Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU >

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU – tai Aš Esu Buvimas, tai individualizuotas Dievo Buvimas kiekviename iš mūsų, nukreiptas į kiekvieną sielą; Žmogaus Dievas-identiškumas; Dieviškoji Monada; individualus Šaltinis; Dievo liepsnos įasmeninimas individui. Tai yra mūsų asmeninis AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU; toks Dievo vardas, atskleistas Mozei ant Sinajaus kalno.