Urantija > Urantijos Knyga > II DALIS. Vietinė visata > 46 Dokumentas. Vietinės sistem... > 6. Vykdomieji-Administraciniai... >

6. Vykdomieji-Administraciniai kvadratai

(527.3) 46:6.1 Sistemos vykdomieji-administraciniai skyriai yra išdėstyti milžiniškais departamentiniais kvadratais, jų yra vienas tūkstantis. Kiekvienas administracinis vienetas yra padalintas į vieną šimtą poskyrių, kiekviename iš jų yra po dešimt pogrupių. Šitas vienas tūkstantis kvadratų yra sugrupuoti į dešimt didžiųjų skyrių, taip sudarydami dešimt tokių administracinių departamentų:

(527.4) 46:6.2 1. Fizinio palaikymo ir materialaus pagerinimo, fizinės jėgos ir energijos sferos.
(527.5) 46:6.3 2. Arbitražinį, etikos, ir administracinio svarstymo.
(527.6) 46:6.4 3. Planetinių ir vietinių reikalų.
(527.7) 46:6.5 4. Žvaigždyno ir visatos reikalų.
(527.8) 46:6.6 5. Švietimo ir kitokios Melkizedeko veiklos.
(527.9) 46:6.7 6. Planetų ir sistemų fizinės pažangos, Satanijos veiklos mokslo sferos.
(527.10) 46:6.8 7. Morontinių reikalų.
(527.11) 46:6.9 8. Grynai dvasinės veiklos ir etikos.
(527.12) 46:6.10 9. Kylančiųjų tarnavimo.
(527.13) 46:6.11 10. Didžiosios visatos filosofijos.

(527.14) 46:6.12 Šitie statiniai yra permatomi; todėl visą sistemos veiklą gali matyti net ir atvykstantys studentai.