Projektai internete > Straipsniai iš 2007-2009 metų ... > Žurnalų įrašai > Dievas žmogiškąjame supratime... >

Dievas žmogiškąjame supratime

tre, 2008-01-23 13:54 — vidma

Aš šiame straipsnyje paaiškinsiu skaitytojams patį pagrindą, kas skiria žmogų nuo Dievo. Daugelis atsakytų , kad nuodėmė...... tačiau toks atsakymas nėra pilnas, tik tam tikra prasme jis teisingas.
Savo straipsniuose aš aiškinu apie dvasingumą , gėrį ir kitus panačius dalykus ko žmogui reikalinga siekti....., tačiau tuos mano rašomus tekstus skaitytojai supranta labai skirtingai, arba išvys nesupranta ir nesigylina į juos. Žmonėms yra sunkiai suderinamas dvasingumas su materialiu pasauliu, kaip pinigais, arba kitais dalykais teikiančiais kūniškus malonumus. Dėl to ir kyla nesusipratimai tarp pačių žmonių......, kiti išvys neigia patį Dieva ir panačiai.
Pirmiausiai bet koks žmogus turėtų suprąsti, kad ŽMOGAUS PROTAS IR SĄMONĖ YRA SKIRTINGI DALYKAI. Nes šiuose žodžiuose glūdi pats pagrindas, tik sąmoningesnis žmogus sugeba teisingiau skaityti kito parašytą ar ištąrtą žodį, nes tas pats žodis turi skirtingas reikšmes. ( Man yra sudėtinga žmogiškajame supratime perteikti teisingai mintis, nes šio teksto mintys randasi kristaus sieloje ( dvasioje ), ir egzistuoja Dieviškame supratime).

* vidma žurnalas
* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

Komentarai
tre, 2008-01-23 17:07 — Vaidas
kilusios mintys, proto ir sąmonės skirtumai

Yra skirtumas tarp kaip tu sakai žmogaus loginio proto, kur viskas remiasi trumpa ir ribota logika ir tarp žmogaus sąmonės, dvasinių nuostatų. Pvz ar protu galima nuspręsti kada žmogui atleisti ar kada jį mylėti? Jeigu Dievas sako mylėkite visus nes visi tvariniai yra kaip broliai ir seserys, tai net jei protu galima suvokti kokį nors tokio teiginio teisingumo, nuo to jausmas automatiškai neatsiranda. Taip pat kalbant apie Dievą, jeigu Dievas yra meilė, ar žmogus pratęs nuolatos mąstyti protu ir galbūt net nežinantis kas yra meilė perdaug ims ir suvoks staiga?
Atsimenu kažkada skaičiau vieną knygą kurioje labai plačiai buvo apibūdinamas Dievas, ir skaičiau ir skaitydamas bandžiau protu analizuoti, surinkti duomenis kad galėčiau kąnors nuspręsti, ir to viso Jo gerumo aprašomo nelabai suvokiau. Tačiau po kelių metų skaitant tapatį tekstą, visur matau "tiesa, tiesa, tiesa" ir visa tai galiu suvokti. Kas pasikeitė? Dedant pastangas galima pažinti Dievą, tačiau ar visi prisimenam tuos žingsnius kuriuos dėjome, kad tą kelią nupasakoti tiems kurie dar nėjo tuo keliu, kurie dar yra tokie kaip mes kažkada..

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

tre, 2008-01-23 18:05 — vidma
Atsakymas

Vaidai aš norėčiau tau plačiau paaiškinti, nors tu ir taip neblogai supranti šį mano tekstą...... Aš aiškinu žmonėms pačioje aukščiausioje sąmonėje ir žmogus tik pasiekęs tas aukštumas gali teisingai suprąsti mano rašomus tekstus, nes pati sąmonė priklauso nuo žmogaus dvasingumo, o protas gali būti visada vienodas. Kaip visa tai pavadinti, net neišsivaizduoju...... ( atsiranda mažai kam suprantama širdies kalba ), ir žmogus mažiau sąmoningas to nejaučia ir apskritai mažai apie tai supranta........

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

tre, 2008-01-23 18:23 — Vaidas
Aš naudoju tam tikrus

Aš naudoju tam tikrus pastovius žodžius ir tik vieną terminiją, kuria geriausia atrodytų būtų suprantama kitiems, nors kiti gal kanors ir kitaip naudoja kokias nors vietas praleisdami ar du terminus sujungdami į vieną.
Kaip rašai, kad tik dvasinęs aukštumas pasiekęs gali suprasti, turbūt turi omeny tai kad kiekvienas žmogus pvz turi tyrą širdį, kuri yra kaip ir Dievo vedimas žmogui atlikti gerus darbus, tačiau žmogaus protas - jo prisiimtos taisyklės prie kurių jis yra prisirišęs uždengia tokį tyrą ir galėjusį būti sąmoningą žmogaus buvimą, ar tai apriboją kažkiek. Ir toks apribojimas yra tuo dabarties momentu. O kas yra žmogaus pasamonėje nusėdę, žmogaus praeities poelgiai ir nusistatymai, kaip tu pavadintum karma irgi veikia žmogų. Ir štai žmogus kada yra pakankamai išsigryninęs savo mąstymą, ir nuo pasamonės tada turi trascendentinį, tyresnį protą, per kurį jis ir gali būti artimesnis savo širdies stebėtojas, su ja priimti pasaulį, ir ją dalinti kitiems.
Žinau kad svarbūs dalykai yra tie, kuriuos būna ir sunku žodžiais pasakyti, bet kiekvienos pastangos duoda atlygį.

* prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus

tre, 2008-01-23 21:18 — vidma
Vaidui

Malonu yra girdėti geras mintis......., tačiau aš norėjau kitokią mintį išreikšti....., tu Vaidai pats negali teisingai suprąsti mano norimų išsakyti minčių......, o man neįmanoma paaiškinti, nors tu teisingu keliu eini......