Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Alfa >

Alfa

Alfa ir Omega. Dieviškasis Dievo Tėvo-Motinos vientisumas, patvirtintas Viešpaties Kristaus Apreiškime „kaip pradžia ir pabaiga". Kosminės Kristaus sąmonės pakylėtosios Liepsnos dvynės, palaikančios Dieviškojo prado pusiausvyrą kosmoso Didžiojoje Centrinėje Saulėje. Šitaip per visuotinį Kristų, Įkūnytą Žodį Tėvas yra pradmuo, o Motina –Dievo sąmonės, Išreikštos visoje Dvasinėje ir materialioje kūrinijoje, ciklų išpildymas.

Pats Jėzus pripažino Alfą ir Omegą aukščiausiais Dievo Tėvo – Motinos atstovais ir dažnai rėmėsi Alfa kaip Tėvu, o Omega kaip Motina.