Sirijus > Svečių knyga (bendri atsiliepi... > 59 > 59 >

INDIGO simbolizuoja gebėjimą iš pirmo žvilgsnio nesusijusius dalykus atrasti, pamatyti i" />


Knygos "GYVENKIME TOBULAI" tęsinys Nr.1;


INDIGO simbolizuoja gebėjimą iš pirmo žvilgsnio nesusijusius dalykus atrasti, pamatyti ir suvokti kaip nedalomą visumą. Tai ŽINOJIMAS, nežinant, iš kur jis. Tai gebėjimas pažvelgti visais šviesos aspektais ir atskleisti tai, kas anksčiau buvo tarsi už storos uždangos. Indigo – tai žinojimas, kodėl esi čia.

Sekančiai pateikiu testą, pasitikrinimui kiek jūsų vaikai panašūs į indigo ;

Ar Jūsų vaikas Indigo?
 Ar Jūsų vaikas atėjo į šį pasaulį, atsinešdamas karališkumo jausmą (ir taip besielgdamas)?
 Ar Jūsų vaikui būdingas jausmas, kad jis nusipelnė būti čia?
 Ar Jūsų vaikas pasižymi aukšta saviverte?
 Ar Jūsų vaikui kyla sunkumų, susidūrus su disciplina ar valdžia?
 Ar Jūsų vaikas atsisako padaryti tam tikrus nurodytus dalykus?
 Ar laukimas eilėje yra per sunkus Jūsų vaikui?
 Ar rituališkos sistemos, nepasižyminčios kūrybiškumu, Jūsų vaikui sukelia frustracijos jausmą?
 Ar Jūsų vaikas atranda geresnių būdų, kaip ką nors atlikti namuose ar mokykloje?
 Ar Jūsų vaikas nekonformistiškas?
 Ar Jūsų vaikas nereaguoja į "kaltės" discipliną (pvz. "Palauk, kol namo grįš tavo tėvas ir pamatys, ką tu padarei")?
 Ar Jūsų vaikui greitai pabosta paskirtos užduotys?
 Ar Jūsų vaikui būdingi dėmesio sutrikimo simptomai?
 Ar Jūsų vaikas ypatingai kūrybingas?
 Ar Jūsų vaikas pasižymi gera intuicija?
 Ar Jūsų vaikas jaučia stiprią empatiją kitiems?
 Ar Jūsų vaikas anksti išvystė abstraktų mąstymą?
 Ar Jūsų vaikas labai protingas?
 Ar Jūsų vaikas labai talentingas (arba gabus)?
 Ar Jūsų vaikas svajotojas?
 Ar Jūsų vaiko akys atrodo senos, išmintingos ir gilios?
 Ar Jūsų vaikas dvasingas?

Jei bent į 10 klausimų atsakėte taip, Jūsų vaikas tikriausiai Indigo. Jei atsakėte taip į daugiau nei 15 klausimų, Jūsų vaikas iš tiesų gali būti Indigo.

Šis testas nėra idealus, idealiai teisingas, o apytikslis iš kurio galima orientuotis kiek Jūsų vaikai panašūs į indigo. Tarp indigo žmonių yra bendraujama telepatija – telepatiniu bendravimo ryšiu. Pabrėšiu tai, kad telepatija įmanoma tik tarp indigo, nes eilinis žmogus yra nepajėgus sąveikauti telepatija. Telepatija, kaip ir kiti nestandartiniai reiškiniai, susiformuoja per Dievą. Indigo žmonės sugeba nuskaityti informacijas vieni iš kitų jausmais. Tai yra labai malonus jausmas, malonus jausmas bendrauti telepatiniu ryšiu. Autoriui asmeniškai gyvenime teko sutikti kelis indigo vaikus, kurių amžius buvo apie 5 metukus. Su šiais vaikais pavyko užmegzti telepatinį ryšį. Per šį telepatinį ryšį autorius patyrė žmogui nesuvokiamo rojaus akimirkas, nes telepatinis ryšys susiformuoja per Dievo kristalą, jo kristalinę energetiką.
Yra labai gaila, kad indigo genijų yra labai mažai mūsų planetoje. Jei jų būtų daugiau, jie stipriai pakreiptų visą žmoniją į gėrį, grožį ir meilę. Žmonija gyventų tobuloje santarvėje be karų ir nesantaikų. Žvelgiant tiesai į akis, tai indigo žmonės daro labai didelę įtaką žmonijos evoliucijai, kurių yra vienetai mūsų planetoje. Indigo žmonės kažkur nuo 5 metų įsilieja į tobulą gyvenimą ir stipriai įtakoja kitus pašalinius žmones. Jie būdami dievo vaikais pasiekia gyvenime labai dideles aukštumas mokslo pasaulyje arba individualioje veikloje.

Autoriaus žodis;

Aš asmeniškai esu pasiekęs mokslines aukštumas elektrotechnikos moksle. Kuriu sudėtingus projektus šiame moksle. Atlieku darbus kuriuos atlieka moksliniai institutai, pavyzdžiui tokius kaip;

Elektronikos plokščių sukūrimas ir pagaminimas automatikos sistemose.
Automatikos sistemų projektavimas ir programavimas, bei kitokius inžinierinius darbus.

Esu dirbęs šių sričių mokytoju, mokinau po aukštųjų mokyklų išleistus studentus. Gyvenime teko suprojektuoti kompiuterines sistemas automatikos įrengimams ir įgyvendinti projektus. Manau, kad mano asmeniniai pasiekimai yra labai dideli ir labai sudėtingi, nes elektrotechnikos – elektronikos mokslas yra begalinis, neturintis galo, neturintis ribų. Indigo žmogumi aš gimiau, ir tik man sulaukus 25 metus, pašaliniai žmonės mane pradėjo vadinti indigu. Iki 25 metų buvau nematomas žmonėms kad esu indigo, nes buvau nuslopintas neigiamos energetikos, negatyvo. Po 25 metų į mano namus pradėjo eiti nepažįstami žmonės ir teigti, kad esu indigo žmogus. Po žmonių apsilankymo atlikau psichologinius testus ir išvadoje paaiškėjo, kad šimtą procentų esu indigo asmuo.


Būdamas vaiku niekaip negalėdavau suprasti, kodėl žmonės daro nuodėmes ?, juk man pačiam be nuodėmės žymiai geriau būdavo, jausdavausi pasakiškai ... Tai kodėl žmonės linkdavo link nuodėmių ? Mane labai skaudindavo žmonių nuodėmės, jų žemas moralinis išsivystymas. Aš asmeniškai per viso gyvenimo 47 metus nesu sąmoningai daręs nei vienos nuodėmės. Padarydavau nuodėmes nesąmoningai, to nenorėdamas, to nežinodamas. Manau jei žmogus galėtų jausti Dievą taip kaip jaučia indigo, tai jis tikrai nedarytų nei vienos sąmoningos nuodėmės, pasaulis būtų panašus į rojų. Jei ateityje pasaulį užvaldytų indigo, tai 100 procentų susikurtų rojus, jo sampratos ir jo pasaulėžiūros. Rojui nėra būtina tobula matėrinė aplinka, nes rojų formuoja Dievas, sąveikaudamas su žmogumi per dvasinį ryšį ir dvasinį rezonansinį ryšį.


Baigiant šią temą apie indigo ir jų įtaką žmonijos evoliuciniam vystimuisi, norėčiau paakcentuoti tai, kad indigo genijai pagrinde įtakoje žmones per bioenergetinius laukus, kuriuos suformuoja Dievas. Jie tai daro visai žmonijai, jos daugumai ir tuo pačiu visam pasaulio elitui. Indigo sąveikaudamas su Dievo energetikomis, jas nukreipia į kitus žmones, siekiais ištobulinti žmoniją į gerovę, į laimę. Šiuo atveju, Dievo energetikos pradeda veikti kitus žmones, kurie pajaučia labai maloniai šią Dievišką energetiką.


Tik bendromis jėgomis su Dievu indigo gali tobulinti žmoniją. Taipogi, indigo ir savo aplinkoje sukuria labai teigiamą, malonų polių tarp savo rato artimųjų žmonių, jei nepatenka į dvasiškai degradavusių žmonių būrį.
KRISTOLOGIJA

( Kristaus logistinis pamatas )Žodis „Kristologija“ yra kilęs iš religijos, apibūdinantis Kristaus logistiką. Kristaus logistika religijoje yra laikoma tobula logistika, paremta tobula pasaulėžiūra. Tokiu atveju Kristologai yra tobuli žmonės, gyvenantys tobula pasaulėžiūra. Kristaus logistinis pamatas gyvenime yra paremtas gėriu, grožiu, meile ir santarve. Žmogus būdamas Kristologu atitinka Jėzaus filosofinį pagrindą ir yra Dievo kristalų logas. Manau, kad žemėje mūsų planetoje Kristologų yra labai mažai, nes daugumos žmonių pasaulėžiūros yra netobulos, paremtos žmoniškuoju ego ir savanaudiškumu. Kristologai gyvena nieko bendro asmeniškai neturėdami su religijomis, nes jiems religija yra kaip tarpininkas tarp žmogaus ir Dievo. Kristaus logams patiems yra nereikalingas tarpininkas tarp žmogaus ir Dievo, nes jie patys tiesiogiai toleruoja Dievą gyvendami šventą gyvenimą, be jokių nuodėmių ir nusižengimų moralei. Jiems bažnyčia yra žmogaus gyvenimo mokykla, mokinanti žmogų į gėrį, meilę ir santarvę. Manau, kad bažnyčia vaidina didžiulį vaidmenį žmogaus vystimuisi ir jo tobulėjimui. Bažnyčia yra laikoma Kristaus kūnu, nes ji remiasi į tobulumo siekį žmoguje ir visoje visuomenėje. Patiems kristologams kaip asmenybėms yra nereikalinga ši gyvenimo mokykla, nes jie yra patys gėrio, meilės, santarvės ir sielovados mokytojai, pasiekę labai didžiules aukštumas šiose srityse.


Kristaus logistinis pamatas yra labai svarbus žmogui nuo vaikystės, nuo mažumės. Tėvams reikalinga ir būtina vaiką supažindinti su Kristaus logistine pasaulėžiūra. Iš Kristaus logistinio pamato vystosi žmogaus gabumai į gerą, gražų ir tobulą gyvenimą.


Kristologas yra žmogus labai stipriai mylintis vaiką, žmogų ir jį supantį visą pasaulį. Jo meilė pasauliui yra tobula be kūniškų sampratų, tai yra jis myli nekūniška pasaulėžiūra, o iš Dievo vibracijų. Iš Dievo vibracijų mylėti pasaulį yra Dieviškas rojus, Dieviškas malonumas. Visuomenės eilinis žmogus nemoka ir nesugeba tokia meile mylėti kaip myli Kristaus pasaulėžiūros žmogus. Nekūniška meilė yra tobula, paremta tobula pasaulėžiūra. Sakyčiau, kad Dieviškojo pobūdžio meilė turi panašumą į motinos meilę savam vaikui, ar vaiko meilę savai motinai. Tačiau Dieviškojo pobūdžio meilė dar stipresnė yra ir malonesnė už vaiko ir motinos tarpusavio meilės ryšį, nes ji paremta labai aukštu suvokimu ir sąmoningumu. Taip yra todėl, kad Dievas yra bematėrinis, neturintis matėrijos. Iš bematėrinės sampratos ir išsivysto neapsakomai stiprus sąmoningumo ir suvokimo jausmas žemiškajame gyvenime ir jo meilei.


Pabrėžiu tai, kad mūsų žemiškajame gyvenime pasikliauti vien Dievu, jo egzistencija negalima, reikalinga žmogui pačiam gyventi aukštu suvokimu ir sąmoningumu, nes Dievas tegali tik įtakoti gyvenimą, tačiau žmogaus gyvenimo situacijų jis nerėdo. Jei žmogui susikuria gyvenimiški sunkumai, tai nebūna Dievo nulemta, o tik būna vien likimas. Likimo žmoniškojo Dievas nekontroliuoja, Jis tik dvasiškai gali paveikti žmogų, tai yra jam daryti dvasinį poveikį. Gyvenime būna, kad labai geri dvasingi žmonės būna sugniuždyti likimo ir iš Dievo tegali pasisemti tik dvasinės energetikos, dvasinės palaimos, nes pačio likimo Dievas nepakeičia. Žmogaus likimas priklauso nuo jį supančios aplinkos, tai yra kitų pašalinių žmonių. Šiuo atveju žmogui labai svarbu yra, turėti gerus santykius su aplinka, jo aplinkos pasauliu. Labai religingi žmonės mano, kad Dievas viską rėdo, tačiau tai yra netiesa. Viską kuria pats žmogus, turėdamas laisvą valią, jis yra pats savo gyvenimo kalvis. Žmogus gyvendamas su Dievu susikuria tobulybę – tobulą gyvenimą, jei aplinka tą padaryti leidžia. Gyvenant žmogui su Dievu gyvenimą, Dievas labai stipriai įtakoja to žmogaus gyvenimą per dvasinę energetiką, tai yra Dievas daro labai didžiulį poveikį žmogui ir žmogus paveiktas Dievo poveikio priima gyvenime labai teisingus sprendimus. Šiuo atveju galima teigti, kad Dievas truputį kontroliuoja žmogaus likimą, jei žmogus gyvena labai artimai susietas su Dievu. Kristologai yra labai artimai susieti su Dievu ir bendraudami su pašaliniais žmonėmis mato kaip Dievas veikia pašalinius žmones, kaip Jis juos įtakoja į teigiamą gyvenimiškają kryptį. Tačiau mūsų visuomenėje žmonės yra nuodėmingi ir ne visada pasiduoda Dievo įtakai. Visuomenėje kurioje aš gyvenu, Kristaus logistika nėra populiari, nes joje vyrauja kapitalistinės santvarkos pasaulėžiūros. Šios pasaulėžiūros paremtos materializmo gerove, tai yra pinigų siekiu ir kitų kūniškų malonumų siekiu, todėl Kristaus logistika nesusiderina su tokia pasaulėžiūra. Tokioje pasaulėžiūroje yra labai svarbu žmonėms turėti dvasinį kapitalą, jo tobulas sampratas. Užsienio autorės Danah Zohar yra išleista knyga pavadinimu „ Dvasinis kapitalas“. Ši knyga apžvelgia tris kapitalo rūšis ( materialųjį , socialinį ir dvasinį ) ir tris išminties rūšis ( racionaliąją, emocinę ir dvasinę ). Jokia kapitalo rūšis neturi prasmės be dvasinio kapitalo pamato. Tokioje padėtyje ir Kristaus logistika susiderina su kapitalistinėmis pasaulėžiūromis.


Dvasinis kapitalas reiškia gerovę būtiną žmonių sieloms, gerovę, kuri praturtina reikšmingesnius žmogaus gyvenimo aspektus. Tai turtai, kurių įgyjama ieškant prasmės, didžiausių vertybių. Dvasinis kapitalas apima bendrų prasmių, vertybių ir svarbiausių tikslų sampratą. Jis kuriamas pasitelkus dvasinę išmintį, suvokimą kas mes esame. Dvasinį intelektą pabrėšiu kaip išmintį, kurios padedami mes atrandame giliausią prasmę, vertybes, tikslus ir motyvacijas. Tai būdas, kaip mes tą išmintį pasitelkiame mąstydami, priimdami sprendimus ar rinkdamiesi. Sprendimai apima ir tai, kaip mes kuriame ir kaip paskirstome savo materialiąją gerovę. Žmonės, organizacijos ir kultūros, turinčios dvasinio kapitalo yra tvaresnės, nes gali plėtoti savybes, apimančias platesnę vertybėmis paremtą viziją. Visa tai yra Kristaus logistinis pamatas, paremtas tobula pasaulėžiūra į gyvenimą. Kristaus logistinis pamatas, kiekvienai politinei sistemai turi išsamius paaiškinimus, išsamią egzistencinę teoriją.


Žvelgiant tolerantišku ir maloniu žvilgsniu į krikščionybės religiją, joje yra pastebimas aukštas dvasinis išsivystymas, aukštos sampratos. Krikščionybė labai giliai ir protingai toleruoja Dievo egzistenciją, pomirtines sampratas. Mane labai nustebino religija padarytu negimusiam vaikui kapu, kurį pastebėjau Panevėžio miesto bažnyčios teritorijoje. Tai įrodo krikščionybės gilų ir protingą samprotavimą. Šioje religijoje yra per metus dvi didelės šventės, tai būtų kūčios – kalėdos ir Velykos. Per Kūčias yra švenčiama Jėzaus gimimas, o per velykas Jėzaus prisikėlimas iš numirusių. Tai krikščionybės religijoje yra labai svarbios šventės. Mano nuomone krikščionybė tinkamai tarnauja Dievui, tinkamai atlieka apeigas per kurias išgrynina žmonių sielų gelmes nuo įvairių nuodėmių ir nusižengimų moralumui.


Kristologija, tai mokslas kuris yra matomas žmogaus vidiniame tyrume, jo sielos švarume. Jis aprėpia visą egzistencinę sistemą. Kristaus logistika suvienija žmoniją, išvalo iš žmogaus negatyvinę energetiką. Bažnyčios ir kristologų pareiga yra tobulinti bet kokią žmoniškąją egzistencinę struktūrinę sistemą, įdiegti žmonijai dvasinio kapitalo sampratas, paįvairinti žmonių gyvenimą aukščiausiomis materializacijos sampratomis. Bažnyčia tai daryti turi visas galimybes, nes ji gali apimti žmonių daugumą. Kristologai tai daro šviesdami žmones pavieniui per spaudą ir internetinius tinklus. Kristologų įnašas į žmonijos tobulinimą yra labai brandus ir labai kokybiškas, nes kristologas yra pasiekęs Jėzaus filosofinį pagrindą, galintis būti Dievo kristalų logu, kuriuo jis ir yra. Pačio Dievo kristalų logistika yra labai sudėtinga, pralenkianti žmonijos sąmoningą loginį protą, kurioje atsispindi tobula meilė, tobulas gėris, tobula pasaulėžiūra į gyvenimą.


Mūsų visuomenėje, kurioje aš gyvenu, yra labai svarbu įdiegti Kristaus logistines pasaulėžiūras švietimo srityse. Šiose srityse yra būtinas kristaus logistinis pamatas. Švietimas labai įtakoja visuomenę ir jos sampratas, tokiu atveju, siekime tobulumo informaciniuose tinkluose. Švieskime tobulai žmogų nuo jo mokyklos pamato. Mokyklos gyvenimiškas pamatas suformuoja vaikui visą gyvenimiškąją pasaulėžiūrą. Todėl būtina vaiką supažindinti su dvasine struktūra nuo mažumės. Kiek man yra žinoma, tai mokyklose yra dvasinis švietimas, tačiau įdomu kiek jis yra veiksnus, kiek jis įtakoja vaiką. Be mokyklos, vaiko vystimuisi pagrindą sudaro jo tėvų kompetencija, kiek tėvai yra kompetentingi gyvenimiškose sampratose, gyvenimiškose pasaulėžiūrose.


Taipogi, kristaus logistinis pamatas yra labai svarbus Šalies kaip valstybės, kaip savarankiškos valstybės struktūrose, jos valdyme. Jos valdymo mechanizmas tūri būti paremtas tobulu moralumu ir teisingumu. Žmonės valdantys valstybę turėtų būti labai gerai išsilavinę, moralūs – protingi, turintys labai gerus supratimus apie dvasinį kapitalą ir jo turėti, bei jo siekti.


Tik iš Kristaus logistinio pamato žmogus tampa geru parapsichologu, ekstrasensu, mediumu ir aiškiaregiu. Indigo žmogumi yra gimstama, tačiau be kristologijos mokslo indigo žmogus neegzistuoja indigo žmogumi. Indigo žmonės yra rojaus vaikai, o kristologai, ne visada būna rojaus žmonėmis, nes jiems kartais prisireikia pabūti Kristaus būvyje, tai yra pernešti įvairiausius gyvenimiškus sunkumus ir skausmą. Mano nuomone, Kristaus logistinės sampratos labai gerai susiderina su indigo žmogaus sampratomis. Žmogui būnant viename, tai yra indigo ir kristologu, žmogus patiria neregėtą ir nesuvokiamą loginiu protu rojų. Tačiau be gyvenimiškų sunkumų rojus nesusikuria, reikalinga žmogui kažkiek nešti savo gyvenimo kryžių, tai yra pabūti Kristaus pozicijose. Kristologai savo gyvenimo kryžių neša ne dėl savęs, o dėl kitų žmonių nuodėmių. Tokiu atveju, Kristaus pasaulėžiūros žmonėms yra labai svarbu ištobulinti žmoniją. Jie tapdami indigo genijais tai daro idealiai ir tobulai. Tačiau žmogui gimus ne indigo žmogumi, Kristaus pasaulėžiūros žmogus netampa indigu, nes jo karminė raida yra netobula. Indigo dvasiniai genijai turi tobulus ir idealius karminius mazgus. Išvadoje, mūsų planetai žemei labai didelę teigiamą įtaką daro tiek indigo žmonės, tiek Kristologai.


Pažvelgus iš žmoniškojo psichologinio aspekto kristologijos mokslo akimis, tai kiekvienas iš mūsų sielos gilumoje jaučia, jog gimė dėl kažko labai svarbaus. Tik, deja, ne visiems pavyksta nugyventi gyvenimą taip, kad suvoktume ir įvykdytume šiame gyvenime tikrąją savo paskirtį. Esame Dieviškos, tačiau netobulos būtybės, gyvenančios dviejuose pasauliuose – materialiame ir dvasiniame. Mums lemta nuolatos per laiką judėti pirmyn bei atgal tarp šių dviejų erdvių ir tuo metu tobulėti bei įgyti vis naujų žinių. Suvokimas, kad priklausome kitai erdvei, dovanoja mums ramybę ir vidinę harmoniją ne tik kaip prieglaudą nuo žemiškų bėdų, bet ir kaip priemonę susitapatinti su visatos protu, tai yra Dievu.

PARANORMALIŲ REIŠKINIŲ PSICHOLOGIJA,


Paranormalių reiškinių psichologiją, kitaip vadinamą parapsichologija, suskirstyčiau į dvi žmoniškąsias sampratas;


1. Pirma samprata būtų daugiau nukreipta į žmogaus psichologiją, susijusia su Dievo ir žmogaus sąsaja, kur žmogus nukreipia filosofinį pagrindą į patį Dievą ir jo sandarą.


2. Antra samprata būtų daugiau nukreipta į žmogaus psichologiją, susijusią su Dievo ir žmogaus sąsaja,
Kur žmogus nukreipia filosofinį pagrindą į Dievo ir žmogaus santykius ir santykius tarp pačių žmonių,
egzistuojant paranormaliems reiškiniams.Antra samprata skirtingai nei pirma yra žinoma žmonijai, nes egzistuoja mūsų planetoje parapsichologai, dirbantys su žmonėmis. Šios sampratos mokslas yra labai senas ir žinomas. Kai žmogus nukreipia filosofinį pagrindą į kita žmogų ir žmogaus santykius su žmogumi, tai yra vadinama paprasčiausiai psichologija, tačiau egzistuojant paranormaliems reiškiniams, vadinama parapsichologija. Parapsichologija šiuo atveju yra glaudžiai susijusi su Dievo egzistencija, nes paranormalūs reiškiniai siejasi su pačiu Dievu.


Paminėsiu tai, kad mūsų žemės planetoje, kiekvienoje gyvybėje egzistuoja Dievo dalelė, kitaip vadinama Dievo fragmentu. Dievo fragmentas tai Dievo sistemos dalis turintis atmintį. Dievo dalelė randasi žmogaus šerdyje ties krūtine, vienoje iš žmogaus čakrų. Dievo fragmentas žmoguje yra tam tikra Dievo dalis - Dievo kompiuterio dalis.


Žmonės pasižymintys išskirtinu dvasingumu daugiau vadovaujasi jausmais nei loginiu protu, tai yra daugiau vadovaujasi Dievo fragmentu. Tokie žmonės yra labai dvasingi, tolerantiški ir geri. Labai ryškiu ir išskirtinu dvasingumu pasižymi indigo žmonės, paranormalių reiškinių psichologijoje nepakeičiami specialistai, nes parapsichologui yra būtinas tobulas dvasingumas, kuo iš visuomenės išsiskiria ir pasižymi indigo asmenys.


Panagrinėjus plačiau žmogaus dvasinio aspekto sandarą, kas yra žmogaus siela ir kas yra žmogaus dvasia, gautume atsakymą, kad siela yra žmogaus, jo viso gyvenimo informacinis modelis, o dvasia protaujantis modelis, tai yra sielos ir Dievo fragmento sudėtinis junginys. Paprasčiau paaiškinus tai, siela yra visa žmogaus charakteristika. Jaučiant kito žmogaus sielą, galima iš jos apibūdinti žmogaus charakterį. Indigo žmonės dažnai susidurdami su kitais eiliniais žmonėmis mato ir jaučia pašalinių žmonių sielų gelmes, tai yra jų charakterius, jų dvasinę charakteristiką.


Žmogui tyrinėjant paranormalius reiškinius, jis pirmiausiai turėtų labai gerai orientuotis savyje – savo viduje, savame dvasinio aspekto logistiniame moksle. Dvasinio aspekto logistinis mokslas yra pakankamai sudėtingas, kurį paranormalių reiškinių psichologai tinkamai toleruoja ir naudoja jį praktikoje. Paminėsiu tai, kad geri parapsichologai tūri turėti iš Dievo aiškiaregystės dovaną, nes be aiškiaregystės neįmanoma būti geru parapsichologu. Parapsichologai susiduria su paranormaliais reiškiniais, juos išanalizuoja ir padeda kitiems žmonėms susigaudyti sudėtingose gyvenimo situacijose.


Autoriaus žodis;

Asmeniškai aš būdamas aiškiaregys parapsichologas, dažnai matau pasąmonėje iš Dievo vaizdinius (vaizdus), kurie po tam tikro laiko išsipildo, tai yra matyti vaizdai pasireiškia realiame gyvenime. Kartais man būna žinoma kur įvyks žemės drebėjimai iš anksto, tačiau niekur nesikreipiu su šia informacija, nes nebūnu tikras šiomis žiniomis. Iš anksto esu nuspėjęs žemės drebėjimą Italijoje, nes iš vakaro susimąsčiau apie Italijoje artėjantį žemės drebėjimą, o kitą rytą, realybėje įvyko žemės drebėjimas Italijos žemėje...


Rašant apie mano iš Dievo matomus vaizdus, paminėsiu pora pavyzdžių, kaip šie vaizdai pasireiškia realybėje;

„ Gulėdamas namuose lovoje pradėjau matyti vaizdą pasąmonėje, kaip aš įeinu į kaimo parduotuvę ir susitinku seną draugą vardu Rolandas, su kuriuo persimetu keliais žodžiais ir išeinu iš parduotuvės. Aš žinojau, kad tokio pobūdžio vaizdai pildosi, tačiau niekaip negalėjau suvokti, kad Dievas žino pirma laiko įvykį. Po savaitės, pamiršęs šią informaciją, nuvažiavau į kaimą (tėviškę) ir nuvažiavau į parduotuvę, kuo pasėkoje susitikau Rolandą ir persimečiau keliais žodžiais. Išėjęs iš parduotuvės iškart prisiminiau matytą vaizdinį, kuriame tikrovė, atitiko mano matytus pasąmonėje vaizdus prieš savaitę. Yra labai sunku patikėti tai, kad Dievas žino kiekvieną žmogaus žingsnį iš anksto “.


Būdamas aiškiaregiu, iš anksto esu nuspėjęs labai daug artėjančių žmonėms nelaimių, žmonių mirčių, tačiau jiems pagelbėti nepajėgdavau.


„ Vieną kartą nuvažiavau į tėviškės kaimą, tą patį apie kurį anksčiau minėjau. Susitikau vaikystės draugą ir man bendraujant su juo, pajutau informaciją, kad šį vaikystės draugą vardu Arvydas kažkas užmuš negyvai. Labai nustebau nuo tokios informacijos, norėjau jį perspėti, tačiau suabejojau ar tai tiesa. Po savaitės, atvyko pas mane iš to kaimo mano motina ir pasakė, kad tą mano vaikystės draugą užmušė sugėrovai prie degtinės butelio. Savame gyvenime esu labai daug turėjęs panašių pavyzdžių, tačiau niekados nepajėgdavau perspėti nelaimėlių. Jų neperspėdavau, nes nebūdavau tikras šiomis informacijomis, nors pagal informacijų pobūdį galima atskirti realią tiesą nuo netiesos.“


Manau, kad žmogui norint būti geru parapsichologu, reikalinga jam turėti labai gerus santykius su Dievu ir aplinka – aplinkiniu pasauliu, pagrįstus meile ir santarve. Iš meilės Dievui ir aplinkiniui pasauliui, žmogus įgauna aukštą sąmoningumą ir gabumus dirbti parapsichologų darbą.


Pasakiškai įdomi paranormalių reiškinių psichologija yra nežemiškose struktūrose, o planetinėse srityse, tai yra svetimose planetose. Kaip mes žinome, tai visata yra begalinė, sudaryta iš galaktikų, o begalinėje egzistencijoje yra ir begalybės nežemiškų civilizacijų. Yra labai šaunu ir malonu tai, kad Dievas suteikia galimybes indigo žmonėms tyrinėti nežemiškus būvius. Aš esu ištyręs apie dešimt nežemiškų civilizacinių planetų, iš kurių žemės planeta užima apie ketvirtą vietą pagal išsivystymo lygį. Per Dievo savasties modelį, Jo savasties energetiką, indigo labai aiškiai jaučia nežemiškus būvius, svetimų civilizacijų dvasią ir materiją ( kokioje materijoje nežemiškas būvis egzistuoja ). Aprašyti visa tai yra neįmanoma, nes šie dalykai yra jaučiami. Jausmus aprašyti yra labai sudėtinga, reikalinga tai pajausti. Indigo žmonės jaučia ir mūsų planetos žemės savastį. Yra labai malonu jausti gamtą, jos savasties energetiką. Tokie parapsichologiniai reiškiniai žmogui suformuoja rojaus būsenas. Žmogus patiria pasakišką malonumą jausdamas Dievo savasties energetikas. Per šiuos reiškinius, indigo žmogui atsidaro galvos ir krūtinės čakros. Krūtinės čakroje yra jaučiama savasties dvasia, o galvos čakroje savasties matėrinė struktūra. Indigo kaip radijo antena, sugaudo visus signalus per atdaras čakras iš Dievo energetinio lauko. Dievo energetinio lauko pobūdis susiformuoja, nuo pačio indigo žmogaus norų. Jei kažko indigo žmogus siekia per laiką, tai Dievas jam tą ir duoda ko jis siekia. Manau, kad Dievas išpildo visus indigo žmogaus norus, kas nesusiję su kitais pašaliniais žmonėmis. Sąsajų su kitais pašaliniais žmonėmis reikia indigui vengti jei jis suartėja su Dievu. Sąsajos su pašaliniais žmonėmis, indigo žmogui neleidžia suartėti su Dievu, Jo energetika, nes ryšys su Dievu, reikalauja iš indigo labai aukštų materializacijos sampratų. Tik labai aukštame sąmoningume indigo sąveikauja su Dievo energetika. Iš labai aukšto sąmoningumo indigo žmogus pasiekia virš sąmonės sampratas, tai yra sampratas, pralenkiančias žmonijos loginį protą, nes pats Dievas yra virš sąmonių kontekste, jo energetinė dvasia yra aukščiau už visos žmonijos sąmoningą loginį protą. Žmonės Dievo energetiką vadina, aukščiausiuoju visatos protu.


Išties, mylint Dievą stipriai, Dievas indigo žmogui atsilygina tuo pačiu, tobula meile ir suteikia galimybes indigui ištirti visatą, visą egzistencinę sistemą. Tyrinėjant visa tai, tai tyrimus atlikau apgalvotai, nepadrikai. Dievas nupiešė pasąmonėje tyrimų planą. Tyrimai vyko dešimt dienų, į vieną dieną po vieną civilizaciją. Atsikeldamas kitą rytą, jausdavau vis kitą civilizaciją. Jausmai būdavo labai aiškūs ir suprantami, per kuriuos pačiam susiformuodavo tų nežemiškų civilizacijų asmenybė, pats tapdavau kitų planetų žmogumi... Tai yra labai įdomus paranormalių reiškinių psichologijos reiškinys, per kurį nuodugniai ištiriama visata. Indigo per šias Dievo dovanas pilnai ištiria ir mūsų planetą žemę, būdamas bioenergetiku. Labai plačiai esu tyrinėjęs žmoniją... išvadoje žmonės yra labai skirtingi, skirtingos jų pasaulėžiūros. Yra malonu tyrinėti išsilavinusius žmones, nes jų loginis samprotavimas yra labai malonus ir priimtinas man asmeniškai. Indigo žmogus atitolęs nuo Dievo, jo energijų yra toks pat kaip gerai išsilavinęs eilinis, paprastas žmogus. Be sąveikos su Dievu, indigo neturi jokių išskirtinių galių, egzistuoja paprasto eilinio žmogaus būvyje. Jis yra kaip ir kiti protingi, išsilavinę žmonės. Sąsajos su Dievo energetika, indigą iškelia iki nesuvokiamų tobulybių.


Labai sudėtinga paranormalių reiškinių psichologija yra, gydant žmogaus fizinį kūną nuo įvairių ligų. Manau, kad įmanoma įveikti bet kokią ligą per Dievo energijas, per sąveikas su Juo. Norint įveikti ligą, žmogus tūri idealiai išsivalyti savo sielą. Per idealų žmoniškąjį tyrumą, žmogus pasiekia labai aukštas materializacijos sampratas ir per tas sampratas yra išgydoma bet kokia liga. Mūsų visuomenėje tai padaryti labai sudėtinga, patartina ilgesnį laiką ligoniui būti vienumoje. Vienumoje yra lengviau suartėti su Dievu. Suartėjus su Dievu, reikalinga kuo ilgesnį laiką išbūti sąsajoje su Juo. Taip aš esu išsigydęs nepagydomą ligą liaudyje vadinamą „žvyneline“ liga. Per Dievo sąsajas, liga man išgijo vienos nakties laikotarpyje. Mokslo akimis žvelgiant į šią situaciją yra neįmanoma išgydyti „žvynelinės“ per vieną naktį. Per vieną naktį dingo visi ligos žydiniai ant kūno... praėjus keliems metams, tai yra 2016 metais, man smulkūs ligos žydiniai vėl formuojasi, tačiau nekreipiu į tai dėmesio, nes šie žydiniai yra smulkūs. Jei liga progresuotų – didėtų, tai ieškočiau vienatvės ir vėl išsigydyčiau ligą. Manau, kad mūsų planetoje motinoje žemėje ligonių yra pakankamai daug, kurie nežino kaip kovoti su liga, kai medicininės priemonės nepadeda. Gydant ligą per Dievą, yra labai svarbu turėti žmogui teigiamą psichologinę charakteristiką, teigiamą karminį mazgą. Turint šiuos dalykus žmogui, tikrai įmanoma įveikti bet kokią ligą. Man asmeniškai gyvenime teko išgydyti vieną žmogų sergantį vėžiu. Labai pagailo man to žmogaus ir apie du tūkstančiai šeštuosius metus pabendravęs su Dievu išgydžiau tą žmogų. Asmeniškai aš jo nepažinojau, pažinojau per savo darbovietę. Labai šaunu man buvo matyti jį pasveikusį. Jis net nežinojo nieko apie tai, kad išgijo mano dėka. Rašant iš gilaus psichologinio konteksto, tai gydant svetimus žmones yra geriau su jais nebendrauti, nes bendraujant yra pastebimas žmogaus negatyvas ir tokiu atveju gali nepavykti išgydyti ligų. Yra labai sudėtinga paranormalių reiškinių psichologija kovojant su ligomis, nes reikalinga psichologiškai ligonį išteisinti prieš Dievą, išteisinti jo nuodėmes, jo netobulybę. Šiose sampratose labai tinka liaudies posakis „ švarioje sieloje švarus kūnas “. Aš asmeniškai gyvenime nesu sirgęs jokia liga išskyrus „ žvynelinės “ nedideliais žydiniais. Esu idealiai sveikas žmogus, nes mano siela yra idealiai švari. „ žvynelinės “ ligą paveldėjau iš savo tėvo, nes ja serga ir mano sesuo. Ši liga yra paveldima, tačiau lengvai išgydoma per Dievą. Apie tai esu rašęs internetiniuose tinklapiuose 2008 – taisiais metais. Žinant man mūsų visuomenę, tai žmonėms išsigydyti ligas tokiu keliu kaip aš išsigydžiau, galima teigti, kad beveik neįmanoma, nes žmonės labai nutolę nuo Dievo. Patartina tinkamai - atvirai ir nuoširdžiai pasimelsti. Mūsų visuomenė, kurioje aš gyvenu, yra labai nekompetentinga šiais mano aprašytais klausimais. Manau, kad visuomenės eilinis žmogus nesugebės tinkamai išsivalyti savo sielos gelmių. Žmogus turintis geresnį - tobulesnį dvasinį išsivystymą, turi galimybes gydyti ligas mano aprašytu keliu. Aš asmeniškai turiu Dievo dovaną gydyti kitus žmones, tačiau blogų žmonių nepajėgus ir aš pagydyti.


Toliau nagrinėjant paranormalių reiškinių psichologiją, paminėsiu vieną tokį antgamtinį reiškinį iš savo vaikystės. Tai yra labai senas ir daugeliui žmonių žinomas parapsichologinis reiškinys, kai yra iššaukiamos mirusių žmonių dvasios prie žvakės patamsyje, naudojant didelį popieriaus lapą ir porcelianinę lėkštutę, ant kurios nupiešiama krypties rodyklė ir ji uždedama ant to didelio popieriaus lapo, kuriame surašoma raidės abėcėlės tvarka ir skaičiai nuo nulio iki devynių. Pirštais yra priliečiama lėkštutė ir yra šaukiamos dvasios. Stebuklas įvyksta tame, kad porcelianinė lėkštutė pradeda judėti per popieriaus lapą ir atsakinėti į visus užduodamus klausimus. Galima užduoti labai įvairius klausimus, į kuriuos yra išsamiai atsakoma. Iš mokslo pozicijų į šį antgamtinį reiškinį atsakymų nėra. Tai yra atvejis įrodantis Dievo egzistenciją. Porcelianinė lėkštutė judėdama per popieriaus lapą sudėlioja žodžius per surašytą abėcėlę ir atsako į klausimus susijusius su skaičiais. Žmogus gauna labai protingus ir išsamius atsakymus iš iššauktos dvasios. Energija stumdanti lėkštutę yra iš Dievo, nes jaučiama yra Dieviška energetika. Yra manoma, kad ne mirusio žmogaus dvasia atsakinėja į klausimus, o Dievas. Žvelgiant iš gilios parapsichologijos, tai mirusio žmogaus dvasia labai susisieja su Dievu, tokiu atveju, gali atsakinėti į įvairius klausimus ir dvasia sąsajoje su Dievu. Pagal paranormalių reiškinių psichologijos mokslą, tai lėkštutės energiją judėjimui, suformuoja to mirusio žmogaus Dievo fragmentas, nes dvasia yra žmogaus sielos ir Dievo fragmento sudėtinis junginys. Jei taip yra, kaip rašau, tai visa tai yra okultizmas. Mūsų visuomenės bažnytinis pamatas krikščionybė netoleruoja okultizmo. Tokiu atveju netoleruoju ir aš okultizmo, paminėjau visa tai, kaip įdomų paranormalių reiškinių psichologijos mokslo reiškinį. Okultizmas ir magija žemėje egzistuoja nuo neatmenamų laikų, nuo labai senų laikų.


Prie paranormalių reiškinių psichologijos priskirčiau ir Dievo daromus stebuklus virš sąmonės kontekste. Pavyzdžiui tokius sekančius reiškinius;

1. Indigo žmonių ėjimas per laiką.
2. Materijos panaikinimas ir jos gabaritų pakitimas.
3. Matomi žmogaus pasąmonėje vaizdiniai, kurie realybėje išsipildo.
4. Transcendencija, jos egzistencija. Kai žmogus atsiskiria nuo fizinio kūno.
5. Žmogui ateities įvykių žinojimas, žemės drebėjimų nuspėjimas.
6. Dievo sukurtas ugnies viesulas indigo žmogaus prašymu.
7. Kiti Dievo daromi stebuklai technologijose ir buityje.


Visi šie paranormalių reiškinių psichologiniai reiškiniai yra aprašyti šiame leidinyje, šioje knygoje. Manau, kad Dievas daro labai įdomius nestandartinius stebuklus sąveikaudamas su žmogumi. Žmogui norint patirti panašius Dievo daromus stebuklus, jam reikalinga labai mylėti Dievą ir atidaryti savas čakras. Kai čakros atidarytos pas žmogų, tada jis gali matyti Dievą, jausti Dievą ir sąveikauti su Juo. Pagrindas žmogaus kūne yra krūtinės ir galvos čakros, jas atidarius žmogus mato Dievą ir jaučia Jo virš sąmonę. Pabrėšiu tai, kad tik labai geros sielos žmogui įmanoma kontaktuoti per čakras su Dievu.


Iš mano aprašytų šių septynių virš sąmonės aspektų išskirsiu antrą punktą, tai yra materijos panaikinimą ir jos gabaritų pakitimą, nes šis punktas labai pralenkia žmonijos sąmonę, žmonijos loginį protą. Manau, kad eiliniam žmogui yra sunku patikėti šia teorija, kad gali kisti materijos gabaritai arba apskritai pradingti ji. Tačiau taip gali būti sąveikaujant su Dievu, turėjau ne vieną atvejį kai materija pradingdavo tiesiog akyse ir kito jos gabaritai. Aš šioje knygoje esu rašęs kaip elektrinės mikrobangų krosnelės gabaritai sumažėjo vienu trečdaliu, ir ji veikė, nesugedo, atliko savas funkcijas. Ją pamatavus liniuote akivaizdžiai matosi, kad ji yra nestandartinė, mažesnė už standartą. Ateityje planuoju nufilmuoti tokius reiškinius kai materija pradingsta, arba pakinta jos gabaritai, jei dar tyrinėsiu panašius dalykus. Jei man pavyktų nufilmuoti šiuos reiškinius, juos pateikčiau visuomenei kaip stebuklus.


Taipogi labai įdomus yra ir pirmas punktas, pavadintas indigo žmonių ėjimu per laiką. Manau, kad šis punktas irgi nepaaiškinamas sąmoningu loginiu protu. Per laiką aš esu ėjęs ne vieną sykį, nors laiko ištisinė diagrama yra viena. Eidamas mieste pastebėjau labai gražiai apdengtą namą plokštėmis, o sekančią dieną, eidamas toje pačioje vietoje, pastebėjau tą patį namą tik pradedant jį dengti plokštėmis. Turiu gyvenime kelis pavyzdžius, kai atsidūriau kituose laikuose.


Kalbant apie trečią punktą, tai šis punktas įdomus tuo sąmoningam žmoniškajam protui, kad žmogaus pasąmonėje yra matomas vaizdas ( įvykiai ), ir po tam tikro laiko įvyksta realybėje šie įvykiai, viskas išsipildo kas yra matoma iš anksto vaizdu.


Pažvelgus į šiuos dalykus iš labai aukšto sąmoningumo, tai yra iš indigo pozicijų, visa tai matoma kaip reali tikrovė, nes indigo jaučia Dievą, o iš Dievo pozicijos visa tai ir yra reali tikrovės tiesa.


Baigdamas parapsichologijos mokslo temą, akcentuoju tai, kad ši mano visa knyga parašyta parapsichologijos tematika.


ĮŽANGOS IŠ AUTORIAUS GYVENIMO

( Neįtikėtinos tikrovės, - realybės mistika )
Ši neįtikėtinos tikrovės, realybės mistika yra parašyta, remiantis tikrovės gyvenimiškomis situacijomis. Čia yra rašomi neįtikėtini stebuklai, kurie pasireiškė autoriaus gyvenime. Visa tai rašau be jokio melo ir situacijų pagražinimo, rašau nuoširdžiai su meile, norėdamas skaitytojui įrodyti Dievo egzistenciją, jo galimybes žmogaus materialiame pasaulyje. Žmonėms susidūrusiems su Dievo energijomis ir Jo stebuklais, ši mistika yra tikėtina, o žmonėms nesusidūrusiems su Dievo energetiniu pasauliu, šie stebuklai gali būti traktuojami kaip fantastika.


Labai brandi kultūrinė samprata egzistuoja tarp šio leidinio autoriaus ir Dievo.


Šio leidinio autorius, asmeniškai nuo penkerių metų labai artimai susisiejo – susirišo su Dievu ir prisiekė Jam paaukoti visą savo gyvenimą. 2016 metais turi 47 metus ir yra įsitykinęs, kad įvykdė savo priesaiką 42 metus tyrinėjęs patį Dievą. Turėdamas penkerius metukus, būdamas mažu vaiku patyrė Dievo apsireiškimą, pamatė Dievą danguje realybėje, realioje tikrovėje, realiame gyvenime.


Autoriaus žodis;

Gerbiamas skaitytojau,

„ ... Man buvo parodytas Dievo portretas dangaus ertmėje – danguje, pačiam būnant gyvulių ganykloje ( pievoje ). Pamatęs tokį keistą reginį, bėgte nubėgau pas savo tėvus, tai yra motiną ir tėvą, kurie girdė ir kėlė gyvulius, tačiau prisilietus prie savo tėvų reginys danguje dingo, tėvai nepastebėjo Dievo. Tai įvyko apie 1974 metus Lietuvos Šalyje, Rokiškio rajone, Kamajų apylinkėje, Duokiškio kaime, Paunksnių vienkiemyje. Šioje vietoje ir šiame laike Dievas suformavo savo atvaizdą. Man būnant mažu vaiku ir matant tokį reginį, mane užplūdo dvasinė Dievo maloni šiluma. Bėgdamas basomis per pievą, į koją įsidūriau nuo sudžiuvusios žolės ( usnies ) rakštį. Jei ne rakštis kojoje, būčiau pamiršęs šį neįtikėtiną reginį ( stebuklą ). Dievas buvo apsireiškęs tik kelioms sekundėms, kažkur 5 sekundėms, kas liko mano atmintyje visam likusiam gyvenimui. “


Aš apie 2010 – 2012 metus, būdamas žymus;

Kristologas,
Indigo žmogus,
Parapsichologas,
Mediumas,
Bioenergetikas,
Ekstrasensas,
Elektrotechninių mokslų inžinierius,
Aiškiaregys,

Pradėjau pats eksperimentuoti su materija, panaikinti ją ir keisti ją, per dvasinės srities žinias ir Dievo sąsajas su pačiu manimi, bei aplinka. Sąveikaudamas su Dievu ir gyvendamas visą gyvenimą be sąmoningos nuodėmės, patyriau labai daug žmogaus loginiu protu nepaaiškinamų reiškinių. Per mano gyvenimo 47 metus stebuklų, tai yra nepaaiškinamų žmogaus loginiu protu reiškinių turėjau kelis šimtus. Manau, kad labai daug, tiek sudėtingose technologijose, tiek buityje ir gamtoje.


Aš turintis ekstrasenso gabumų, sugebėjau nuo stalo panaikinti materiją jos neprilietus, tai yra panaikinau pusę atpjauto apelsino. Šis įvykis įvyko apie 2011 metus. Būdamas neblogas ekstrasensas ir indigo žmogus, atlikau sudėtingus tyrimus su materijos panaikinimais, bei jos gabaritų pakeitimais.


Paminėsiu technologinį stebuklą, kai bendravau su Dievo kristalų technologijomis, pastebėjau, kad elektros skaitiklis į priešingą pusę pradėjo suktis. Tai gan labai įdomus ir neįprastas reiškinys buvo, nes elektros instaliacija namuose buvo padaryta pagal visus reikiamus reikalavimus ir elektros skaitiklio įvadas buvo užplombuotas, žmogaus rankai neprieinamas. Aš pats būdamas šios srities labai geru inžinieriumi nepajėgiau loginiu protu paaiškinti skaitiklio reverso, nes pagal teorinį mokslą ir padarytą elektros darbų pobūdį, toks reiškinys neįmanomas... Rašant šios istorijos tiesą, tai aš bendraudamas su Dievo kristalo energetika, nukreipiau savo mintis į elektrą jaudindamasis, kad išnaudoju daug elektros ir tuo momentu iš Dievo pajutau informaciją, kad elektros skaitiklis atgal sukasi. Patikrinus šią Dievo versiją, savomis akimis pamačiau, kad realybėje – išties elektros skaitiklis sukasi atgalios.


Rašant plačiau apie Dievo daromus stebuklus technologijose, dar sykį paminėsiu stebuklą su vonios gyvatuko temperatūromis. Mano vonios gyvatukas yra pajungtas nuo karšto vandens, kada karštą vandenį naudoju tada jis kaista. Man bute žiemos laike sušalus, kreipiausi į Dievą per krūtinės čakrą motyvu, kad labai sušalau, ir po kelių minučių visiškai užkaitau, ne kiek nuo gyvatuko temperatūros, kiek nuo pačio stebuklo. Stebuklas buvo tai, kad vonios gyvatuko temperatūra pakilo iki 90 c laipsnių nenaudojant man karšto vandens ir iki gyvatuko buvo labai šalti vamzdžiai, kuriais jis yra sujungtas. Iškyla klausimas, kaip galėjo užkaisti gyvatukas iki 90 c laipsnių, kai jo pajungimo vamzdžiai buvo visiškai šalti, be karšto vandens nuotėkio.


Gilinantis į Dievo daromus stebuklus paminėsiu tai, kad stebuklai įvyksta per Dievo ir žmogaus neapsakomai tyrą tarpusavio meilę. Tik gilioje meilėje Dievui žmogus gali daryti stebuklus. Be jų tarpusavio meilės neįmanomas joks stebuklas. Man eksperimentuojant su materija pavykdavo panaikinti materiją ir keisti ją, tai yra keisti materijos gabaritus. Išvadoje paminėsiu tai, kad šie stebuklai įvykdavo man nesiekiant jų, o tik nuoširdžioje meilėje bendraujant su Dievu. Manau, kad eiliniam žmogui yra sunku patikėti mano raštais, tačiau visa tai yra tiesa. Indigo žmogui yra labai gerai suprantami šie dalykai, nes jis savo jausmais mato Dievą ir per Dievą žino kaip įvyksta šie reiškiniai. Pačiam Dievui yra nesudėtinga daryti stebuklus ir pralenkti žmonijos logiką. Kai yra pralenkiama žmonijos logika, tai yra vadinama virš sąmone. Virš sąmonė reiškia tai, kas yra aukščiau už žmonijos sąmonę ir jos ribas.
Autoriaus žodis;

Gerbiamas skaitytojau,

Mano kaip indigo žmogaus indėlis į pasaulio gerovės vystymąsi yra labai didelis ir brandus. Apie 2012 – 2013 metus, esu tobulai ištobulinęs Lietuvos Respublikos Konstituciją ir ją pateikęs Lietuvos Respublikos prezidentūrai – gerbiamai prezidentei. Tuo laikotarpiu buvau nuvykęs į Lietuvos Respublikos prezidentūrą, kuo pasėkoje mano darbą prezidentūra labai teigiamai įvertino. Manau, kad prezidentūra išsamiai įvertino mano indėlį į gerovės vystymąsi.


Gerbiamas skaitytojau, visi kažkuo prisidėkime prie mūsų pasaulio tobulinimo struktūrų, siekių į gerovę. Prezidentūrai išsamiai pateikiau tobulą loginį samprotavimą, kokiu žvilgsniu reikia žiūrėti į Šalies padėtis. Manau, kad mano prezidentūrai pateikta loginė medžiaga, stipriai įtakojo Gerbiamą Prezidentę į teigiamas kryptis.


Nuo 2008 metų šviečiu žmoniją per internetinius tinklus. Esu internete pateikęs labai daug psichologinės medžiagos vedančios žmones į tobulumą, į moralumą.


Pagarbiai
- Vidmantas -
ŽMOGAUS LAIMĖS PASLAPTIS


Turbūt kiekvienas žmogus paklausia savęs „ ar aš esu laimingas ?, ko reikia man, kad būčiau laimingas ?, o jei laimingas, kaip būti dar laimingesniam ? “. Mes ieškome laimės, nesuvokdami laimės paslapties. Laimės paslapties pagrindas slypi pačiame žmoguje, pačio žmogaus pasąmonės gelmėse. Manau, kad žmonės net nenutuokia tai, kad laimės reikia ieškoti ne kur kitur, o savyje.


Žvelgiant giliau į psichologiją išryškėja tendencija, kad žmogus yra laimingesnis tada, kada yra sąmoningesnis. Kuo žmogus yra sąmoningesnis, tuo jis ir yra laimingesnis. Sąmoningumą suskirstyčiau į septynis jo lygius;


Pirmas lygis; Tai žemiausio sąmoningumo lygis. Šio lygio žmonės gyvena šiame pasaulyje nematydami jokios Dieviškos valios. Tokie žmonės mano, kad jie yra savarankiški ir patys tvarko savo gyvenimą, todėl jiems Dievo nėra.


Antro sąmoningumo lygio žmonės numano, kad ne viską savo gyvenime gali padaryti patys. Jie supranta, kad egzistuoja mus veikianti jėga, tačiau nepripažįsta, kad ta jėga priklauso Dievui. Jie labiau tiki dvasiomis ir burtais, pasitiki šamanais. Tai žmonės, kurie vaikšto pas būrėjus, į kapines eina nešini alkoholiu, aukoja įvairioms dvasioms ir panašiai.


Trečias sąmoningumo lygmuo – tai suvokimas, kad yra aukštesnioji valdžia – pusdieviai ( krikščioniškoje tradicijoje tai angelai ir archangelai ). Pusdieviai tai asmenybės, per kurias viešpats įtvirtina savo valdžią materialiajame pasaulyje. Žmonės meldžiasi angelui sargui, lenkiasi saulei, garbina žemę. Visgi tiesiogiai į Dievą žmonės nesikreipia.


Ketvirtas sąmoningumo lygmuo – kai žmonės sako, kad Dievas yra visur, kad Dievas - šis pasaulis, kad Dievas – tai graži gamta. Jie iš dalies teisūs, nes kalba apie neapibrėžtą Dievo formą. Visgi asmeninių santykių tarp šio lygmens žmonių ir Dievo nėra.


Penktas sąmoningumo lygmuo ateina su sąžinės pojūčiu, širdies balsu. Ateina, kai pradedame to balso klausyti ir suprantame, kad jis mus veda per gyvenimą, ir tai – ne proto svarstymai. Tai lygmuo, kai žmonės žino, kad Dievas gyvena jų širdyse, ir jie siekia užmegzti santykius su Juo, suvokia savęs kaip sielos ne mirtingumą.


Kalbant apie šeštą sąmoningumo lygį, tai šis lygmuo prasideda, kai mes turime penktą sąmoningumo lygį ir kasdien meldžiamės. Tai darant apsivalo mūsų sąmonė ir mes pradedame jausti Dievo alsavimą visoje kūrinijoje. Per šią praktiką mes susigražiname prarastus ryšius su Dievu.


Septintas sąmoningumo lygmuo yra aukščiausias, kurio nežino žmonija, nežino net pats krikščioniškasis pasaulis. Septintą sąmoningumą turi tik indigo asmenys, gyvendami tyro, nekalto vaiko pasaulėžiūroje ir visą gyvenimą jausdami Dievo energijas. Jie jausdami Dievo energijas susitapatina su Dievu. Jie per sąveikas su Dievo energijomis gali daryti įvairiausius stebuklus, nes daugumoje indigo yra Kristaus logai ( Dievo kristalų logai ). Šio septinto sąmoningumo lygmuo yra labai sudėtingas, nes yra pasiekiamas Dievo virš sąmonių kontekstas. Indigo nuo vaikystės pragyvena visą gyvenimą be sąmoningos nuodėmės, todėl jiems yra lengva egzistuoti ir gyventi aukščiausiame sąmoningumo lygmenyje. Jie neturi žmogiškų ydų ir žmoniškojo charakterio. Indigo žmonių psichologinė diagrama egzistuoja be jokio žmoniškojo ego ( egoizmo ). Tokiu atveju jie yra tyri kaip kristalai, ir kokią energetinę dvasią Dievas indigui suformuoja, tokioje energetinėje dvasioje jis egzistuoja. Išvadoje, indigo genijai yra kaip tuščias indas, kurį pripildo Dievo energetikos. Tokiu atveju, indigo susitapatina su Dievu.


Išties, žmogus yra netobula būtybė, turintis labai daug ydų. Iš žmonijos išsiskiria tik indigo žmonių rasė, neturinti jokių žmoniškųjų ydų. Sekančiai paminu tris didžiausias žmonijos žmogaus ydas;


1. NEKROFILIJA, arba meilė mirčiai. Tai meilė tam, kas negyva, inertiška, nesąmoningas troškimas viską griauti, ardyti ir nieko nekurti. Ryškiausi nekrofiliškų asmenybių pavyzdžiai žmonijos istorijoje yra Stalinas ir Hitleris. Nekrofiliškos nuostatos žmonės orientuojasi į jėgą; nes jėga – tai būdas kitą žmogų paversti lavonu, priversti jį paklusti. Bet kokia valdžia remiasi jėga, ir jėga yra būdas valdyti. Nekrofiliško tipo žmonės geriau sutiktų prarasti gyvybę, negu valdžią – teisę kitus engti ir žudyti. Tokie žmonės „mirtinai myli“ ir „saldžiai nekenčia“, jiems pasaulis yra „siaubingai gražus“, o gyvenimas – „žiauriai laimingas“. Būtent nekrofiliško tipo žmonėms pasaulis atrodo labai paprastas – jame egzistuoja tik „vilkai“ ir „avys“, tik valdovai ir beteisiai, tik žudikai ir aukos.


Nekrofiliško tipo žmonės dievina daiktus, o ne žmones ar gyvūniją. Jų žvilgsnis sąla, išvydus automobilį ar ginklą. Jis neatsižavi bet kokiomis mašinomis.


Nekrofiliškas žmogus gyvena ne ateitimi, o praeitimi. Jis net sapnuoja vien praeitį – košmarų ir daiktiškų vizijų kupiną praeitį.


Nekrofilų priešybė – biofilai (gyvybės mylėtojai).


Jūs – biofilas. Jūs gyvenate ateitimi. Jūs trokštate gyventi, trokštate ką nors tame savo ir žmonių pasaulyje pakeisti. Jūs žinote, kad gyvenimas – tai ne vien kūno gyvenimas. Net Jėzus, net Buda mirė, mirė jų kūnas. Visi mes mirsime. Vieni – kančiose, kiti – gal staigiai ir neskausmingai. Kam koks likimas duotas. Tačiau mirsime. Bet mūsų dvasia išliks. Vienų – ilgiau, kitų trumpiau. Vienų – gal tik šeimos rate, daiktuose, kuriais naudojamės ar kuriuos pagaminome, o kitų – didesnės ar mažesnės visuomenės dalies atmintyje ( poezijoje, matematikos lygtyse ar pastatuose, pasodintuose parkuose ir t.t. ). Visų mūsų dvasia išliks; tik ne visų vienodai ir ne visų raiškiai. Toks jau gyvenimo dėsnis, ir nieko čia nepakeisi.


Tačiau biofilas, kaip minėta, gyvena ateitimi. Jis nors trupinėlį, nors menką trupinėlį – pagal savo jėgas ir išgales – ką nors keičia, sukuria nors trupinėlį naujo, jis save atiduoda kitiems. Biofilas gyvena dvasia, ir kuo didesnė ta jo dvasia, tuo jis nemirtingesnis.


2. NARCISIZMAS, arba gėrėjimasis savimi.


Narcisizmo apraiškų sutinkame kasdieną. Štai „švelnus“ pavyzdys: Rašytojas sutinka savo draugą ir ilgai bei nuobodžiai jam pasakoje apie save – savo rūpesčius ir laimėjimus. Pagaliau rašytojas susigriebia ir sako: „atsiprašau, aš vien tik apie save kalbu. Pakalbėkime ir apie tave. Kaip tau patiko mano paskutinė knyga ?“.


Neskaitant indigo žmonių rasės, visi žmonės vienokiu ar kitokiu laipsniu yra linkę gėrėtis savimi, visi žmonės yra šiek tiek egoistai.


3. Incestiniai ryšiai – trečioji didžioji žmonijos nuodėmė yra ryšiai, kurių jūs paprastai net nejaučiate, o jei ir nujaučiate, tai bene kruopščiausiai juos slepiate. Tai ryšiai su motina, su mama, kuri jus pagimdė. Tai ryšiai su krauju, su Tėviške, su Tėvyne.


Genetiškai „motina yra pirmoji personifikuota jėga, kuri žmogų gina ir garantuoja jo saugumą“, bet motina nėra vienintelis asmuo, kuris saugo ir gina. Juk yra ir tėvas, ir šeima, ir tauta. Yra pagaliau ir žmonija, yra pati istorija. Yra, pasak mūsų tautiečio Vydūno, „likimo ratai“. Artimiausias genetiškai sąlygojamas „likimo ratas“ – tai šeima. Jis lyg ir stipriausiai veikia žmogų. Antrasis „likimo ratas“, į kurį patenkame kiekvienas, - tai tauta, jos papročiai, kultūra, istorija. Ir pagaliau trečiasis – tai visa žmonija, visa jos istorija. Juk mūsų „genai“ lemia, kas mes esame – „lietuviai“, „lenkai“, „ rusai“, „anglai“ ir pan. Ir dar yra kažkas, ko dėka, nepaisant tautybės, mes esame „žmonės“.


Paminėjau tris žmonijos žmogaus ydas, ir Jūs gerbiamas skaitytojau spręskite, kur ir kokių ydų turite, kaip jų atsikratyti.


Mielas skaitytojau, siekime aukšto sąminingumo lygio ir su juo ateis Jūsų laimė, kurios trokštate visa savo esybe. Kai tapsite sąmoningesniais žmonėmis, sumažės Jūsų ydų kraitis, be kurio įgysite sielos nemirtingumą amžinybės kontekste, amžinybės egzistencijoje.


Toliau nagrinėjant temą apie laimę, paaiškinsiu kas yra protas, kaip veikia Jūsų protas; Jūsų protas susideda iš racionalios sąmonės ir neracionalios pasąmonės. Žmogus mąsto sąmonės pagalba, ir tai, apie ką Jūs nuolatos galvojate, įsiskverbia į Jūsų pasąmonę, kuri kuria Jūsų minčių pagalba. Jūsų pasąmonė yra emocijų vieta ir kuriančioji jėga. Jei Jūs galvojate apie gėrį, turėsite gėrį. Jei galvosite apie blogį, turėsite blogį. Taip veikia protas. Svarbiausia, ką reikia atsiminti, yra tai, jog pasąmonė atėjusią mintį pradeda įgyvendinti. Įdomu tai, kad pasąmonė įgyvendina ir geras, ir blogas mintis. Negatyvios mintys sukelia nusivylimą, nesėkmę, nelaimę. Konstruktyvios, harmoningos mintys teikia sveikatą, sėkmę, priteklių. Psichologai ir psichiatrai pažymi, kad tik mintys yra perduodamos į pasąmonę, o įspūdžiai gimsta smegenų ląstelėse. Pasąmonė veikia minčių asociacijų pagalba ir panaudojant visas sukauptas žinias. Ji atpalaiduoja Jūsų paslėptą jėgą, energiją, išmintį. Ji panaudoja visus gamtos dėsnius, kad įvykdytų savo užduotį. Kartais žmogui atsakymas ateina tuoj pat, o kartais tenka laukti savaites, mėnesius, metus...


Baigdamas šią temą, apie „žmogaus laimės paslaptį“, skaitytojui noriu pabrėžti tai, kad tikroji laimė Jums ateis su šeštuoju sąminingumo lygiu. Tai yra, kasdiene malda krikščioniškajame pasaulyje, bei kitais dvasinio tobulėjimo siekiais, per ką rasite idealią harmoniją su pasauliu, su gamta ir Jus supančia aplinka. Ši malda kasdienybėje turėtų būti labai tyra – atvira ir nuoširdi. Septintas sąmoningumo lygmuo eiliniam žmogui yra nepasiekiamas, nes reikalinga dvasine tobulybe gimti, tokiais gimsta tik indigo žmonių karta. Yra teigiama mokslo, kad visi naujagimiai gimsta vienodi, tai yra tyri, švarūs ir nekalti, tačiau indigo kūdikis turi dvasinį tiesioginį intelektinį ryšį su Dievu, per ką jis išsiskiria iš kitų naujagimių, iš kitų naujagimių dvasinės charakteristikos.


Nepaslaptins, kad žmonijos dauguma laimės ieško materialinėse vertybėse, tačiau turiu pabrėžti tai, kad žmogus niekad neras pilnos laimės šiose vertybėse, jei jos nebus dvasinės logistikos plotmėje.Su pagarba; Psichologas - Vidmantas -Trumpai apie ŽMOGAUS RYŠĮ SU ERDVE

( Ezoterinis mokslas... Tai, kas aukščiau už žmonijos sąmonę )Indigo žmonės sugeba palaikyti tobulus ryšius su erdve ir iš jos pasisemti įvairios informacijos. Žemėje, mūsų planetoje, tobulo rojaus dvasines energetikas skleidžia saulės sistema, kuo pasėkoje indigo genijai jaučia šią skleidžiamąją energetiką. Saulės sistemos suformuota dvasinė energetika persiduoda indigo vaikams, indigo žmonėms. Ši energetika yra labai maloni žmogui, jo organizmui. Ji yra nevienarūšė, turinti begalybes skirtingų energetinių rūšių. Aš asmeniškai, visa tai vadinu Dievo energetikomis, ir esu teisus, nes šios energetikos yra iš Dievo. Visa tai pavadinčiau; „saulės sistemos dvasine savastimi“.


Indigo asmenys labai stipriai ir galingai jaučia saulės sistemos dvasinę savastį, per kurią atsispindi ir jūrų, vandenynų labai stipri energetinė dvasia. Indigo žmogui visa tai jaučiant, jam pradeda formuotis Jūratės Dievo kristalų logistika. Manau, kad Jūratės Dievo kristalų logistika veikia tik Pabaltijo Šalių indigo asmenis. Kaip mes žinome, tai Jūratė yra legenda (išgalvotas personažas), tačiau Dievo pasaulyje ji yra realybė, nes pagal jos logiką yra formuojama indigo žmonėms tobula pasaulėžiūra, tobulas žvilgsnis į gyvenimą.


Žvelgiant plačiau į ryšius su erdve, indigo žmonėms labai didžiulę reikšmę turi juos globojančios planetos sąsaja su žeme. Kai indigo žmogui susiformuoja žemiški sunkumai, per žmonijos piktybiškumą ir nekompetencijas tolerancijoje, jį suranda planeta, viršijanti žmoniškąjį protą. Ta planeta energetiškai subalansuoja indigo žmogui visą mastymą. Indigo iš jos pasisemia daug naudingos informacijos, jausdamas jos energetinę dvasią, energetinį planetos stovį (būklę). Jis, tai yra indigo asmuo, susitapatina su šia nežemiška grandimi. Išties, man prisimenant planetą, kuri mane globoja kaip Dievo vaiką, kaip nekaltą vaiką indigo terminologijoje, tai tą planetą, tos planetos dvasinę energetiką sulyginu su fantastiniu meniniu filmu, pavadinimu „varnas“. Šio filmo autorių nežinau, tačiau manau, kad šis filmas atspindi visatoje nežemišką būvį, aukštesnį egzistencijos lygį teisingumo labirintuose.


Išties, kosminė organika, yra super aukštame virš sąmonių lygmenyje, kuri pralenkia saulės sistemos visą dvasinę rojaus tobulybę. Saulės sistema dvasiniame kontekste yra sunkiai suvokiama tobulybė, tačiau kosminė organika yra dar tobulesnė, kurios nebepajėgia pilnai suvokti žmoniškasis materinis kūnas. Iš dalies indigo žmogus suvokia kosminę organiką, tačiau pilnai suvokti yra nepajėgus, nes žmogaus kūnas yra per silpnas pilnai suvokti kosminę organiką, arba Dievo šią sritį. Kai indigo vaiką veikia kosminė organika, jis tampa grynai kosminiu vaiku su idealiu protavimu, su idealia sąmone. Nors ir indigo visada būna su idealiu protavimu ir idealia sąmone, tačiau jie palūžta nuo žemiškos pašalinių žmonių grandies, nuo jų negatyvo.


Indigo žmogaus žodis;

Aš asmeniškai, gyvendamas žemės planetoje, jaučiuosi kaip gyvenčiau svetimoje planetoje. Man yra žymiai geresnė ir malonesnė mane globojanti planeta, su ja palaikant ryšius, jaučiuosi kaip namuose. Ši planeta atitinka mano visą logistiką ir pasaulėžiūrą, kurioje nėra negatyvo, nėra smurto. Šią planetą pavadinčiau „kosminės organikos Dievo planeta“, turinčią labai aukštą sąmoningumą ir sąveikas su pačiu Dievu. Yra labai šaunu, kad Dievas indigo žmogui perteikia kitų planetų egzistencinę dvasią.


Su meile; INDIGO - Vidmantas -
BIOENERGETIKA

( Žmogaus galimybės energetiniuose laukuose )


Bioenergetika, tai žmogaus biologinio kūno energetika. Ši energetika formuojasi iš Dievo energetinių laukų. Kiekvienas žmogus turi savo biolauką, savo kūno bioenergetinį lauką. Indigo žmonės sugeba labai stipriai jausti pašalinių žmonių bioenergetinius laukus ir iš jų pasisemti informacijos apie kitą žmogų. Šie biolaukai indigo asmeniui persiduoda per Dievą. Tik labai dideliame žmogiškajame jautrume indigo gali jausti kitų žmonių biolaukus.


Kalbant apie žmogaus galimybes energetiniuose laukuose, tai reikėtų pabrėžti tai, kad žmogaus galimybės yra labai silpnos kontaktuoti žodžiais su oponentu, jaučiant oponento biolauką. Gerai yra jei oponentas yra teigiamos energetikos, tada indigo žmogus gerai jaučiasi jausdamas biolaukus. Kitu atveju, jei oponento biolaukas yra negatyvinis, indigo jaučiasi labai blogai ir visiškai negali kontaktuoti žodžiais su oponentu. Tačiau yra labai gerai tai, kad indigo bioenergetikai ne visada jaučia žmonių biolaukus, o tik prašant Dievo, atskleisti kito žmogaus psichologines charakteristikas. Tokiu atveju, indigo bioenergetikai gali gerai jaustis ir blogų žmonių draugijoje.


Manau, kad bioenergetikos mokslas yra labai sudėtingas ir eiliniam žmogui visiškai nežinomas.Pagarbiai; INDIGO BIOENERGETIKAS - Vidmantas -