Urantija > Susipažinimas su Urantijos Kny... > Sampratos ir terminai naudojam... > Trejybė >

Trejybė

Triasmenis kūrinijos Dievas, dar vadinamas trimis pirminiais centrais ir šaltiniais. Trejybės trys asmenys gali būti primityviausiai įvardinti kaip mintis, žodis ir veiksmas; arba Tėvas, Amžinasis Sūnus, Begalinė Dvasia - Bendrai veikiantysis; arba pirmasis šaltinis ir centras - padovanojantis asmenybes, antrasis šaltinis ir centras atsakingas už dvasinę trauką, trečiasis šaltinis ir centras - atsakingas už proto ir materialias sferas.