Sąvokos > Šventas, šventumas > 61 > 61 >

Jeigu norime užgesinti girtuoklystę ir socialinį nedorumą, tai galime pasiekti tik per Dievo malonės skelbimą.
Žmonėms turi būti atleista per malonę, jie turi būti pakeisti per malonę, atnaujinti per malonę, pašventinti per malonę, saugomi malone ir kai
tai įvyks, tai bus aukso amžiaus aušra. Bet jeigu jiems yra aiškinamos tik jų pareigos, kurias
jie turi įvykdyti savo jėga,- tai yra tuščias darbas.
Gali mušti negyvą arklį botagu, kiek nori, jis nejudės. Turi įkvėpti jam gyvenimą, kitaip visi kirčiai neturi prasmės.