Dėsniai > Tai ką išspinduliuoji iš savęs... >

Tai ką išspinduliuoji iš savęs, tas pats grįžta tavęs link

Kūrinija yra kaip veidrodis mūsų sąmonės, kuris parodo mūsų vertybes, nuostatas, apsisprendimus - ir tarsi klausia "ar tu nori ir toliau būti koks esi, ar nori ką nors keisti savyje?". Dažnas iš žmonių kūrinijoje elgiasi taip, tarsi stovėdamas prieš veidrodį lauktų kol jo paties atvaizdas nusišypsos anksčiau nei jis pats - tačiau gyvenime pirma pačiam reikia apsispręsti ir būti kažkuo besąlygiškai, tada ir gyvenimas galės atspindėti tai atgal.