai, kas tai per jausmas, kad taip renkantis jums tai sukelia laime, laisvumą, džiaugsmą.

"On the other hand" jeigu jūs pvz bandote įtikti Dievui, jums tai sukelia nekokius jausmus kad va reikia jam įtikti ir panašiai, jūs greičiau jo nekenčiate ir jis jum tolimas. Visoks Depresijos pasirinkimas pvz, irgi yra sielos nuostata - jūs vertinate tai kas yra žema, ir jūs pasiliekate tame žemame liūne, norite patirti kaip jus tai pakankins, kaip jums nieko gero neatneš, norite gailėtis savęs tai, jums suteiktos "kūrimo" galios jums suteiks to ko jūs trokštate savo vidumi. Jeigu visdelto pradėjote "nušvisti" ir suprantate kad nereikia būt tokiam bukam/durnam ir prisirišti prie šitų nesąmonių kurios niekur neveda, aha neduoda gerų vaisių, tai atsukite savo žvilgsnį į šviesą ir į tai kas gera. Atsigausite, ir pralinksmėsite :) Gal norite padainuoti kanors spontaniškai, o gal pašokti pagal muziką? Jap, tai tinka. O gal "įsakymas daryk ta ir ana - kai jus tokie verčia blogai jaustis" ? Ne. Man pvz patinka daryti Jogos pratimus, todėl kad aš juos jaučiu ir yra malonumas daryti, bet vos tik nusistatau sau "va Vaidai, dabar darysi ta joga kiekvieną diena" tai mane verčia blogai jaustis, ir aš niekaip jų nedarysiu visiškai. :) Ar jau pradėjote gaudytis?

Apie Dievą, mūsų tobulą iki garbinimo džiaugsmo danešantį visų Tėvą, yra prikalbėta daug visokių "nekokius jausmus" sukeliančių dalykų, nebandykite jam įtikti, pažinkite jį, pažinkite tai kas gera. Palaipsniui suprasite apie ką kalba eina.

Pabaigai, Dievo pažinimo klausimas - tai gebėjimo pažinti klausimas, ar žmogus nėra debilas kad atpažintų kur yra geri dalykai, kur yra blogi. Jis turi dvasioje, viduje jausti gerus dalykus, ir pats jaustis gerai, laimingas palaimoje :) O nepažinti Dievo, negyventi renkantis išmintingai, nesuvokiant kad pvz rūkai - save ir aplinkinius žudai, tai kenkia visaip, bet tai yra tavo pasirinkimas. Galbūt tų nuorūkas bent ne ant žemės mėtai, ir tai suteikia tau šiek tiek džiaugsmo. Su laiku yra tiesiog pažinimas "Ar tu tikrai giliai savo viduje nori to?" Ar tau reikia išorinio postūmio - narkotiko kad būtum savimi? Ar tu gali nugalėti kitų nuomones, ir tiesiog būti nuoširdus. Na whatever, atsiprašau tų kurie nemokat angliškai, kolkas tiek.
Jei norite klausti, atsakysiu. Bet vistiek, visada yra jaučiamas žmogus, kada jis nori sužinoti, ir kai tai yra tik bananusis.. banalusis (t.y.) jo protas. :) Kai tik protu norite sužinoti, tai jūsų sieloje vistiek yra stabdis, surudyjęs mechanizmas. Jei nejaučiat vedimo iš vidaus, tai nesivarginkit. Bye *hugs & kisses* ;)*