Sąvokos > Malonė > 1 >

Malonę pagal savo sampratą įvardinčiau kaip tai kas dieviško gaunama iš aplinkos. Gyvenime svarbu dėti žingsnius tokius, kad atsivertume vis labiau priimti iš aplinkos tai kas mums duodama gera ir dieviško iš jos. Dažnai žmonės užsiveria ir nepriima, nors jiems yra siūloma.

Dėmesį visgi norisi visada koncentruoti į savęs keitimąsi, į savęs paties atsivėrimą, atsivėrimą priimti tai kas gero gali būti duota iš aplinkos, o ne tai kad tiesiog nieko nedarant laukti kol iš tos aplinkos kas nors ateis, pagal dabartinį savo atsivėrimą.

Aš pats turiu tokią knygą kurioje labai gerai aprašoma: savidrausmė, meilė, branda ir religija, malonė (M.Scott Peck - Nepramintuoju Taku). Tai prie malonės sąvokos pagal tai kas rašome šioje knygoje dar tik prieisiu - todėl savo įrašą čia atnaujinsiu ir papildysiu.