Praktikų atlikimas > Garbinimas > 1 >

Garbinimas prasideda nuo dėkingumo, atpažinimo to kas tikra ir gera nuo to kas nėra tuo, pereina per buvimą aukštose vibracijose, įvairios dvasinės informacijos priėmimą kaip ir savęs paties didesnį pažinimą, užbaigiama pakitusia apsisprendimais, ryžtu, džiaugsmu ir laime sąmone.

Vienas iš pagrindinių dėsniu čia: Apie ką galvojeme, į tą tampame panašūs. Todėl apmąstydami dieviškas Kūrinijos Tėvo savybes ir jausdami dėkinguma jam, mes patys panašėjame savo charakteriu į Jį.

Garbinimas - tai praktika, kurios metu žmogaus sąmonės vibracijos pakeliamos iki aukščiausių vibracijų.