Sąvokos > Transcendencija, tyrumas > 1 >

Daug teko šio žodžio sutikti bhagavad gitoje, šiek tiek ir Urantijos Knygoje, kituose mokymuose, pagaliau suprantama vis labiau ką reiškia tas skaidrumas, permatomumas, kaip kad saulės spinduliai persmelkia skaidrų vandenį ar orą, taip ir transcendentinė būsena leidžia matyti plačiau, giliau.

Transcendentinė būsena žymi buvimą virš prisirišimų - kurie gali tęstis labai ilgai, ar amžinai. Transcendencija padeda žvelgti savotiškai ne tokiomis žmogiškomis, o labiau dvasinėmis akimis. Nors Tėvas visada moko paprastumo, pamoko kas tuo metu svarbiausia.