Sąvokos > Šventas, šventumas > 61 >

Jeigu nepašventintos sielos gali būti išgelbėtos ir eiti į dangų, tada Biblija yra melas. Tačiau Biblija yra tiesa, ji negali meluoti!

"Pakelkite nuleistas rankas, sustiprinkite linkstančius kelius ir ištiesinkite takus po savo kojomis, kad, kas luoša, neišnirtų, bet verčiau sugytų.
Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties." (Biblija, Heb 12,13-14)