Sąvokos > Meilė > 1 >

Meilė - tai noras, kad kitas žmogus būtų laimingas, pagalba kitiems įgyvendinant jų svajones.
Meilė, tai: aukštos vibracijos; viena galingiausių jėgų; rūpinimasis savimi ir kitais.

Man patinka dr. M. Scott Peck (1992 m. Amerikos psichiatrų asociacijos pripažinti išskirtiniai jo nuopelnai psichiatrijoje pedagogo, tyrinėtojo ir klinicisto srityse) apibūdinimas, kas yra meilė:
Meilė - tai noras išplėsti savąjį "aš" savo ir kitų dvasiniam tobulėjimui. (cit. Nepramintuoju taku, 73 puslapis).

Tai gan panaši į mano sampratą, kad meilė - tai noras padėti išsipildyti kito žmogaus svajonėms, prisidėti prie jo laimės.

Aišku pirmiausia meilė turi būti besąlygiška (kaip motinos meilė), ir nesavanaudiška (mylėti kitą žmogų norint jam duoti ką nors, o ne tikėtis kažko sau).