Dėsniai > Egzistenciją apibrėžiantys tei... >

Egzistenciją apibrėžiantys teiginiai (Rene Gaudette)

Pacituosiu teiginius iš paveikslėlio angliškai:

apie kuriuos, manau galima būtų padiskutuoti. Pirmiausiai pateiksiu anglišką variantą, nes galbūt nepavyks labai tiksliai išversti.

1. Existance is But An Extension Of Yourself.
2. I Am Sufficient.
3. I Am limitless, My Choices Reflect My Limitlessness.
4. That Which You Are Is That Which I Am.
And That Which I Am Is That Which You Are.
5. Thwat Which You Chose,
You Do So Out of Joy.
6. All that I Am is Love
All that You Are is Love.
7. All that Is Encompasses All.

Lietuviškai:
1. Egzistencija yra niekas kita kaip tik savo paties išsiskleidimas(prailginimas,atauga).
2. Aš Esu pakankamas.
3. Aš Esu neturintis ribų, mano daromi pasirinkimai atspindi mano neturėjimą ribų.
4. Tai kas tu esi yra tai kas aš esu.
Ir tai kas aš esu yra tai kas tu esi.
5. Tai ką Tu pasirenki,
Tu tai darai vedamas džiugesio/palaimos.
6. Visa kas aš esu yra Meilė
Visa kas Tu Esi yra Meilė.
7. Visa kas yra Apima(veda, nurodo kryptį) viską(visiems).