Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 1 Dokumentas. Visuotinis Tėva... > Įžanga > 48 > 1 >

Evoliuciniu būdu mes kopiame panaudodami tai ką randame žemėje. Tuo tarpu tam, kad pasiruoštume gyvenimui amžinoje Kūrinijos šeimoje mums reikalingos žinios kurių šaltinis nėra žemėje. Tai apima Dievą, ir kitas arti Dievo esančias dvasias, ir kitas planetas, pasaulius - kurie praktiškai pavaizduoja Dievo charakterį. Savotiškai tam ir reikalinga visa materiali kūrinija, kad atskleistų Dievą per įvairovę, per vos ne begalybę būdų jam pasireikšti grožiu, gėriu ir kitomis dieviškomis savybėmis.

Tai apreiškimas šiuo atveju yra kaip tas ribotą laiką trukęs ryšys tarp mūsų žemės ir dvasinio pasaulio, kuris leidžia pamatyti ir pažinti daugiau nei tik savo evoliucija žemėje pajėgtume.

O dėl tikrosios religijos, labiau pakreipčiau tai link paminėjomo to, jog svarbiausia yra ryšys su Dievu Tėvu, Rojaus Trejybe. Tas ryšys ir garbinimas savotiškai vienas kitą papildo. O jau su tokiu gyvu ryšiu su Kūrinijos šaltiniu galima padaryti daug... atsisakant to kas nereikalinga. Nors tai kas nereikalinga galbūt bus atsisakoma labai palaipsniui.