Sąvokos > Reinkarnacija > 1 >

inkarnacija | sugalvojau naują suvokimą kodėl žmonėms turėtų būti sunkiau prisiminti "kitus gyvenimus" jeigu tokie yra. Paprastai apie tai keliami klausimai paremti linijinio laiko idėja, tačiau be jos suvokiant kad daugybė inkarnacijų vyksta vienu metu, galima taip pat prieiti išvadą kad žmogui nebūtų ir įmanoma taip paprastai prisiminti tokių gyvenimų - nes jie netgi galėtų vykti vienu metu toje pat realybėje arba persikertant daliai laiko. Tai reiškia kad įvykiai dar tebėra kuriami, tebėra pasirenkami - todėl nebūtų logiška prisiminti kažką kaip "nesikeičiantį įrašą", kada čia pat tavo paties veiksmai keičia ir įtakoją kitų kad ir tavo paties inkarnacijų pasirinkimus. Todėl daug labiau logiška, tiesiog prisiminti tai - kas tuo metu yra būtina žinoti, kad ir labai panašios inkarnacijos dviejose paraleliose ralybėse skirtingus epizodus tam kad jie abu pagelbėtų. Tai dar kartą parodo kad nėra taip svarbu iš kur informacija ateina.

Pvz kaip 20 metų metų mergina galėtų prisiminti savo inkarnaciją jeigu tai būtų jos pažįstama pussererė 18 ar 24 metų, su kuria ji bendrauja kartą-du per savaitę ir įtakoja jos pasirinkimus jau iš šios inkarnacijos.
Apibendrintai taip pat galima būtų pasakyti, kad yra tik vienas Dievas, aukščiausioji sąmonė, kuris nori pats save patirti per daugybę inkarnacijų.. ir visos jos ir yra jis kažkokiu būdu. Tai tokie pamąstymai - kas nėra teiginiai kažkam; gal kam nors bus idomios tokios mintys.

Bendrai, kiek pastebėjau, kad 1) žmonės kurie *mato daugiau meilės tame*, kad žmogus gyvena žemėje tik vieną kartą ir po mirties dar yra daugybė daugybė veiklos kartu bendradarbiavimo su dvasiniais mokymais, keliavimo per visokius pasaulius kol taip tobulėjant milijonus metų pasiekiama kokybinė sąmonės būsena leidžianti atpažinti labiau aukščiausiąją sąmonę - dievą, tai - tokie žmonės tuo tiki labiau nei reinkarnacija.
Ir 2) žmonės kurie *mato daugiau meilės* reinkarnacijos procese, kad atseit tai yra būdas daugiau išmokti, ir jie neįsivaizduoja kad po mirties dar yra daugybė dvasinių kategorijų, angelų ir kitokių pasaulių, tai - tokie žmonės labiau tiki reinkarnacija.

Vėliau norėtųsi dar papasakoti apie tai kaip šiuos reiškinius papasakoja Urantijos Knyga, palieku tai kitam kartui.