Urantija > Urantijos Knyga > III DALIS. Urantijos istorija > 57 Dokumentas. Urantijos kilmė... > Įžanga > 1 >

Šiame, trečiame skyriuje, aprašoma mūsų planetos Žemės kilmė, formavimasis, evoliucija, gyvybės atsiradimas ir evoliucija, kaip ir svarbesni įvykiai joje, taip pat įvairių sampratų evoliucija žmonių rasėje. Tiems kas neatkreipė dėmesio knygos įvado pradžioje žodis Urantija žymi mūsų planetos pavadinimą, todėl ir dokumentas Urantijos kilmė gali būti suprastas kaip mūsų planetos Žemės kilmė.