Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 1 Dokumentas. Visuotinis Tėva... > Įžanga > 48 >

Šitoje sferoje gyvename JAU dvidešimt pirmame amžiuje. Visos rasės ir tautos iki šiol ieško Dievo LABIAU evoliuciniu keliu.
Bet štai,šią akimirką, prieš akis,o gal,kai kas,savo rankose laikome Penktajį Epochinį Apreiškimą.
Šį Apreiškimą,Aukštos Dvasinės Būtybės, vykdydamos Visuotinio Tėvo-Kūrėjo Valią, rašytinių dokumentų pavidalu, nusodino į mųsų TIKROVE Urantijoje. Ši sfera yra mūsų materialių kūnų namai; mūsų Asmenybių,mūsų AŠ-laikini namai.
Pasakymas,kad Apreiškimas ištaiso evoliucinio kelio klaidas yra DIDŽIULĖ TIESA;tą patvirtina, nuoširdžiai TIESOS ieškančiojo, patirtis.
Evoliucinis kelias prigimdė daug religijų,tuo pačiu ir begale nesutarymų,žiaurių karų.
Pagaliau į mūsų gyvenimus atėjo TIKROJI TIESA.
TIKROJI RELIGIJA YRA TA,KURI PRIPAŽĮSTA VISUOTINĮ TĖVĄ-KŪRĖJĄ,KURI GARBINA TĖVĄ-ROJAUS TREJYBĘ.
Kitos religijos laikui bėgant ATKRIS;atkris,kaip laikini ramentai.