Sąvokos > Transcendencija, tyrumas > 59 >

Labas mieli skaitytojai, Vaidai,

Transcedencija įmanoma ne kiekvienam žmogui, bet koks žmogus negali pasiekti trnscedencijų, tai yra susiję su jo asmenybės aspektais ( karma ). Transcedencijas pasiekia INDIGO asmenybės ir tyri - švarūs eiliniai žmonės turi galimybę patekti į Dievo transcedencinę versiją.
Transo būsenai pasiekti, reikalinga tinkama aplinka ir tinkamos situacijos, iš niekur nieko transcedencija neįmanoma, iš anksto tokie dalykai susikuria nuo žmogaus mastymo būdo ir tinkamos aplinkos, bei situacijų.
Transcedencijos įvyksta per vidinius žmogaus tyrumo - švarumo aspektus. Transo būsena yra labai malonus pojūtis, joje gali transformuotis net žmogaus išvaizda ( kūnas ). Transformacijos ilgai nevyksta, nes žmogaus loginis protas gražina jį į ankstesnius - įprastus epizodus. Indigo žmonės sugeba kitą žmogų ( eilinį ), nusiųsti į transo epizodus, jei labai gerai sutaria su juo, kuris pats nepajėgus pasiekti tyrumo epizodų.
Transcedencijos yra skirtingų modelių, jos gali būti žmonių santykių aspektuose, gamtos, - savasties ir pan.
Dievo transcedencijos yra labai tobulai galingos ir pasižyminčios įvairove, nes Dievo pasaulis begąliškai platus ir įvairus.

Dieviškos transcformacijos pasižymi tobulybe, nes žmogaus protas pradeda veikti pagal Dievo įkūnytą molekulinę smegenų ląstelių informacine technologiją.
Indigo vaikų Transcedencijos yra idealiai tobulos, kur jie gali jausti netgi spalvų molekulinę struktūrą ( nes jų yra nuostabiai, - tobulai, - galingai išlavintos vaizduotės ). ,... vaikas patenka į Dieviškai tobulą rojų.
Transcedencijos labai priklauso nuo žmogaus pasaulėžiūros - mastymo būdo, su negatyvę energija žmogus nepatenka į transą, būna atvejai, kai neigiamo potencialo žmogus sutaria su kitu negatyviu žmogumi, tačiau, ten ne transcedencijos būna, o maloni akimirka tarp savo pasaulėžiūros žmonių, kuriuos traumuoja visuma, nes visumos egzistencinis modelis paremtas teigiama energetine pasaulėžiūra.

Parapsichologas - Vidmantas - ( indigo )