Projektai internete > Straipsniai iš 2007-2009 metų ... > Žurnalų įrašai > Dievo sąvoka >

Dievo sąvoka

pen, 2009-04-24 12:14 — vidma

Aš nuo vaikystės tikėjau, kad yra kažkas - kas sukūrė šį pasaulį ( mūsų planetą ), kažkokia tai aukštesnė jėga - protas ir gyvenau labai švarų ir sąžiningą gyvenimą savo siela (Žmogišku - Dievišku vidumi ), vien su gėriu ir meile širdyje tikėdamas Dievu - perimdamas iš Jėzaus ir kitų aukščiausių dvasininkų filosofiją ( psichologiją ) . Pats visada labiausiai vertinau pačio žmogaus tyrumą , sąžiningumą ir gerumą, bei visus kitus gėrį skleidžiančius žmonių bruožus....ir kaip Jūs manote - kas atsitiko su manimi dvasiniame pasaulyje ir jo supratime pasiekus sąmoningiausius būsenos egzistencinius reiškinius ?.... nežinau net kaip parašyti ar išsireikšti, kad skaitytojai teisingai suprastų, nes susidūriau su mokslui nežinomais ir neištirtais reiškiniais , ....
Dievo sąvoką aš esu suformulavęs taip;
Dievas yra visa visuma T.y ;
1. šis mūsų planetos ( žemės ) pasaulis ir bet kokia gyvybė jame.
2. Materija.
3. dvasinis visumos pasaulis ir jo sudėtinė sistema mūsų planetoje.
4. Apie 10 ( tikslus skaičius nežinomas, rašomas apytikslis) nežemiškos civilizacijos planetų ir jų egzistencinės sistemos.
5. Dievas - Tėvas - branduolys, visos egzistencijos visatoje ( centras ).
6. Dievo tam tikra sistema sukūrusi mūsų planetą žemę ( motina )
7. Kristus ( Jėzaus - indigo žmogaus hibridinis kūnas ).
8. Sudėtinė visatos ( pagrinde žemės ), rojaus sudėtinė sistema ( nežinoma ar materija egzistuoja, tik yra žinoma kad tokia sistema egzistuoja ).
9. Laikas.

Dievo sąvoką suskirsčiau į 9 sampratos sritis, kurios visoje mano išnagrinėtoje ( nagrinėjamoje ) visatoje apima visumos egzistenciją. Per laiką yra susikūrusios tam tikros Dievo sistemos ir sisteminės programos. Sisteminės programos ypatingai yra būdingos mūsų planetoje žemėje, kurias galima išskirti iš visatos programinių sistemų ir pavadinti žemiškomis ( atskiromis ) programomis. Šios žemiškos Dievo sisteminės programos susikūrė per KRISTŲ, per Jo sąveiką su žmonija ir žmonijos ( tam tikrose prasmėse ) sąveiką su Jėzumi. Per HIBRIDINĮ KRISTAUS kūną susiprogramavo žemės ateitis. Kristus, tai Jėzaus ir indigo žmogaus hibridas, kurio asmenybė pilnai suvokiama virš sąmonėje, nes ji gali egzistuoti ne tik žmogaus, Dievo - Tėvo, bet ir kitų Planetų Dvasinės Būklės Egzistencijoje ( per tai kristui pavyko išsiaiškinti kitų egzistencijų civilizacijas 2009 metais ) ir pan. ....

Mediumas - Vidmantas -

http://media.share.ovi.com/m1/s/2556/aaa57ca115054ba68071ac0dfe62a1af.jpg

http://media.share.ovi.com/m1/s/2556/e579e392b6344e7f9eaebfc388a8e296.jpg