Sąvokos > Transcendencija, tyrumas >

Transcendencija, tyrumas

Laiką, erdvę pranokstanti būsena, mąstymo būdas, požiūris. Sąvokos aptarimas ir pasidalinimas patirtimi.