Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Sveikata, gydymas, pagijimas. > Begalinės Dvasios Motinos-Sesė... >

Begalinės Dvasios Motinos-Sesės apie violetinę spalvą ir gydymą, 2010 01 08

Praeitą savaitę mano sielos sesė Violeta paprašė manęs, kad gaučiau mokymą apie tai, kad violetinė liepsna yra Begalinės Dvasios spalva ir kad ja galima gydyti, bet ji nežinanti kaip tai daryti. Todėl aš ir kreipiausi nuoširdžiai į Begalinę Dvasią Motiną-Sesę tokio mokymo, kuriuo noriu su jumis visais pasidalinti:
.
„Mylima brangi sielos sese ir dukra, taip tai tikrai Aš Esu Begalinė Dvasia jūsų mylima Motina-Sesuo. Aš tikrai esu išminties Šaltinis ir Centras ir kiekvieną kartą į Mano vaikų atviras sielas liejasi Manoji išminties šviesa ir veikimas. Jis sukelia jums impulsą veikti savojoje aplinkoje, šviesti ir mėgautis kasdiene veikla su meile ir ramybe, gauta iš Mūsų Trijų kūrinijos Tėvų.
Manoji spalva tikrai yra violetinio atspalvio ir ji neša savyje ne tik didelę šviesą, išmintį bet ir stiprybę. Tu klausi dėl gydymo šia spalva, o Aš tau ir jums visiems atsakysiu, kad gydymas šia spalva yra vertingas jums kiekvienam tiek, kiek atsiveriate Mums Rojaus Tėvams visa savo siela. Ji ir prisipildo Mūsų šviesa, stiprybe, sveikata ir meile, todėl sveiksta ir stiprėja. Juk iš kiekvieno Mūsų kaip Šaltinio ir Centro gaunate nuostabų dvasinių dovanų bagažą, o kadangi Mes visi Trys veikiame vieningai tolygiai visur ir visada, tai ir dvasines dovanas gaunate visas. Tik jums kiekvienam tereikia atsiverti savo siela ir nebijoti dar daugiau artėti link Mūsų Trijų.
Kiekvieną akimirką Mes Trys iš kūrinijos centro Rojaus salos paskleidžiame tiek šviesos, tiek galios ir tiek stiprybės, kad visa kūrinija prisipildytų Mūsų gyvo veikimo ir pasireiškimo tikrovėje. O kiek jūsų kiekvieno vidus sugeba priimti į save šviesos, priklauso nuo atsivėrimo Mums.“
.
O ar violetinė tavoji spalva, Begaline Dvasia Motina-Sese turi kokią tai reikšmę?
.
„Ši spalva turi valantį poveikį, tuo pačiu apvalo jūsų atvertą vidų nuo tos tamsos ir sankaupų, kurios nusėdę giliai jūsų viduje. Bet mano veikimas vistiek neatsiejamai susijęs su kitų Rojaus Trejybės asmenų veikimu, todėl jūsų atvertą sielą pasiekia ne tik Mnaoji išmintis, Manasis gydymas ir švietimas, bet taip pat ir meilė, dvasingumas ir ramybė. Nes šitomis dvasinėmis dovanomis Mes tolygiai visi Trys spinduliuojame ir varijuojame tarpusavyje. O kada Mūsų šviesa pasiekia jūsų atvertą sielą, jai ir suteikiamas reikiamas gydymas, kaip ir kūnui – sveikata.“
.
Ačiū tau Begaline Dvasia Motina-Sese už tokius pamokymus.
2010 01 08 ~13.13 val.

Jurgita
2010-01-10 15:26:55