Sąvokos > Šventas, šventumas > 1 >

Pats nenaudojų sąvokų šventas, šventa, pašventintas ir taip toliau. Dažnai tokios sąvokos sukelia tik neaiškumų ir problemų, todėl kur galima siūlau vartoti "tyras", arba transcendentinis pvz. Tada išryškėja kad negali būti "tyra karvė" ar "transcendentinė karvė", o šiais laikais daug visokių "šventų karvių".

Priešingai žodis tyras jau reiškia proto kokybę, kad žmogaus protas yra tyras, kad jis puikiai girdi ir atsiliepia į širdies vedimą. Taipogi, transcendentinis - žymi gyvenimo būdą, kada veikiama virš laiko ir besąlygiškai, jau be prisirišimų, be siekimų sau naudos ar dar kaip.