Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Sveikata, gydymas, pagijimas. > Begalinės Dvasios-Motinos-Sesė... >

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas Rojaus Trejybės šventovėje, 2009 05 02

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Sesės mokymas-atsakymas, perteiktas per šeštadienio gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje, 2009 05 02.
Viena mūsų sielos sesė per prašymų maldą mūsų Rojaus Trejybės šventovėje klausė Tėvo, ką ji ne taip daro, kad ją jau daug metų vargina chroniška sloga, kuri taip išsekino ją. Po jos maldos, aš toliau garsiai tęsiau savop maldą, o ją pabaigęs kreipiausiu ne į Tėvą, bet į Begalinę Dvasią-Motiną-Sesę:
Aš kreipiuosi į tave, kad tu galėtum atsakyti jai. Jeigu tu dabar ką nors pasakysi, aš sutinku perduoti tą mokymą, kad išgirstų jį ir mano sielos sesė ir kiti sielos broliai ir sesės.
Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:
Mano mylima dukra ir jaunėle sesute, Aš žaviuosi tavo žingsniu. Aš sveikinu tave, einančią šituo gyvuoju keliu. Aš visą laiką einu su tavimi ir tavyje, kaip ir Tėvas, kaip ir Amžinasis Sūnus.
Mes esame visi drauge ir esame kiekvieno iš jūsų viduje. Jūs negalite žengti žingsnio be Mūsų. Bet jūs turite ir laisvą valią . Jūs galite eiti savo samprata ir pridaryti daug klaidų; ir pridarote tų klaidų. Vienos klaidos jums brangiai kainuoja, kitų jūs net patys nepastebite ir laikote, kad tai yra teisingi žingsniai.
Tačiau bet kokiu žingsniu, kuris šviesina jus iš vidaus, Aš nuostabiai žaviuosi. Žaviuosi jūsų dvasine komunija, kada susirenkate jūs čia, į šitą gyvąją šventovę, pavadintą Mūsų vardu, ir šitoje šventovėje jūs atsiveriate daug giliau, negu bendraudami su Mumis kiekvienas asmeniškai, nes jūs patiriate tą gyvų meilės virpesių lauką, kuriame jūs maudotės, ko negalite TIEK patirti, atsiverdami sau asmeniškai, nes čia jūs atsiveriate kiekvienas ir tuo pačiu apglėbiate vienas kitą, šalia esantį. Net ir tie jūsų sielos broliai ir sesės, kurie nėra jums matomi, dalyvaujantys jūsų maldoje, taip pat skleidžia jums meilės virpėjimus, ir jūs taip pat jaučiate šitą pačią akimirką. Dėl to jūs prisipildote to pakylėjimo, kuris jus stiprina ir, kaip dvasinis užtaisas, jums leidžia toliau žengti šituo gyvuoju keliu.
O dėl tavo prašymo, Mano mylima dukra ir jaunėle sesute, Aš tau noriu priminti, kad ir jūs sakote - sveikame kūne yra sveika siela, o Aš noriu jus pataisyti. Sakykite nuo šios akimirkos – SVEIKOJE SIELOJE YRA SVEIKAS KŪNAS.
Kada jūs su Manimi daugiau bendraujate, arba su Tėvu, arba su Amžinuoju Sūnumi, arba su Mumis visais Trimis, kaip Rojaus Trejybės Trimis Asmenimis, jus mylinčiais, ir globojančiais, ir laikančiais savo meilės glėbyje, tada jūs stiprinate savo sielos augimą. Ji patiria gyvą virpėjimą gyvu atsivėrimu., ir kada šitas gyvas atsivėrimas ilgėja ir dažnėja, į šitą atsivėrimą reaguoja ir jūsų kiekviena fizinė kūno ląstelė.
Tačiau stiprindami sielą gyvu bendravimu su Mumis, jūs turite neužmiršti, jog jūsų fizinis pavidalas, jūsų šitas materialus kūnas, yra MŪSŲ ŠVENTOVĖ materialiu pavidalu, nes jame esame Mes per Tėvo dvasią; ESAME. Dėl to jūs turite skirti dėmesio tiek šitam materialiam pavidalui, kūnui, stiprinti, kaip ir skiriate dėmesį sielai stiprinti per gyvą bendravimą. Dėl to jūsų kūnui reikalinga fizinė mankšta. Reikalingas gilesnis ventiliavimas, kad plaučiai dirbtų stipriau, prisipildytų daugiau deguonies, kuris patektų į jūsų smegenis, sustiprėtų jūsų kraujo apytaka, išnyktų sloga, išnyktų bet kokia liga.
Jūs turite prisiminti, kad šitas fizinis kūnas neturi būti suglebęs – jūs neturite eiti tokie tarsi jūs būtumėte suspausti. Jūs turite eiti tarsi jaustumėt didžiulį troškimą kilti link Mūsų! Iškelkite galvą! Kada siela prisipildo Mūsų meilės virpesių, iškart jūs pajuntate pakylėjimą iš vidaus. Taip pat ir kūnas turi jausti pakylėjimą.
Pašvęskite savo fizinę mankštą Mums. Tada ji netaps monotoniška, netaps nuobodi po vieno ar kito užsiėmimo. Nieko nesiekite per skausmą, per fizinį skausmą. Žinokite, jūsų fiziniam kūnui reikalinga mankšta; mankšta gamtoje, mankšta prie atverto lango. Reikalingas tvirtas ir greitas žingsnis. Reikalingas ir pabėgiojimas. Jūs nebijokite atrodyti nesuprasti kitų savo sielos brolių ir sesių, kurie neskiria tiek dėmesio fizinei mankštai ir bėgiojimui ar bet kokiai kitai fizinei kultūros rūšiai. Svarbu, kad būtų jūsų raumenys masažuojami, plaučiai lavinami. Šitaip bus ventiliuojamas jūsų kūnas. Tam jūs turite skirti laiko. Kaip jūs skiriate laiko bendrai komunijai, kaip jūs skiriate laiko asmeninei komunijai su Mumis, taip jūs turite skirti laiko ir fizinei kultūrai, savo fiziniam kūnui.
Prisiminkite, tai – MŪSŲ ŠVENTOVĖ fiziniu pavidalu. Jūs turite ją prižiūrėti.
Dėl to jūs turite taip pat ją apkrauti materialiu krūviu. Ne tokiu, kuris vargintų ar skaudintų, bet tokiu, kad po jo jaustumėt: “Štai, jaučiu kūną. Jaučiu, kad jis patyrė šiokį tokį pasipriešinimą, įveikė, ir jaučiu dabar sustiprėjimą šito kūno.“
Tai ateis ne iš karto, palaipsniui. Bet kiekvieną žingsnį žengdami pamėginkite jį sustiprinti, pagreitinti. Stebėkite savo kūno reakciją. Nebijokite žaisti su savo kūnu. Juk jūs nesate kūnas. Jūs esate jame. Jūs turite valdyti, jūs esate to kūno šeimininkas. Jis jums yra suteiktas kaip laikina materiali bendravimo priemonė. Po šito kūno energijos išeikvojimo jūs nepranyksite. Gausite gražesnį, patikimesnį, be ligų kūną.
Tačiau ir šitas kūnas jums nėra suteiktas sirgti. Jis nėra suteiktas ligoms. Jis suteiktas jūsų patyrimams. Bet tie patyrimai neprivalo būti jus kankinantys ir skausmingi.
Jeigu jūs eisite su Mumis gyvuoju žingsniu, atsiduodami Mūsų vedimui, tada jūs pakeisite savo mitybą. Toji mityba bus lengvesnė. Ji vis daugiau ir daugiau apims natūralių produktų, neperdirbtų. Jie taip pat suteiks daugiau enegijios jūsų kūnui.
Jūs turite žinoti, kad bendravimas ir prieš valgį su Mumis taip pat yra jums reikalingas, kad maistas būtų sveikas, prieš maitinant Mūsų ŠVENTOVĘ materialiu pavidalu, kad ji atgautų jėgas.
Visa Mūsų kūrinija yra sistema. Jūsų kūnas taip pat yra sudėtingas organizmas ir veikia kaip sistema, o jūs esat tos sistemos valdovas. Todėl jūs turite būti išmintingas valdovas. Jūs negalite tapti išmintingu visiškai nekreipdami dėmesio į šito kūno fizinį veikimą, jo priežiūrą.
Todėl, mano miela dukra ir jaunėle sesute, pradėk nuo mankštos, o toliau pašvęsk visą savo darbą, kuris tiek teikia tau įtampos, Man. Kiekvieną dieną pašvęsk Man, kiekvieną darbą. Ne iškart pavyks, prieš pradedant dirbti, kiekvieną darbą pašvęsti Man, bet jeigu ir prisiminsi jau dirbdama, tada taip pat pašvęsk Man, nes toji įtampa, kurią tu jauti darbe, taip pat suteikia streso tavo ląstelėms, fizinio kūno ląstelėms. Taip pat ta įtampa nusėda į tavo pasąmonę, ir ji taip pat turi poveikį fiziniam kūnui.
Aš tau suteikiu visas priemones, kad jomis naudotumeisi. Naudokis. TU JAU ESI SVEIKA. Ir be slogos. Ir be ligų. Tik naudokis Mano suteiktomis priemonėmis. Ir mėgaukis kiekviena diena, kiekviena akimirka, kurią tu pašvęstum Man, būdama dvasinėje vienovėje su Manimi, patirdama Mano meilės tekėjimą, ir pati spinduliuodama ją visiems iš meilės ir laisva valia, taip pat gauta iš Mūsų
AŠ MYLIU TAVE MANO MIELA DUKRA IR JAUNĖLE SESUTE.
Algimantas:
Ačiū tau... (ašaros man užspaudė tolimenius žodžius, nes ėjo tokie mano viduje milžiniški MEILĖS virpesiai, kad aš negalėjau sulaikyti ašarų, todėl šioje vietoje buvo pauzė, o po jos tęsiau.)
Ačiū tau, Begaline Dvasia-Motina-Sese. Ačiū tau už šį nuostabų mokymą. Aš negalėjau sulaikyti savo verksmo. Ačiū.
-----------------------------------
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2009-05-07 11:09