Projektai internete > Straipsniai iš 2007-2009 metų ... > Skyrius 'Dabartinė puslapio bū... >

Skyrius 'Dabartinė puslapio būsena' ir komentarai

Dabartinė puslapio būsena

# Pati svarbiausia informacija, dėl kurios ir yra tikslas kurti svetainę - jau dalinai apie ją yra užsiminta, yra ištraukos trumpi apibūdinimai. (vėliau reikės plačiau pasidalinti kas būtent ir kodėl yra tuose šaltiniuose. taip pat aptarti svarbius klausimus kurie išlaisviną protą nuo neaiškumų ir leidžia elgtis nuoširdžiai iš širdies/gyvumo/dieviškumo vedimo).
# Pateikta viena apklausa, iš kurios gražu pažiūrėt ko jums/mums trūksta. nors buvo lėtokai, dabar jau galima daryti šiokias tokias išvadas. džiaugiuos kad balsuojate.
# Sukurtas angliakalbiams skaitytojams puslapis kur trumpai supažindinamas su šiuolaikiniais tiesos šaltiniais, perteikiančiais esmę. (Vėliau gal ir jiems plačiau kąnors pateiksiu, atsakysiu į klausimus).

Planuojama ateityje aptarti:

# Kaip viskas atsirado, o tiksliau kaip viskas egzistuoja? Dauguma nesupranta nieko aiškaus, mano kad viskas prasidėjo su sprogimu ar kad Dievas sukūrė. Tokie pasakymai mažai ką duoda, ir tai ketinu pakeisti.
# Telepatija, informaciniai energetiniai virpesiai, bendravimo per viršsąmonę su kitais žmonėmis, dvasiomis, Dievu, Jėzumi paaiškinimas. Kaip tai pasiekiama, panašūs reiškiniai, kuom tai skiriasi nuo informacijos gavimo vien iš savo paties pasąmonės kur nusėdę daug nesąmoningos informacijos.
# Galima sakyti beveik visi žmonių sukurti religiniai tikėjimai yra kaip sektos, žmonių kontroliavimas ir savotiškas suvaržymas. Jėzus pvz buvo atėjęs išlaisvinti žmones, ir paskui jį sekė minios žmonių. Kaip dabar išsilaisvinti ir pasiekti gyvumą, ir lengvumą širdyje?
# supažindinimas su būtinumu naudoti vandenį, kur arbata ar kiti gėrimai netinka. būtinumas kasdienio fizinio aktyvumo.

Jei norite greičiau sužinoti, ar turite pageidavimų, kreipkitės pagal kiek galėsiu atsižvelgsiu.
Paskutiniai keitimai ar naujos medžiagos pasirodymas:
2010-12-16 12:45

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

Komentarai
tre, 2008-03-12 13:03 — vidma
Telepatija, bendravimas per viršsąmonę....

Na tiesiog man yra sunku kažką naujo parašyti, nes iš mano rąšomų tekstų būtų galima suprąsti šią temą. Aš skaitytojams daviau supratimą apie viršsąmonę, kas tai yra viršsąmonė, kuri neprieinama sąmonėj, tačiau ją galima suvokti ir suprąsti pasiekus dvasiniame pasaulyje aukštumas, aukštumų nepasiekus viršsąmonė tik klaidingai tegąli būti suprantama. Viršsąmonės lygis pasiekiamas nebūnant sąmonėje, nes pats žmogaus sąmoningas mąstymas trugdo suvokti viršsąmonę teisingai..... viršsąmonė tai visų žmonių sudėti sąmoningi protavimai + tai kas nežinoma žmonijai.
pakalbėkime apie bendravimą per viršsąmonę, nes tik per pačio žmogaus dvasingumą ( karmą ) yra bendraujama su kitų žmonių karmomis ir daromos tam tikros programos sąmoningame žmogaus elgesyje ir prote. Iš mano rąšomų žodžių jau būtų galima suprąsti, kad pati telepatija ir pats sąmoningas žmonių bendravimas per viršsąmonę yra užprogramuotas pačio žmogaus karmoje prieš tam tikrą laiką, nes žmogaus sąmonė negąli "susijungti" su dvąsiniu pasauliu. " jeigu karmos atitinkamai sutaria, tai po tam tikro laiko išsivysto visi šie reiškiniai".

Na man teko internete paskaityti įvairių minčių apie šiuos reiškinius, jos nėra labai klaidingos, tačiau kaip pastebėjau , kad mano teksto pati mintis yra nesuprantama, jei kas nors į ją gilinasi, nes žmonės parašytų žodžių prąsmę gali suprąsti labai skirtingai ......aš neneigiu, kad toks bendrąvimo būdas egzistuoją, reikia suprąsti , ką aš norėjau pabrėžti...., nes sąmoningame žmogaus mastyme kiekvienas žodis turi tam tikrą prasmę ir žmogus normaliai nesugeba nustatyti tikrąsias mintis, kokios norima išreikšti žodžiais.

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

šeš, 2008-01-19 17:20 — vidma
viršsąmonė

Aš norėčiau skaitytojams duoti bendrą supratimą , tai ko žmonija ir žmogaus protas nepajėgus suvokti, nes viršsąmonė yra aukščiau už sąmonės ribų.... Visa tai pabandysiu paaiškinti vienu pavyzdžiu, iš kokių elementų susidaro viršsąmonė.
pvz; Turime kažkokį daiktą arba gyvybę, kuris pavadintas petru ( čia imamas pavizdys, nesusijes su žmogaus vardu.). Tas daiktas musų vadinamas petru tuo pačiu laiko momentu yra keturiose žmogaus suvokimo ribose, tai yra; pirma; daiktas yra petras (pats daiktas yra petras)
antra; pačio daikto nėra, o tik petras yra, ( kaip gali egzistuoti vardas be pačio daikto, jei daiktas yra pavadintas petru, šiame laiko momente yra daiktas, tačiau tame pačiame laike nėra pačio daikto.)
trečia; petro nėra, o tik pats daiktas yra ( kaip petro gali nebūti, jeigu pats daiktas yra petras , tame pačiame laiko momente, kitas dalykas jau antroje riboje žinome , kad pačio dakto tikrai nėra , o tik daikto pavadinimas tegali būti, šis punktas neigia pirmus du punktus, nes yra tas pats laikas ).
ketvirta; daiktas yra ne petras. (kaip daiktas ne petras, jeigu buvo parašyta, kad daiktas yra petras, tame pačiame laiko momente, šis punktas sąmoningame prote paneigia visus prieš tai paminėtus punktus ).

Mano buvo rašyta , kad turime daiktą pavadintą petru ir daiktas niekur nedingsta , bei jis visada turi vardą Petras.

Čia gėriau išanalizavus matome, kad kiekvieno punkto mintis prieštarauja kitai, be jokių apgaulių, ar papildomų minčių, kas parašyta pagal tas mintis ir reikia žiūrėti į situaciją, neneudojant papildomų minčių ar išvadų).

žmogaus sąmonėje turime keturis variantus ir pagal loginius supratimo dėsnius tegali egzistuoti vienas iš keturių variantų, nes viens kitam prieštarauja. Jeigu žmogus galėtų suprąsti, kad visi atsakymai yra teisingi t.y. visi keturi variantai telpa tame pačiame laiko momente, tada žmogus, priartėtų prie aukštesnio mastymo diapazonų, tačiau, kaip priartėti, jei visi keturi variantai prieštarauja viens kitam, o realioje tiesoje visi keturi variantai yra teisingi, kurie neprieštarauja viens kitam ir naudojami tame pačiame laiko momente (sekundėje ,akimirkoje t.y. tame pačiame laike).
Sąmoningame žmogaus protavime yra labai daug trūkųmų, nęs viršsąmonė aukščiau pačios logikos yra, iš kurios gimė pati logika ir žmogaus protas.

Dabar skaitytojui perskaičius šį mano straipsnį, iš karto kiltų mintis, kaip sąmoningame prote įmanoma aiškinti viršsąmonę......, į šį teiginį aš atsakyčiau taip, ...... yra dalykų , kuriuos aš suvokiu ir žinau, kad jie teisingi, tačiau išaaiškinti skaitytojams aš galimybės neturiu......, kiek ledžia galimybės tiek ir kiekvieno žmogaus nuomonė yra skirtinga.......... ką rašau , to nekuriu, nes visa tai sukurta ir egzistuoja .......

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

pen, 2008-03-28 13:25 — vidma
vidma

vidma

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

tre, 2008-01-23 17:44 — Vaidas
dėl viršsąmonės

Ačiū už mintis išsakytas šia tema, aš džiaugiuosi kad esu turėjęs kaikurių dvasinių patyrimų, kokių yra turėję ir kiti žmonės, tačiau kurių paprastai niekas nepripažintų. Ir panašūs patyrimai, galima sakyti vyksta per viršsąmonę. Aš atskiriu protą ir sąmonę, sąmonę ir pasamonę, o viršsąmonė sakyčiau yra vertas naudojimo ir reikalingas žodis, tačiau jis yra ties ta riba kada yra panašiai kaip kalbant telefonu - informacija gaunama, tačiau šaltinis yra kitur net jei atrodytų kad garsas sklinda iš ragelio. Per viršsąmonę galima bendrauti.
*
Dar dėl logikos, protas mąsto logiškai ir siaurais ir trumpais teiginiais kaip pvz šviesa įjungta ar išjungta, tačiau išmintis - jau yra greitas suvokimas daugybės logikos mažų elementų, ir virš logikos kažkiek. Pvz protinga gali atrodyti nepadėti šalia pagalbos prašančiam žmogui (juk jis gal neatsilygins tuo pačiu, o ir pačiam laikas susigaiš) tačiau išmintinga yra padėti, ir žmogus to žemu protu gali ir nesuprasti. Darant gera kitiems - pirma gera yra daroma ir sau, nors ne tame motyvacija.

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

tre, 2008-01-23 21:45 — vidma
Vaidui

Na tikrai yra man malonu girdėti tavo nuomones ir su tavimi bendrauti, pačios viršsąmonės neįmanoma paaiškinti...., nors aš kažką bandau aiškinti. Vaidai kaip tu pats suvoktum tokius reiškinius kaip žmogus erdvėje ir pati erdvė pačiame žmoguje, kaip pats Dievas yra žmoguje ir žmogus tampa pačiu Dievu, nors žmogus nėra Dievas yra paprastas žmogus be jokių dievybių...... yra realybėje daug reiškinių, kurių jokiu protu nepaaiškinamų......

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

ket, 2008-01-24 00:11 — Vaidas
erdvė erdvėje, visuma viduje, vienintelis kelias

Turiu dar vieną atskirą požiūrį į išorinę aplinką, ir vidinę apie ką niekur nepasakoju. Bet čia galima būtų susieti, tikriausiai. Esmė tame kad tikrovė kurioje esame, kiekvienas daiktas ir kiekviena dalelė yra susijusi su kitu betkokiu daiktu ar dalimi tiesiogiai. Kiekviename taške yra visų kitų taškų atspindys ar maža dalis, kaip ir kituose visuose yra to daikto dalis/atspindys. Panašiu principu yra kuriamos hologramos - kada viename vaizdo elemente yra tuo pačiu saugomas visas vaizdas. Bet tai dar įžanga.
Daug nepergalvojęs nedrįsčiau teigti konors, bet tarkim žmogaus aš esu - gali būti nukreiptas arba į išorę arba į vidų. Ir taspats žmogaus aš esu yra tarsi persilaužimo taškas. Didžiąją laiko dalį žmogus yra sutelkęs dėmesį į išorę, į visą išorės pasaulį. Tuo tarpu jo viduje - viskas taspats yra, tik "atvirkščia". Jeigu priešais tave yra stalas, tai viduje pas tave jis yra už tavęs, aukštyn kojom, ir dešinė ir kairė sukeista vietomis. Bet atstumu tokiu pat maždaug. Tai galima įsivaizduoti ir kitokio mastelio galbūt, bet esmė yra pacituosiu "Vienintelis kelias 'į' yra kelias į save - visi kiti keliai, yra keliai 'pro'".
*
Kaip žinia, žmogus visus pojučius įsivaizduoja, pvz rankos kojos, visas kūnas jis juos įsivaizduoja - kada vienintelis tikras jutimo taškas kur viskas yra suvokiama yra galvoje ties kakta maždaug. Ir būtų gerai jei suvoktumėt tuos du išvirkščius vienas kito atžvilgiu pasaulius.
O tuomet, galima sakyti - kad per save žvelgiant į savo vidų, mes matome visą visumą, ir visą visumos požiūrį, kažkuria prasme. Ir tai yra grandis su visomis kitomis dalimis - per save.
Tai toks paprastas "dėsnis" sakyčiau paaiškina tavo pasakytus dalykus kaip tikrai galimus, ir realius. Ir siekiant tokias žinias, aš abejoju ar galima apie tai taip viešai kalbėt, nes nėra labai aišku kokie to būtų padariniai. Ačiū už mėginimus paaiškinti, ir aš nežinau ar konors nežinau, ką tu galėtum žinoti. Bet jei panašius dalykus žinai eidamas skirtingu keliu, tai turbūt turėtum.

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

pen, 2008-01-25 19:17 — vidma
Vaidui - tuscias komentaras

(tuscias komentaras, kodėl?)

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

ant, 2008-02-05 17:44 — vidma
Atsakymas

žmogus pasiekes Dieviškumo aukštumas, (nors aš pats retai būnu tokioje būsenoje ), sugeba teisingai žmogų suprąsti be žodžių....., o kaip pačiam Vaidui, ar jis pasiekia tokią būseną......

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

ket, 2008-01-17 13:35 — vidma
Būtiniausi atsakymai, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas žmogus

Šiame straipsnyje aptarsime trumpai svarbius žmonėms klausimus.... trumpai todėl, kad šiais klausimais butų galima rašyti knygas ir ..... man yra labai sudėtinga išaaiškinti žmonėms, nes mūsų pasaulis nėra rojus ir kiekvieną parašytą mano žodį galima suprąsti skirtingai, o teisngai suvokti norimą išreikšti mintį......, tai priklauso nuo pačio žmogaus. Šį straipsnį galima priskirti mano visų rašomų straipsnių tęsiniui, nes bus aiškinamos tam tikra prasme mano tekstų mintys ir nagrinėjami kiti klausimai.
Panagrinėkime žmonių gyvenimiškas situacijas, kas liečia pačio žmogaus sąmonę..... iš kur atsiranda žmogui nuotaika, sėkmės ir nesekmės - tragėdijos, džiaugsmas, liudesys, kodėl prasidėjus nesekmei žmogų persekioja nesekmės ir atvirkščiai, jei sekasi, tai sekasi t.y. lydi žmogų sėkmė....., manau, kad kiekvienam žmogui čia yra labai svarbūs klausimai ir priežastys.
Pats Pagrindas, kuris lemia žmogaus visą gyvenimo kokybę slypi pačio žmogaus sąmoningame mąstyme ir jo supratime, apie patį gyvenimą , t.y , priklauso nuo pačio žmogaus protavimo ir elgesio. Dauguma žmonių į gyvenimą žiūri ( visi ), kaip į kovą už būvį , kaip kovą už patį save.... paprasčiausiai , be kovos žmonėms yra nesuprantamas visas egzistavimas ir gyvenimas, o su tokiu požiūriu normaliai žmogus negąli jaustis laimingu ir būti laimingas, dabar paaiškinsiu kodėl ir kaip tai susiję su dvąsiniu pasauliu.
Pirmiausiai , joks žmogus pasaulyje negąli elgtis, kitaip, kaip jis elgiasi, nes per dvąsinį pasaulį iš anksto yra užprogramuotas kiekvienas jo rankos , ar kojos judesys. Tos vadinamos žmogaus programos susidaro prieš dieną - dvi, o kartais ir savaitę. Visa tai programuoja pačio žmogaus siela ryšiuje su kitų žmonių sielomis ir Dievu. Mano buvo rašyta apie dvasingumą, kodėl žmogui reikalinga ugdyti dvasingumą....., čia atsakiau į šią mintį, nes kuo arčiau Dievo žmogaus siela, tuo labiau yra apsaugoma, nuo kitų žemesnio lygio sielų.
Iš mano paaiškinimo , jau būtų galima suprąsti pvz. kodėl prasidėjus sėkmei, sėkmė žmogų lydi tam tikrą laiką ir atvirkščiai, nes žmogus sėkmės atveju mąsto vienaip, o nesekmės....., pradeda mastyti kitaip. Norint kalbėti apie žmoguje susifarmavusias nuotaikas.... , nes nuotaikos formuojasi priklausomai nuo to, ką žmogus mąstė prieš tam tikrą laiką ir su kokiomis sielomis dvąsiniame pasaulyje draugavo. Kalbant apie tragėdijas ir kitus nemalonius įvikius.....kartais žmonių sielos sukyla prieš patį Dievą tuo momentu, kai juos Dievas gelbsti, tačiau visa tai vyksta prieš pačias nelaimes ir nevisada Dievas apsaugo žmogų, jei jo siela yra toli nuo Kurėjo.
Panačios žmonių sielos - karmos ,žmogus žmogų supranta be žodžių, o tarp skirtingų kyla konfliktai ir žmonėms bendrauti nėra malonu, Taip yra todėl, kad žmonių dvąsiniai pasauliai yra panašūs ir tuo pačiu labai skirtingi, ir juos priartinti vieną prie kito tegąli tik pats žmogus artėdamas artyn Dievo ir priartėjus prie Dievo žmogus žmogų supras be žodžių, kad ir kokia bebūtų kito žmogaus siela. ( čia išdėstyta mano mintis susijusi su karmų skirtumais).
Iš visa to, ką parašiau skaitytojas turėtų suprąsti, kad musų visus veiksmus ir visą gyvenimo kokybe lemia pačio žmogaus karma, kuri yra tam tikra Dievo dalis , labai skirtinga nuo pačio Dievo..... ,nes Dievo dvąsiniame pasaulyje yra dalykų, pralenkenčių visas žmonijos logikas ir protus.

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

tre, 2008-01-23 17:26 — Vaidas
sąmoningumo poveikis gyvenime

Pritariu kad labai daug kas gyvenime priklauso nuo mąstymo, ir ne šiaip protu paviršutiniškai suprantamo mąstymo, bet nuo dvasinių nusistatymų - kurie ilgam išlieka mūsų sieloje, mūsų viduje - ir tada traukia įvykius ir situacijas tokias kokias vertiname. Ką kiti vadina priežasties-pasekmės dėsniu aš pavadinčiau pasirinkimo ir pasekmės dėsniu ( taip padedant suprasti kad tai mes darome pasirinkimus, kad tos priežastys nėra tokios kurios panaikina mūsų laisvą valią, bet mes patys esame atsakingi už daromus sprendimus).

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

tre, 2008-03-12 13:04 — vidma
kai kurie atsakymai į pateiktus klausimus

Aš norėčiau pakomentuoti priešpaskutinį punktą.
" Galima sakyti beveik visi žmonių sukurti religiniai tikėjimai yra kaip sektos, žmonių kontroliavimas ir savotiškas suvaržymas"
Ką aš galiu atsakyti į tokius parašytus žodžius....Pirmiausiai joks relyginis tikėjimas neatsirado iš niekur, jis gymė iš sukauptos žmonių informacijos šaltinio, kiek tos informacijos yra tikslios, tai čia visai kitas klausimas, tačiau, jei informacijos būtų išvys netikslios, nebūtų ir atsirądę religiniai tikėjimai. Relyginiai tikėjimai nemokyna žmonių blogio, tačiau reikėtų žmonėms suprąsti, kad ne pačiose apeigose reikia ieškoti Dievo palaimos, o savo širdyse, tada ir apeigos suteiks tam tikrus malonumus ir gerins gyvenimo kokybę.
Pabandysiu paaiškinti, kas patį Jezų ir žmones šiuo klausimu liečia, nes žmonės girdi Jezaus balsą savo viduje, tačiau ne kiekvienas žmogus gali teisingai suprąsti tą girdimą vidinį balsą, nes šiame pasaulyje egzistuoja daug žmonėms nesuvokiamų dalykų, kartais jūs girdite Jezaus balsą, o realybėje būna ne Jezaus balsas.
" kaip dabar išsilaisvinti ir pasiekti gyvumą ir lengvumą širdyje". Šis klausimas manau domina daugumą žmonių. Šiame pasaulyje, kuriame mes dabar gyvename veikia " mašininis" - " roboto " aparatas , kitaip pavadinus tokia sistema, sukurta pačio žmogaus, pagrinde dėl kūno gerovės, tokia sistema žudo - naikina pačio žmogaus pasamonę ir dvasingumą. Ir kaip žmogui jaustis laimingu, gyventi Dievo padedamam, t.y. gyventi fantastišką gyvenimą , be nelaimių su fantastiška širdies savijauta , keliant dvasiniame pasaulyje reitingus. Galiu pasakyti, kad tokiam gyvenimui yra atvertos durys kiekvienam žmogui, tačiau ne kiekvienas renkasi tokį gyvenimą, vieni dėl nesupratimo, kiti dėl nežinojimo, ketvirti dėl bijojimo ir yra tokių kuriems patogiau ir gėriau gyventi....., juk kiekvienas žmogus mąsto skirtingai kažkuo, o dauguma nori būti "dievais" žemėje.
paprasčiausiai jei žmogus nori pasirinkti gėrio - grožio gyvenimą su meile ir būti mylimas, jam reikalinga tolti, nuo visos egzistuojančios "dievaičių" sistemos ir aš net neabejoju , kad aplink tą žmogų kursis Dievo sistema.

Tam tikri parašyto teksto paaiškinimai;
Aš norėčiau paaiškinti žmonėms apie mano parašytus tekstus šiame internėtiniame tinklapyje. Man ką tik teko skaityti straipsnius apie Budą ir kitus asmenis, kas liečia dvasingumo mokyklas..... Žodis dvasingumas gali turėti kelias reikšmes, mano parašytuose straipsniuose žodis dvasingumas turi kitokią reišmę, nei naudojamas dvasingumo mokyklose....., nes straipsniai yra rašomi visuomenei, o ne dvąsininkams ir dvasingumo mokytojams. Dvasingumo siekis reikėtų suprąsti, kaip dieviškumo, nes pats Dievas yra dvasia, pačio dvasingumo, kuris suprantamas dvasingumo mokytojams, paprastiems žmonėms išvys nebūtina siekti, nes gyvenant ir elgiantis dorai ir gražiai, pas žmogų savaime susitvarko dvasingumas.
Pačius tekstus teisngai suprąstį ir gi yra sudėtinga žmonėms, nes mano rąšomi tekstai yra daugiau vertimas iš dvąsinio pasaulio, nežiūrint nei į jokias knygas, nei į kitus straipsnius, netgi į savo pačio mintis....,