Projektai internete > Dieviško atsivėrimo patirties ... > Dabartinė puslapio būsena. >

Dabartinė puslapio būsena.

Parengtos temų kategorijos su temomis įvairioms diskusijoms ir pasidalinimams.

Patogi navigacija tarp temų: pagrindiniame puslapyje galima rinktis kurią temos kategoriją, temą ar jos komentarą atsidaryti; viršuje galima grįžti į aukštesnius lygius.

Naujausių straipsnių skiltyje registruojami naujų straipsnių įterpimai ir jau buvusių straipsnių atnaujinimai. Straipsnių istorijos įrašai vaizduojami po 32 (puslapiuojami).

(atnaujinimas) Tinklapių pavadinimai naršant po svetainę, ir registruojant naujausių straipsnių sąraše sutrumpėjo nenurodant šakninio puslapio pavadinimo.

[ed:]
Numatyti atnaujinimai su temų ir atsakymų jose atvaizdavimu dėl tekstų ilgio parinkimo?