Urantija > Klausimus keliančios temos > Bashar (Darryl Anka) mokymų in... >

Bashar (Darryl Anka) mokymų integracija mūsų gyvenimuose. Kitos civilizacijos išminties lobiai sukaupti per 28 metus.

Tai kiek žmogus supranta kūrinijos veikimo principus, dėsningumus ir gali sąmoningiau jais naudotis įtakoja kiek laimingas bus jo gyvenimas, ir kaip greitai jis įgyvendins gyvenime tai ko jis iš tiesų nori, pagal savo unikalią asmenybę. Kuo mažiau dėsningumų žinoma, tuo atitinkamai žmogus gali net nesuvokti kad gyvena iliuzijose, ar daro ne tai ko jis iš tikro nori, ar netinkamu būdu.

Daug metų galvojau apie galimybę iškelti tokį klausimą, pristatyti tokias idėjas, kas labai dideliu laipsniu daro teigiamą įtaką man ir kitiems žmonėms su noru kad tai būtų teisingai suprasta ir nenustumta į šalį kaip kažkas nesuprantamo ar neveikiančio, nekeičiančio daugybės žmonių gyvenimų teigiama linkme.

Iš vienos pusės idėja, apie koncepcijų supratimą, supratimą kad jos veikia ir padeda žmonėms realiuose gyvenimuose, kad tie patys dėsniai yra patvirtinami įvairiose srityse - įkvepia supratimui kad tai suteiks tiek daug gero - kaip gaivinantis lietus dykumoje.

Iš kitos pusės, žinau kaip kartais žmonės būna užsispyrę ir laikosi savo idėjų, nesant atviriems naujoms idėjoms, naujam supratimui. Nors tereikėtų investuoti ne tiek ir daug laiko, kad suprasti tuos naujus dalykus, kuriuos kiti supranta ir gyvena daugelį metų. Dėl kitų ir visų gerovės, dėl ateities įvykių ir pokalbių su žmonėmis kurie įvyks, norėtųsi kad tai nebūtų šaltai (remiantis kokia nors proto tiesa, bet be širdies gailestingumo) atmesta.

Ir todėl apie keturis metus nebuvau pasirengęs pristatyti kas taip stipriai rezonuoja su mano vidumi, o taip pat ir daugeliui kitų žmonių. Bijojau izoliacijos ir pasidalinimo, skaidymo. Aišku idealiu atveju, galėčiau imti ir parašyti knygą apie tai, ar straipsnį kuriame viskas būtų labai nuoseklu ir struktūrizuota. Bet imu ir rašau iš širdies, nes žinau kiek meilės ir šilumos tame yra. Kiek daug tai skatina tarpusavio supratimą tarp skirtingų žmonių. Žinau suprantu ir jaučiu kiek daug daug sutvirtinimo ir sustiprinimo tai duoda ir duotų žmonėms.
Todėl, kad labai aišku kai žmogus tarkim nemokėjo naudotis plaktuku kalti vinims, o vėliau išmoko juo naudotis - jis supranta kiek tai gali padėti kitiems žmonėms kurie dar nemoka plaktuku naudotis. O kiek dar daugiau tai gali atnešti gero, jeigu plaktuku išmoks naudotis mokytojas! O kiek dar daugiau tai gali atnešti gėrio, jeigu plaktuku išmoks naudotis mokytojų mokytojas!!!

Tačiau, mes esame tokie žmonės, kurie turi savą psichologiją, savo mokymosi tempą, savas nuostatas ir tai normalu kad kai kurie žmonės gali elgtis sunkiai prognozuojamai, arba dideliu laipsniu ne taip logiškai ir ne pagal tokias vertybes kurios yra brangios mums patiems.

Paskutinis dalykas įžangoje - kad intelektualios žinios, supratimas kurį mes įgyjame gyvenime ar kad ir spontaniškai - vėliau yra panaudojama dvasinių mokymu metu perteikiant idėjas ir mokymus. Kitaip sakant žmogus mokantis naudotis plaktuku, bus skatinamas dvasios ir mokys kitus per savo dvasią kaip galima įkalti vinis su plaktuku. Žmogus kuris tiesiog nebuvo susidūręs su galimybe susipažinti su plaktuko pritaikymo galimybe, gali turėti labai stiprų įsitikinimą kad vinis galima įkalti tiesiog su malka, ir jeigu jam tai veikia - jam atrodo visiškai nebūtina mokytis naujų būdų įkalti viniui. Todėl jis drąsiai ir užtikrintai visa savo dvasia mokys kitus kalti vinis su malkos pagalba, tokie bus ir dvasiniai mokymai transliuojami panaudojant tokio žmogaus smegenyse įrašytą patirtį ir suvokimą. Dvasios nesikiša į mūsų pasirinkimus - jos gali vesti labai kūribingai patirti viską viską kas susiję su mūsų apsisprendimais, bet priimti naują informaciją - turi būti mūsų sprendimas.

***

Žmogus Darryl Anka, 28 metus priima informaciją iš Bashar - asmens kuris yra jis pats iš ateities Essasani telepatiškoje civilizacijoje. Ir sako kad nesvarbu net ar tai yra dalis jo paties, ar tai tikrai yra tai kas sakosi - svarbiausia kad žmonės patiria teigiamus pokyčius savo gyvenimuose, gali pritaikyti tas žinias savo gyvenimuose.

Yra labai daug gerų idėjų perteikiamų Bashar, nors tiesą sakant negalėčiau įvertinti kad būtų perteikta kažkas blogo. Bet dabar tiek nesikoncentruosiu bandydamas čia viską pateikti, nes bet kokiu atveju čia gali būti tik kelionės pradžia. Ir vedamas meilės ir supratimo apie kitų gerovės padidėjimą, noriu dalintis tuo.

Šiandien peržiūrėjau tokį video anglų kalba:
http://www.youtube.com/watch?v=DyNwxRMgJbY
Laidoje "Waking Universe" bendraujama su Darryl Anka kaip su svečiu, rodoma šiek tiek ištraukų iš Bashar mokymų.

Algimantai, norėčiau kad būtų galimybė kažkokiam dialogui, kurio metu galėtų pasireikšti tarpusavio supratimas. Trumpai tariant, norėčiau tavo pripažinimo, interpretacijos, ar konkrečių idėjų atmetimo blogiausiu atveju.

Kiek suprantu, tu kol kas nesupranti ką žmonės vadina paraleliomis tikrovėmis egzistuojančiomis viename dabarties momente. Tai labai padėtų suprasti visų žmonių turimą laisvą valią. Tai labai padėtų suprasti kad jeigu ką nors norime keisti aplinkoje, tai suvokiant kad aplinka nėra nieko daugiau nei savo paties vertybių ir nuostatų atspindys - mes turime keisti save patį, prisiimti savo atsakomybę.
Tai padėtų suvokti kaip egzistuoja "laiko samprata", nors egzistuoja tik vienas "dabar" momentas.

Turbūt svetima idėja ir ta, kad kiekvienas momentas realybėje neturi tam tikra prasme savyje įdiegtos "prasmės" - išskyrus tą kokią mes priskiriame jai. Toks supratimas skatintų žmones peržengti perdėtą teisimą ir orientavimasį į aplinką, ir paskatintų patiems nuspręsti kokiomis vertybėmis ir idėjomis jie nori vadovautis, kuo jie nori užsiimti ir kokias idėjas perteikti kitiems.
Aplinka, materija neturi sąmonės kitais žodžiais tariant, todėl tik sąmonė - šiuo atveju žmogaus pvz, gali įtakoti materiją ir tai kas vyksta aplink, o ne kad žmogus turi daug jaudintis dėl to kas vyksta aplinkoje - tai skatina besąlygišką paties žmogaus apsisprendimą savo viduje.

Mokymai parodo kaip žmogui net ir negirdinčiam "balsų" savo prote, galima atpažinti ką Minties Derintojas nori jam perduoti, ar vesti kur per jauseną (to trumpai negaliu perpasakoti).

Visas Bashar mokymas remiasi keturiais absoliučiais dėsniais, kurių neįmanoma pakeisti. Ir vienas iš jų yra tai kad ką mes iš savęs išspinduliuojame, tą gauname iš aplinkos atgal sau. Tolesni daugybė mokymų ir aiškinimų, labai detaliai ir kiekvienam žmogui ar dalyvaujančiajam konkrečiai susmulkintai parodo kaip būtent tai veikia ir pasireiškia įvairiose srityse. Ir kiek dar suvokimų ateina iš to.

Myliu žmones, myliu dangaus asmenybes, myliu save, prašau padėti ir prisidėti prie tokios galimybės kad žmonės būtų laimingesni.