Urantija > Urantijos Knyga > Įvadas. (Dieviškasis Patarėjas... > VII. Aukščiausioji Būtybė > 1 >

Geresniam teksto suvokimui, apie terminą "Sintetinis koordinatorius" nukopijavau iš vertėjo svetainės, kur mano bendravardis (su priežodžiu VDS) ginčijosi dėl tokio vertimo. Viename iš paskutinių Algimanto paaiškinimų:

"turi žvelgti ne žmogiškosios siauros sampratos prasme į terminą SINTETINIS, kokį žmogus tuoj pat taikytų bet kam, kas toks yra jo buitiniu supratimu, ką tu ir įrodei po žodžio SINTETINIS parašydamas skliaustuose (dirbtinės medžiagos). SINTETINIS KOORDINATORIUS yra būtent vienintelis teisingas vertimas, nes tu niekaip negali suprasti, jog SINTETINIS rodo ne tai, KA Aukščiuasioji Būtybė DARO, o tai, KOKIU BŪDU JI ATSIRANDA - ĮSIASMENINA KAIP DIEVYBĖ. Ji NĖRA TOKIA KAIP ROJAUS TREJYBĖS TRYS ASMENYS, KURIE VISI YRA IKI GALO UŽBAIGTI, SU SAVO VISA PILNATVE, KURIOS MES NIEKADA NEATSKLEISIME IKI GALO, VISĄ LAIKĄ - PER VISĄ ATEITIES AMŽINYBĘ - TEATSKLEISIME TIK JOS LEDAKALNIO VIRŠŪNĘ, O PATI MILŽINIŠKA ŠITŲ TRIJŲ ASMENŲ DALIS LIKS NEATSKLEISTA, KIEK BEBŪTŲ PLEČIAMA KŪRINIJA, KIEK BEBŪTŲ SUKURTA NAUJŲ VISATŲ IR TVARINIŲ.
Tuo tarpu Aukščiausioji Būtybė NĖRA TOKS ASMUO, KURIS BŪTŲ UŽBAIGTAS, NES JIS BŪTENT ĮSIASMENINA TIK KITŲ PATYRIMŲ DĖKA - O TAI IR ATITINKA PAČIĄ PIRMĄJĄ ŽODŽIO SINTETINIS - REIKŠMĘ - ATSIRANDANTIS SINTEZĖS BŪDU IŠ ELEMENTŲ, ŠIUO ATVEJU IŠ TVARINIŲ PATYRIMŲ.
Būtent dėl to, kad lietuviškas žodis DIRBTINIS - yra PER SIAURAS ŠITAME KONTEKSTE, todėl ir neturėjau teisės - kaip vertėjas - SUSIAURINTI Apreiškimo Dokumento Autoriaus pavartoto termino prasmę lietuviškame vertime, kad dėl to būtų klaidinamas skaitytojas.
Tu ir vėl NESUVOKDAMAS BŪDVARDŽIO-PAŽYMINIO -SINTETINIS - ryšio su JO pažymimu žodžiu - KOORDINATORIUS - priskiri savo siūlomu žodžiu - JUNGIANTIS - jau antrąją funkciją - JUNGIANTIS KOORDINATORIUS, tuo tarpu Apreiškėjas pavardoja ne GERUNTIJŲ - SYNTHESIZING - bet BŪDVARDĮ -SYNTHETIC. Todėl būdvardis SINTETINIS ir parodo, KOKS YRA KITOKS NEGU ROJAUS TREJYBĖS TRYS ASMENYS ŠIS NAUJAS BEĮSIASMENINANTIS AUKŠČIAUSIOSIOS BŪTYBĖS ASMUO. Tačiau TAI suvokti tu gali tik tada, kada gerai suvoki Rojaus Trejybės tris Asmenis - o Jie yra VIENINTELIAI be kilmes pradzios - ir iš jų atsirandančius kitus asmenis-kūrėjus.

Jeigu aš būčiau taip laisvai interpretavęs teksta, kaip siūlai tu, tuomet tai būtų INTERPRETACIJOS knyga, bet NE VERTIMAS, ir dėl to Urantijos Knyga lietuvių kalba būtų buvusi visiškai nepanaši į Apreiškėjų mums suteiktus Dokumentus anglų kalba.
Aš išverčiau taip, kaip TURI BŪTI IŠVERSTA. Realiai vertė TĖVAS-ROJAUS TREJYBĖ, o aš tik buvau JU gyvas instrumentas šiam darbui specialiai - ir per DAUGYBĘ METŲ - paruoštas su specialiomis studijų programomis, kokių neturėjo NĖ VIENAS vertėjas į kitas pasaulio kalbas. Todėl ir vertimo - geresnio - niekas negalėtų išversti."-[Algimantas 2012-04-28 20:29:44]