Sirijus > Svečių knyga (bendri atsiliepi... > 59 > 59 > 59 >


Knygos „GYVENKIME TOBULAI“ tęsinys Nr.2
MEDIA


Žodis „Media“, Lietuviškame žodyne reiškia žodį „Medija“.

Media, tai kontaktai per erdvę.


Pirmiausiai, norėčiau pabrėžti tai, kad norint žmogui būti mediumu, jam reikalinga išmokti būti neutralumo būsenoje. Tai yra, egzistuoti sąmoningame prote be minčių, kad ir kur žmogus bebūtų ar kitų žmonių draugijoje, ar namuose, jis neturi turėti nei vienos sąmoningos ar nesąmoningos minties. Orientuotis žmogus gali ir be minčių veikiamas Dievo energetinio lauko. Tai yra, žmogus privalo orientuotis vien Dievo duotu suvokimu. Pas mediumą neturi būti žodinės minties, jei jis kontaktuoja su kitu kažkokiu objektu. Šią mano aprašytą situaciją tobulai praktikuoja indigo genijai su savimi atidirbę žmoniškąją logistiką. Jie, tai yra indigo asmenys, sugeba ir darbus nudirbti be žodinės minties. Manau, kad ši teorija keistai skamba, bet tai yra tiesa. Indigo mediumai daugiau praleidžia laiko gyvenime neutralumo būsenoje, nei žodiniame minčių pasaulyje. Jiems bendravimo kontaktus sukuria pats Dievas. Tačiau norint mediumams kontaktuoti per erdvę, reikalinga oponento vandenilinė organizmo sudėtis, nes be vandenilinės organizmo sudėties, sudėtinga žmogui susiorientuoti medijoje. Ši teorija yra taikoma kontaktuojant mediumams su nežemiškomis grandimis, su kitų planetų mediumais. Tačiau, kad įvyktų tiesioginis kontaktas tarp žemės planetos mediumo ir kitos nežemiškos civilizacijos mediumo, reikalinga Dievo parama ir Jo programa.


Šio leidinio autoriui, indigo žmogui, yra tekę kontaktuoti su nežemiškos planetos mediumu. Tai buvo labai keistas pojūtis, nes energetikoje labai jautiesi pačio Dievo energetika ir su ja jautiesi nežemiška būtybė. Ji perteikė informaciją, kad žemės planeta pagal išsivystymą randasi ketvirtoje vietoje, ką aš pats buvau ištyręs savomis jėgomis. Ta nežemiška būtybė, buvo žemesnio išsivystymo lygmens nei žmogus, tai jautiesi iš jos energetinės dvasios. Šis kontaktas, su kitos planetos asmeniu, įvyko per Dievo programą, nes iš vakaro pajutau informacinę Dievo energetiką, kad turi įvykti kontaktas su kitokia civilizacija nei žemė. Dievo energetikoje labai ryškiai atsispindėjo informacija, apie šį busimą ryšį su kita planeta, kuo pasėkoje, sekančioje dienoje įvyko šis kontaktas. Gyvenime daugumoje jausdavau svetimų civilizacijų dvasinę energetiką, per ką dalinai ištyriau visatą ir jos cheminę egzistenciją. Visa tai tyrinėjau daug metų, dabartyje yra sunku viską prisiminti. Aprašyti neįmanoma, nes tai yra dvasiniai pojūčiai ... Teko jausti milžiniškus energetinius galingumus kosmoso platybėse, žymiai galingesnius, nei žemėje perkūną su žaibais.


Indigo mediumui nėra būtina meditacija. Jis egzistuodamas buityje be minčių, gali kontaktuoti su kitu objektu labai kokybiškai be meditacijos. Tačiau, bet kada panorėjęs kontaktuoti mediumas, negali. Jis privalo to siekti iš anksto. Jam to siekiant, Dievas sukuria programą ir laiką šiam reiškiniui.


Kalbant plačiau apie mediją, norėčiau pabrėžti tai, kad šio leidinio autorius yra pajėgus kontaktuoti per erdvę ir su žmonėmis, tai yra jų dvasiomis. Tačiau to nepraktikuoja, nes žmonijos žmogaus pasaulis yra labai nuodėmingas. Turėjau atvejį gyvenime, kai mirė mano senelė, sukontaktuoti su mirusiu žmogumi, su jo siela – dvasia. Aš senelę labai mylėjau, ir kai jos netekau, paprašiau Dievo kontakto su ja. Įspūdis buvo labai įdomus, nes pajutau jos dvasią ir dvasiniame kontekste įvyko kontaktas. Ji nežemiška kalba bendravo su manimi, o grynai dvasine, be žemiškų terminų. Šiame epizode man įspūdį padarė tai, kad senelės siela Dieve lydėsi, nes ji buvo netobula. Jautiesi sielos kažkoks lydimasis. Senelė buvo labai tikintis žmogus, visą gyvenimą vaikščiojo į bažnyčią, tačiau žmogui yra svarbiau sielos tyrumas – švarumas, o ne protiniai įsitykinimai, tai yra tikėjimas Dievu. Tokiu atveju, susidariau nuomonę pagal krikščionišką tikėjimą, kad senelės siela pateko į skaistyklą. Pagal mano tyrinėjimus, tyrinėjant Dievą irgi susidariau nuomonę, kad dvasinėje egzistencijoje egzistuoja ir pragaras, tačiau niekados nesu jo jautęs ir nieko nežinau apie jį. Pats esu tik rojus tobulus patyręs, jų egzistenciją. Tokiu atveju, mielas skaitytojau, Jums patariu nerizikuoti amžinybe ir gyventi tobulai, be nuodėmių ir nusižengimų moralumui. Toleruokite gėrį, vidinį žmogaus grožį ir meilę savo artimiesiems ir kitiems žmonėms. Būkite tobuli žmonės, nes nėra pilnai aišku, ar egzistuoja pragaras ?, ar egzistuoja reinkarnacijos ?. Reinkarnacijos egzistuoja, tačiau ne visiems žmonėms jos galioja. Jei gyvensite blogai – netinkamai, galite patekti į pragarą, tai yra į dvasinį pragarą amžinybės kontekste.


Kitas mano antgamtinių reiškinių tyrinėjimo epizodas, buvo irgi labai įdomus, kai prie prekybos centro, Panevėžio mieste, pastebėjau negyvą žmogų su praskelta galva. Šis žmogus užsimušė pargriūdamas ties prekybos centru. Aš būdamas neabejingu žmogumi, norėjau paskambinti tarnyboms, kurios užsiima žmonių pašalinimu, tačiau kiti žmonės jas buvo jau iškvietę. Tokiu atveju, aš panaudodamas antgamtinius mediumo privalumus, susijungiau su jo dvasia ir po kontakto buvau labai nustebęs, nes jo dvasia pateko į absoliučią tuštumą, tai yra į nieką, jo dvasia pateko, kur nėra nei Dievo, nei „velnio“.


Yra toks posakis „Genys margas, o pasaulis dar margesnis“. Tokiu atveju, šiame pasaulyje egzistuoja begalybės variantų, tiek materijoje, tiek dvasiniame kontekste.


Grįžkime prie medijos, prie nežemiškų planetinių grandžių. Šiame aspekte, mane asmeniškai, labai nustebino nežemiškas mediumas, su kuriuo teko sukontaktuoti, nes jis žinojo, kaip suprantamai perteikti informaciją... manau, kad jis šiam kontaktui ilgai ruošėsi, žinodamas apie mane, per Dievo Absoliuto informacinį ryšį. Jo, tai yra to mediumo akcentas, buvo ne tik ne Lietuviškas, tačiau ir ne žmogiškas. Informaciją perteikė ne žmogus. Visa tai supratau iš jo energetinės dvasios.


Buvo mano gyvenime laikas ir tebėra toks laikas, kai aš labai mylėjau ir tebemyliu Dievo visą kūriniją, ne tik žemę, tačiau ir nežemiškas grandis, su kuriomis palaikydavau nuostabius ryšius. Aš labai artimai sąveikaudavau su Dievo Absoliuto energetikomis, su pačiu Dievu ir per Jam neapsakomai stiprią ir brandžią meilę, mylėdavau ir toleruodavau viską, kas yra Dievo sukurta. Aš, kaip šiame leidinyje esu minėjęs, esu tobulybė ( dvasinėje sferoje ), nes susitapatinu su Dievu. Susitapatindamas su Dievu, pralenkiu virš sąmonės sampratomis, visą Dievo sukurtą egzistencinę sistemą, nes tampu tokiu kaip pats Dievas. Tačiau mano tobulumas yra ne materinio kūno, o dvasios, dvasios galimybių. Susitapatinimai su Dievu trunka ne ilgesnius laiko tarpus, kaip 5 sekundes, nes Dievo lygmenyje neįmanoma egzistencija žmogiško kūno materijoje.


Toliau nagrinėjant temą apie mediją, norėčiau paminėti kitus mediumus, kurie dirba vien žemės žemiškose grandyse. Per televiziją teko stebėti mediumas ir išvadoje, mediumai labai toleruoja dvasinę sritį. Dauguma mediumų yra labai dvasingi žmonės, ką teko pastebėti iš jų asmenybių. Mano asmeninė medija yra daugiau susijusi su Dievo energetikomis – Dievo pasauliu, ir aš, skirtingai nei kiti mediumai, nedirbu su žmoniškąja sritimi. Todėl žemiškoje atmosferoje, aš esu silpnesnis mediumas, nei jų dauguma žemėje. Šiuo atveju, man yra labai įdomu stebėti ir analizuoti, kitų mediumų charakteristikas, jų gabumus, jų darbą.Pagarbiai; INDIGO Mediumas - Vidmantas -

DIEVAS

ŽMONIŠKAJAME SUPRATIME


Kaip žmogus supranta Dievą ? Manau, kad ši tema yra pakankamai įdomi ir reikšminga žmogui. Aš esu tyrinėjęs žmoniją ir pagal tyrimų rezultatus į šį klausimą atsakyčiau, kad kiekvienas žmogus Dievą supranta skirtingai, tai priklauso nuo pačio žmogaus pasaulėžiūrų, nuo jo išprusimo. Kadangi ši mano visa knyga susijusi su Dievo sampratomis, tai apie Dievą neberašysiu, o panagrinėsiu žmoniją ir jos sampratas šia tema. Pirmiausiai šį klausimą iškelčiau religijoms, kaip yra suprantamas Dievas ?, ar teisingai Jis yra suprantamas ?. Manau, kad religijose nėra visai teisingai suprantamas Dievas. Religijos turėtų žmogų kreipti į patį Dievą, tai yra į bematerinę sampratą, o jos žmogų kreipia į savas teoretikas, į savus įsitikinimus, į religinį savą kultą. Taip yra todėl, kad silpnai yra išsivystęs žmogus ir religijos sampratos yra netobulos. Nėra pakankamai išsivystęs žmogus, kad jis galėtų priimti bematerinę sąvoką, bematerinę sampratą. Man jaučiant savastis, tai bažnyčios savastis truputį asocijuojasi su sektų pasaulėžiūromis, taip yra todėl, kad bažnyčia nekreipia žmogaus į bemateriją ir ji yra paremta tikėjimu, o ne įrodyta tiesa. Žinant, mane supančią visuomenę, tai bažnyčia yra labai gerame savame stovyje, nes mūsų visuomenė yra labai nutolusi nuo Dievo. Esu labai plačiai tyrinėjęs religijų savasties energetikas, iš to galiu teigti, kad religijos pagrinde žiūri savas struktūras. Kiekviena religija siekia pritraukti kuo daugiau žmonių pas save. Šiaip religijos iš niekur nieko negimsta, jose yra labai daug tiesų, tačiau yra ir netiesų, nes tai paprasčiausiai yra tik tikėjimas. Pats religijų pagrindas yra tiesa, o visa kita neatitinka tiesų. Pavyzdžiui;

Agotos duona, apsauganti žmogų nuo nelaimių.

Šventintas vanduo, gydantis žmogų.

Visa tai yra ne reali tikrovė – netiesa, nes Agotos duona, tikrai neapsaugo žmogaus nuo nelaimių ir šventintas vanduo, tikrai negydo žmogaus. Religijose yra labai daug tokių panašių pavyzdžių, tokių nesąmonių, per kurias bažnytinė struktūra, kažkiek asocijuojasi su sektų filosofija. Dvasiniam profesionalui bioenergetikui yra labai aiškiai matomos realybės tiesos, per Dievo savasties energetikas. Aš esu toks žmogus, ištyręs beveik visą egzistencinę sistemą, todėl turiu atsakymus į bet kokį gyvenimišką klausymą. Labai malonu yra jausti bažnyčios savastį, kai ji yra tuščia - be žmonių, tada bažnyčia matoma Dievo akimis, pasakiškas yra jausmas visa tai regėti ir jausti. Žvelgiant į mūsų visuomenės žmogaus išsivystymą, tai bažnyčia yra labai gerame supratingume, labai geroje pasaulėžiūroje. Ateityje, kai patobulės žmogus – jo asmenybė, manau, kad bažnyčia kreips žmogų į bematerines sąvokas, tai yra į realybės Dievo būvį.


Prisimenant man savo vaikystę, tai pamenu atvejį, kai dvasiniai profesionalai pardavinėjo šventintą vandenį nuo įvairių ligų. Žmonės masiškai važiuodavo net iš kitų Šalių. Buvo teigiama, kad šventintas vanduo gydo žmones tobulai, tačiau žmonės realioje tiesoje pagydavo ne nuo šventinto vandens, o nuo sielų išsigryninimo. Žmogus pabendravęs su dvasiniu genijumi, pradeda kitaip protauti, išsivalo savo negatyvą, o tyroje sieloje ir ligos dingsta. Tikrai, šventintas vanduo negydo žmogaus, žmogus sugyja nuo savos pasaulėžiūros pakeitimo, nuo tyrumo.


Iškelkime klausimą mokslui, kokiomis sampratomis mokslas žvelgia į Dievo egzistenciją. Atsakymas būtų, kad mokslas daugumoje neigia Dievo egzistenciją. Kai kurios mokslo šakos toleruoja Dievą, tačiau tai daro mažuma. Teko skaityti mokslinį žurnalą, kuriame buvo aprašytas faktas, įrodantis Dievo egzistenciją. Keturi gydytojai norėjo pašalinti iš žmogaus kūno auglį, kuris mediciniškai buvo neoperuojamas. Tokiu atveju, gydytojai atvirai ir nuoširdžiai pasimeldė prie ligonio. Jiems pasimeldus, dingo auglys iš ligonio kūno. Tai įrodo Dievo būvį, Jo egzistenciją. Manau, kad mokslas į Dievo egzistenciją žvelgia bažnytinėmis sampratomis. Moksle yra labai daug pavyzdžių, įrodančių stebuklus. Apie tai rašo – skelbia moksliniai žurnalai. Mokslas yra ištyręs, kad visumoje egzistuoja aukštesnės dimensijos už reliatyvumą.


Asmeniškai man, gyvenime teko turėti labai daug reikalų su mokslo žmonėmis – išsilavinusiais žmonėmis. Iš visa to galiu teigti, kad su tokiais žmonėmis yra labai malonu bendrauti, nes jie turi tobulas pasaulėžiūras į gyvenimą. Tačiau, kai paliesdavau Dievo egzistencinius klausimus, pastebėdavau, kad jie visiškai neišmano tokių klausimų. Manau, žmogui būtina būti indigo žmogumi, kad žmogus suvoktų, bematerinį Dievo kontekstą.


Nagrinėjant plačiau temą „Dievas žmoniškajame supratime“, reikėtų dėmesį atkreipti į mūsų visuomenės pamatą, tai yra į tradicines šeimas, kurios augina mūsų visuomenės atžalą – vaikus. Šeimoms yra labai svarbu Dievą suprasti teisingai, nes visuomenės jaunoji karta vaikai, yra mūsų visuomenės pakaitalas. Tradicinės šeimos privalo toleruoti dvasines pasaulėžiūras, kurios ugdo žmoniškąjį tobulumą. Teisingiausia kryptis į Dievą yra;

Bematerinio konteksto suvokimas.

Geriau – tobuliau išsivysčiusiems žmonėms, būtina siekti Dieviškų sampratų bemateriniame kontekste, o silpniau išsivysčiusiems žmonėms, siekti teisingų bažnytinių sampratų. Tobulai išsivysčiusiam žmogui bažnytinės sampratos nebetinka, nes žmogus nebedaro jokių nuodėmių ir jam nebereikalinga atgailauti už nuodėmes, tokiu atveju, bažnytinės sampratos žmogui nebereikalingos. Tokiam žmogui reikalinga tiesiogiai sąveikauti su Dievu be religinio tarpininko. Religinis tarpininkas, tai yra bažnyčia, reikalinga žmonėms neturintiems žmogiškojo tobulumo. Lietuvoje, be bažnyčios yra ir daugiau dvasinio pobūdžio mokyklų, tai būtų viena tokia „Dvasinio ugdymo centras“ – mokykla. Ši mokykla yra vedama Nijolės Gabija Wolmer iniciatyva, kuri su visuomene bendrauja internetu ir per radiją. Manau, jos paskaitos daro didžiulę naudą žmogui – jo tobulėjimui. Ši mokykla – „dvasiniam tobulėjimui “ yra daugiau susijusi su astrologijos mokslu. Taipogi Lietuvoje yra „Urantijos“ knygos pasekėjų. Urantijos knyga yra parašyta ne vieno žmogaus, o daugelio žmonių, kurie buvo dvasiniai genijai. Šios knygos pasekėjai irgi labai plačiai ir giliai toleruoja Dievą ir dvasines pasaulėžiūras. Tokiu atveju, visuomenės eiliniam žmogui yra Lietuvoje vietų, kur galima dvasiškai šviestis ir tobulėti. Patarčiau žmonėms tobulėti per bažnytinę teologiją ir dvasinio ugdymo centrą. Bažnytinė teologija (bažnyčia) remiasi vien į Kristų. Aš asmeniškai, kai suartėju su krikščionybės religija, tai pajuntu žmoniškąją Jėzaus energetiką (Jo dvasią). Tokiu atveju teigiu tai, kad krikščionybės religija toleruoja realybės Dievo sampratas. Jei Jėzus neegzistuotų, aš nejausčiau Jo energetinės dvasios. Vadinasi, Jėzus Kristus realioje tiesoje egzistuoja, tokiu atveju, krikščionybės religija yra teisinga, atitinkanti reliatyvumą. Pilnai tikiu, kad Jėzus darė stebuklus, nes aš pats būdamas kristologu darau stebuklus, nors mano stebuklai ir skiriasi nuo Jėzaus stebuklų. Kristologai pasiekia Dievo aukštumas, Jo aukščiausias energetikas, nes jie yra Dievo žmonės, galintys daryti stebuklus, kaip darė Jėzus. Skirtumas yra tarp dabartinio kristologo ir Jėzaus tas, kad kristologą „nugesina“ jo aplinka (visuomenė) ir kristologas būna priverstas kažkiek nutolti nuo Dievo. Tokiu atveju, kristologas ne visada būna sąsajoje su Dievu ir ne visada gali daryti stebuklus, kaip darė Jėzus. Taipogi, joks kristologas nekentėjo, kaip Jėzus Kristus ir neatpirko žmogaus nuodėmės. Manau, kad dabartyje, mūsų visuomenė yra visai kitoje pasaulėžiūroje, nei prieš 2000 metų. Kristologijos mokslas tebėra išlikęs panašus, o visuomenė pasikeitusi radikaliai. Dabartiniais laikais, yra labai ištobulėjęs mokslas ir žmonės yra ištobulėję materialiai. Jų sampratos ir suvokimas situacijų yra visai kitas, nei prieš 2000 metų. Taipogi manau, kad dabartiniais laikais, žmogui reikia žiūrėti į religijas su meile, nes religijos netoleruoja blogio. Yra labai svarbu žmogui, tinkamai suprasti religines sampratas, nes jų sampratos nukreiptos į gėrį, grožį ir meilę. Kiekviena religija siekia žmonėse įkūnyti santarvės pasaulėžiūras ir tobulą žmoniškąjį moralumą. Lietuvoje pagrinde dominuoja krikščionybės religija, apimanti žmonių daugumas. Aš manau, kad pasaulio religinis mechanizmas teologiškai moko žmogų į dorovę, moralumą ir gėrį, tačiau praktikoje taip nėra. Žmonės iškraipo religines pasaulėžiūras ir religines sampratas. Lietuvos Šalyje, skirtingai nei pasaulio struktūroje, nėra taip iškraipomos religinės sampratos ir jos pasaulėžiūros. Lietuvos Šalies žmonėms yra labai svarbu atskirti religiją nuo sektantų grupuočių, tai yra nuo sektų. Jokia religija nesiekia iš žmogaus materialaus turto, o sektų pasaulėžiūros žmonės to siekia. Sukuria įvairiausias versijas, kaip išvilioti iš žmogaus turtą. Lietuvos Šalies žmonės turėtų būti kompetentingi ir rinktis religijas nesusijusias su sektantais. Pavyzdžiui;

- Krikščionybės religiją,

nes krikščionybės religija yra patogiausia žmogui, kuri toleruoja Jėzų Kristų. Aš jausdamas dvasines energetikas esu ištyręs, kad Jėzus realioje tiesoje egzistuoja, egzistuoja Jo energetika. Todėl žmonėms patariu rinktis krikščionybės religiją ir per ją tobulėti, tobulinti savas dvasines sritis. Krikščionybės religija turi Popiežių, kuris pasauliui skelbia Dievo žodį ir moko žmones supratingumo. Taipogi krikščionybės tikėjimas turi savą bažnytinį dokumentą, pavadintu Biblija. Biblija krikščionys vadovaujasi, iš kurios formuojasi visa religinė pasaulėžiūra. Manau, kad ši religinė pasaulėžiūra yra toleruotina – gera, suformuota Jėzaus Kristaus kaip Dievo esybėje.Su meile; KRISTOLOGAS – Vidmantas -ŽMONIJOS TENDENCIJA Į TOBULUMĄ


Pirmiausiai norėčiau paakcentuoti tai, kad žmonijos tendencija į tobulumą, per dešimtmečius išryškėja tik materialios sistemos kontekste. Pasaulis tobulėja mokslo – išradimų šakose ir kitose materinės sferos srityse. Tokio tobulėjimo, kaip dvasiniame kontekste, galima teigti kad nėra, kuris yra pagrindas žmogui, jo gyvenime, jo amžinybės laviravime. Žvelgiant iš astrologijos mokslo, tai žemė perėjo į vandenio erą, kuo pasėkoje daugiau pradėjo gimti indigo žmonių. Tokiu atveju teigiu, kad kažkiek žmonija tobulėja ir dvasinėje srityje. Tačiau šis procesas yra labai ilgas laiko atžvilgiu, todėl nėra ryškios tendencijos į dvasinį žmonijos tobulumą.


Žmogaus tendencija į tobulumą yra kažkiek apribojama, dvasiniame pasaulyje, per pačio žmogaus karmą. Aiškiau paaiškinus, tai, žmogaus karminė grandis neleidžia žmogui būti tobulam, aukštame sąmonės lygmenyje, nes nuo žmoniškosios karmos, priklauso visa to žmogaus asmeninė gyvenimiškoji pasaulėžiūra. Tokia situacija yra žemo sąmoningumo žmonėms. Aukšto sąmoningumo žmonės, skirtingai nei žemo, progresuoja į tobulybę per karminę savo sritį. Išvadoje, žemo sąmoningumo lygio žmonės net nesuvokia tai, kad jiems reikalinga tobulėti, nesuvokia tobulumo prasmės ir svarbos, todėl jie neprogresuoja į tobulumą. Šio sąmoningumo žmonėms yra būtina formuoti teisingas ir tinkamas pasaulėžiūras į gyvenimą. Tai privalo daryti aukštesnės sąmonės žmonių grandis. Pasaulyje yra įžvelgiama tai, kad žemo sąmoningumo žmonės, patenka į tam tikrų sferų valdžią, užima vadovaujančias pareigas. Tai yra labai blogai, nes tokiu atveju, pasaulis niekados netobulės, jei bus ir toliau tokia padėtis. Išties, pasaulis yra labai margas, jame yra visko ir teigti, kad jame yra labai blogai, negalima. Pasaulyje egzistuoja daugybė visokių situacijų, tai yra ir labai gerų ir labai blogų. Jame egzistuoja įvairios žmonijos žmonių grandys, kuriose yra labai aukšto sąmoningumo žmonių tarpusavio bendravimai. Jei jų nėra mus supančioje aplinkoje, tai nereiškia, kad tokių žmonių bendravimų išvys nėra. Žmonijoje tobulumo pagrindas ir yra, žmonių tarpusavio santykių tinkamas ir teisingas ryšys materialioje sferoje. Manau, kad siekiant tobulumo žmonėms, jiems reikia pradėti tai daryti nuo savęs, nuo savos šeimos, nuo žmogų supančios artimiausios aplinkos. Tik tobulumas šeimoje, tinkamai paruošia gyvenimui jaunąją žmonijos kartą – vaikus. Vaikai yra žmonijos pakaitalas, kuris ir nulems visą pasaulio egzistencinę – kokybinę ateities padėtį.


Kalbant plačiau apie žmonijos tendenciją į tobulumą, norėčiau skaitytojui paaiškinti tai, kad be dvasinio tobulumo, niekados žmogus nebus tobulas materijos egzistencinėje srityje, jos sąmonėje. Kaip šiame leidinyje esu minėjęs, tai po 40 metų, žmonija bus tobulesnė ir dvasinėje sferoje, nes yra įžvelgiamas indigo žmonių gausėjimas žemėje. Jų gausa pakeis pasaulį, jo egzistencinę sąmonę. Manau, kad indigo genijai su laiku tobulai ištobulins visą žemės planetos egzistencinę būklę. Jie įneš visose žemiškose srityse naują tobulą mastymą, tiek kultūroje, tiek materialinėse ir dvasinėse vertybėse.


Pagarbiai; su meile, INDIGO - Vidmantas -Knygos „ GYVENKIME TOBULAI ‘‘ apžvalga ( apibendrinimas )Prieš baigdamas šią knygą „GYVENKIME TOBULAI“, norėčiau ją truputį apibendrinti.

Ši knyga yra daugiau skirta indigo žmonių kartai ir žmonėms turintiems aukštą sąmoningumą. Šioje knygoje aprašau Dievo daromus stebuklus, tokius kaip;

Materijos panaikinimus, jos gabaritų pakitimus.

Taipogi aprašau, indigo žmonių ėjimą per laiko diagramą, kai ištisinė laiko diagrama yra viena. Šioje knygoje paminu ir kitus Dievo daromus stebuklus tiek žmogiškojoje buityje, tiek įvairiose technologijose. Ši knyga yra parašyta daugiau iš Dievo energetikų, o ne iš Autoriaus asmeninės nuomonės. Ji yra mokinanti žmogų tobulumo, gėrio ir santarvės. Žmogui „gyvenimo realistui“ šis leidinys gali pasirodyti, kaip fantastinis. Tačiau, ši knyga yra su realios tikrovės turiniu ir gyvenimo pamokymais, parašyta Autoriaus, visą gyvenimą sąveikaujančio su Dievo energetikomis, tyrinėjant Dievą ir Jo galimybių ribas.

Manau, kad šis informacinis leidinys yra žmogaus vedlys į gerovę, į tobulumą ir į santarvę. Jis įrodo 100 procentaliai Dievo egzistenciją, kuriame yra labai daug ezoterinio mokslo, antgamtinių reiškinių. Visa to pagrindas yra, žmogaus artimas ryšys su erdve, kurioje randasi Dievas, perteikiantis žmogui informacijas apie visą egzistencinę sistemą. Dievo dvasia randasi ne vien erdvėje, tačiau ir materijoje, per ką įvyksta stebuklai su materialiuoju pasauliu. Dievas yra bet kuriame galaktikų visatos taške, per tai indigo žmonėms nėra sudėtinga ištirti visatą, jos egzistencinę sistemą ir daryti antgamtinius stebuklus su materialiuoju pasauliu. Materialiajame pasaulyje, kiekviena materija yra ne Dieve, o iš Dievo. Tai yra, bet koks daiktas randasi ne Dievo dvasios spindulio apsuptyje, o jis yra pačio Dievo dalis. Todėl materija gali kisti, tai yra mažėti – didėti, arba pradingti. Šiuo atveju manau, kad Dievo daromi stebuklai su materijos kūnais, nėra labai sudėtingai stulbinantys. Paprasčiausiai, žmogui „gyvenimo realistui“, šie dalykai yra sunkiai suvokiami ir suprantami.

Šiame leidinyje, labai plačiai išdėstau indigo žmonių visą loginę charakteristiką, jų pasaulėžiūras ir gabumus. Paminu ir Kristaus logistinį pamatą, tai yra aprašau kristologijos mokslo svarbą gyvenime, jo įtaką žmogui. Taipogi plačiai rašau apie parapsichologijos mokslą, žvelgdamas į jį iš labai sudėtingų psichologinių grandžių.


Baigdamas šią knygą, linkiu žmonėms siekti tobulumo tiek dvasioje, tiek materialioje sferoje. Gyvenkite gražiai ir dorai, be konfliktų ir nesantaikų. Vystykite savas karmines grandis į meilės, gėrio, dorovės ir tolerancijos kryptis, bei siekite dvasinėje srityje savų asmeninių aukštumų, kurios nulems Jūsų amžinybę, Jūsų karminę egzistencinę amžinybę.Su meile; INDIGO – Vidmantas -


Dievo Kristalų logistika, - Dievo Kristalų ( Jūratės logistika ), ( Motinos - Marijos logistika ), ( Saulės Sistemos, ,.. -, -, - Logistika ).

Dievo- - - Prado - - Logistinis mokslas.


God Crystal logistics - God Crystal (Jurate logistics), (Mother - Mary logistics), (Solar System, ,.. -, -, - Logistics).

God - Prado - Logistic science.


Бог Кристалл логистика - Бог Кристалл (Юрате логистика), (мать - Мэри логистика), (Солнечная система, ,.. -, -, - логистика).

- Бог- Прадо - логистический науки.


Dieu cristal logistique - Dieu Crystal (Jurate logistique), (Mère - Mary logistique), (le système solaire,. . -, -, - Logistique).

Dieu - PRADO - la science logistique.


Boh Krystal lohistyka - Boh Krystal ( Yurate lohistyka), (maty - Meri lohistyka), ( Sonyachna systema, ,.. -, -, - lohistyka).

Boh - Prado - Lohistychnyy̆ nauky.


Gott Kristall Logistik - Gott Crystal (Jurate Logistik), (Mutter - Mary Logistik), (Solar System, ,. . -, -, - Logistik).

MEDIA – BIOENERGETIKA – PARAPSICHOLOGIJA ( INDIGO - Vidmantas - ).
Papildoma informacija;


( Jėzaus Kristaus reinkarnacija įvyko 1969 metais, rugpjūčio 17 dieną, lygiai po 2000 metų, po jo pasirodymo žemėje ).

Fizinis kūnas pasirinktas žemės materijos tėvų ; Lietuva.
Ukraina.

Dvasinis kūnas; indigo – Kristaus ( hibridas ). Dievo absoliutinė versija.

2000 – taisiais metais Kristaus amžius; 31 metai ( žmogaus brandos amžius ).

Asmens kodas; 36908170800.

Asmuo; Vidmantas Grinčiukas ( Lietuva ).

Reinkarnacija įvyko pirmą sykį per 2000 metų.

( Asmuo nėra vien Jėzaus ir indigo kūnas, o Dievo absoliuto; DIEVAS PRADAS ).
Gerbiami ir mieli knygos „Gyvenkime tobulai“ skaitytojai. Malonu kad domitės dvasine sritimi ir ją toleruojate. Norėčiau išgirsti Jūsų nuomones, kritikas ir vertinimus šios mokslinės parapsichologinės knygos turinio. Gal Jums kyla kokių neaiškumų ?
Rašykite atsiliepimus ir savas asmenines nuomones, padiskutuosime įvairiausiais klausimais. Laukiu Jūsų žinučių.

Pagarbiai - Vidmantas -