Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 30 Dokumentas. Didžiosios visa... > 2. Uversos asmenybių registras... >

2. Uversos asmenybių registras

(334.9) 30:2.1 Gyvųjų būtybių dieviškoji šeima Uversoje yra registruota septyniuose didžiuosiuoe skyriuose:

(334.10) 30:2.2 1. Rojaus Dievybės.
(334.11) 30:2.3 2. Aukščiausiosios Dvasios.
(334.12) 30:2.4 3. Iš Trejybės kilusios Būtybės.
(334.13) 30:2.5 4. Dievo Sūnūs.
(334.14) 30:2.6 5. Begalinės Dvasios Asmenybės.
(334.15) 30:2.7 6. Visatos Energijos Reguliuotojai.
(334.16) 30:2.8 7. Nuolatinės Pilietybės Korpusai.

(334.17) 30:2.9 Šitos valinių tvarinių grupės yra skirstomos į didelį skaičių klasių ir mažesnių poskyrių. Tačiau didžiosios visatos asmenybių šitos klasifikacijos pateikimas yra daugiausia susijęs su tuo, kad būtų pateiktos protingų būtybių tos kategorijos, kurios buvo apreikštos šituose pasakojimuose, kurių didžiąją daugumą laiko mirtingieji savo kylančioje patirtyje sutiks progresinio kilimo į Rojų metu. Žemiau pateikiami išvardijimai nieko neužsimena apie visatos būtybių daugybę kategorijų, kurių darbas nėra susijęs su mirtingojo kilimo planu.

(335.1) 30:2.10 I. ROJAUS DIEVYBĖS.

(335.2) 30:2.11 1. Visuotinis Tėvas.
(335.3) 30:2.12 2. Amžinasis Sūnus.
(335.4) 30:2.13 3. Begalinė Dvasia.

(335.5) 30:2.14 II. AUKŠČIAUSIOSIOS DVASIOS.

(335.6) 30:2.15 1. Septynios Pagrindinės Dvasios.
(335.7) 30:2.16 2. Septyni Aukščiausieji Vykdytojai.
(335.8) 30:2.17 3. Atspindinčiųjų Dvasių Septynios Grupės.
(335.9) 30:2.18 4. Atspindimojo Įvaizdžio Padėjėjai.
(335.10) 30:2.19 5. Septynios Grandinių Dvasios.
(335.11) 30:2.20 6. Vietinių Visatų Kuriančiosios Dvasios.
(335.12) 30:2.21 7. Pagalbinės Proto Dvasios.

(335.13) 30:2.22 III. IŠ TREJYBĖS KILUSIOS BŪTYBĖS.

(335.14) 30:2.23 1. Sutrejybintos Aukštybės Paslaptys.
(335.15) 30:2.24 2. Dienų Amžinieji.
(335.16) 30:2.25 3. Dienų Senieji.
(335.17) 30:2.26 4. Dienų Tobulieji.
(335.18) 30:2.27 5. Dienų Nesenieji.
(335.19) 30:2.28 6. Dienų Sąjungos.
(335.20) 30:2.29 7. Dienų Ištikimieji.
(335.21) 30:2.30 8. Trejybės Sūnūs Mokytojai.
(335.22) 30:2.31 9. Išminties Tobulintojai.
(335.23) 30:2.32 10. Dieviškieji Patarėjai.
(335.24) 30:2.33 11. Visuotiniai Cenzoriai.
(335.25) 30:2.34 12. Trejybės Įkvėptosios Dvasios.
(335.26) 30:2.35 13. Havonos Vietiniai Gyventojai.
(335.27) 30:2.36 14. Rojaus Piliečiai.

(335.28) 30:2.37 IV. DIEVO SŪNŪS.

(335.29) 30:2.38 A. Besileidžiantieji Sūnus.

(335.30) 30:2.39 1. Sūnūs Kūrėjai—Mykolai.
(335.31) 30:2.40 2. Sūnūs Arbitrai— Avonalai.
(335.32) 30:2.41 3. Trejybės Sūnūs Mokytojai—Deinalai.
(335.33) 30:2.42 4. Sūnūs Melkizedekai.
(335.34) 30:2.43 5. Sūnūs Vorondadekai.
(335.35) 30:2.44 6. Sūnūs Lanonandekai.
(335.36) 30:2.45 7. Gyvybės Nešėjai.

(335.37) 30:2.46 B. Kylantieji Sūnus.

(335.38) 30:2.47 1. Su Tėvu susilieję Mirtingieji.
(335.39) 30:2.48 2. Su Sūnumi susilieję Mirtingieji.
(335.40) 30:2.49 3. Su Dvasia susilieję Mirtingieji.
(335.41) 30:2.50 4. Evoliuciniai Serafimai.
(335.42) 30:2.51 5. Kylantieji Materialieji Sūnūs.
(335.43) 30:2.52 6. Pervestos Tarpinės Būtybės.
(335.44) 30:2.53 7. Personalizuoti Derintojai.

(336.1) 30:2.54 C. Sutrejybinti Sūnus.

(336.2) 30:2.55 1. Galingieji Žinianešiai.
(336.3) 30:2.56 2. Tie Aukštieji Valdžioje.
(336.4) 30:2.57 3. Tie be Vardo ir Skaičiaus.
(336.5) 30:2.58 4. Sutrejybinti Saugotojai.
(336.6) 30:2.59 5. Sutrejybinti Ambasadoriai.
(336.7) 30:2.60 6. Dangiškieji Sargybiniai.
(336.8) 30:2.61 7. Aukštųjų Sūnų Padėjėjai.
(336.9) 30:2.62 8. Pakilusiųjų sutrejybinti Sūnūs.
(336.10) 30:2.63 9. Rojaus-Havonos sutrejybinti Sūnūs.
(336.11) 30:2.64 10. Sutrejybinti Likimo Sūnūs.

(336.12) 30:2.65 V. BEGALINĖS DVASIOS ASMENYBĖS.

(336.13) 30:2.66 A. Begalinės Dvasios AukščB.iausiosios Asmenybės

(336.14) 30:2.67 1. Atsiskyrusieji Žinianešiai.
(336.15) 30:2.68 2. Visatos Grandinių Prižiūrėtojai.
(336.16) 30:2.69 3. Surašymo Reguliuotojai.
(336.17) 30:2.70 4. Begalinės Dvasios Asmeniniai Padėjėjai.
(336.18) 30:2.71 5. Asocijuotieji Inspektoriai.
(336.19) 30:2.72 6. Paskirtieji Sargybiniai.
(336.20) 30:2.73 7. Absolventų Vadovai.

(336.21) 30:2.74 B. Erdvės Žinianešių Gausybės

(336.22) 30:2.75 1. Havonos Tarnai.
(336.23) 30:2.76 2. Visuotiniai Sutaikytojai.
(336.24) 30:2.77 3. Juridiniai Patarėjai.
(336.25) 30:2.78 4. Dokumentų Saugotojai Rojuje.
(336.26) 30:2.79 5. Dangiškieji Registruotojai.
(336.27) 30:2.80 6. Morontiniai Kompanionai.
(336.28) 30:2.81 7. Rojaus Kompanionai.

(336.29) 30:2.82 C. TarnaujančE.iosios Dvasios.

(336.30) 30:2.83 1. Supernafimai.
(336.31) 30:2.84 2. Sekonafimai.
(336.32) 30:2.85 3. Tertiafimai.
(336.33) 30:2.86 4. Omniafimai.
(336.34) 30:2.87 5. Serafimai.
(336.35) 30:2.88 6. Cherubimai ir Sanobimai.
(336.36) 30:2.89 7. Tarpinės Būtybės.

(336.37) 30:2.90 VI. VISATOS ENERGIJOS REGULIUOTOJAI.

(336.38) 30:2.91 A. Septyni Aukščiausieji Energijos Reguliuotojai.

(336.39) 30:2.92 B. Aukščiausieji Energijos Centrai.

(336.40) 30:2.93 1. Aukščiausiųjų Centrų Prižiūrėtojai.
(336.41) 30:2.94 2. Havonos Centrai.
(336.42) 30:2.95 3. Supervisatų Centrai.
(336.43) 30:2.96 4. Vietinių Visatų Centrai.
(336.44) 30:2.97 5. Žvaigždynų Centrai.
(336.45) 30:2.98 6. Sistemų Centrai.
(336.46) 30:2.99 7. Neklasifikuoti Centrai.

(337.1) 30:2.100 C. Pagrindiniai Fiziniai Knotrolieriai.

(337.2) 30:2.101 1. Asocijuoti Energijos Reguliuotojai.
(337.3) 30:2.102 2. Mechaniniai Kontrolieriai.
(337.4) 30:2.103 3. Energijos Transformuotojai.
(337.5) 30:2.104 4. Energijos Siųstuvai.
(337.6) 30:2.105 5. Pirminiai Asocijuotojai.
(337.7) 30:2.106 6. Antriniai Skaidytojai.
(337.8) 30:2.107 7. Frandalankai ir Chronoldekai.

(337.9) 30:2.108 D. Morontines Energijos Prižiūrėtojai.

(337.10) 30:2.109 1. Grandinių Reguliuotojai.
(337.11) 30:2.110 2. Sistemų Koordinatoriai.
(337.12) 30:2.111 3. Planetų Saugotojai.
(337.13) 30:2.112 4. Sujungti Kontrolieriai.
(337.14) 30:2.113 5. Ryšių Stabilizatoriai.
(337.15) 30:2.114 6. Selektyvūs Skirstytojai.
(337.16) 30:2.115 7. Asocijuoti Registruotojai.

(337.17) 30:2.116 VII. NUOLATINĖS PILIETYBĖS KORPUSAI.

(337.18) 30:2.117 1. Planetinės Tarpinės Būtybės.
(337.19) 30:2.118 2. Sistemų Adominiai Sūnūs.
(337.20) 30:2.119 3. Žvaigždynų Univitatijos.
(337.21) 30:2.120 4. Vietinių Visatų Susatijos.
(337.22) 30:2.121 5. Vietinių Visatų su Dvasia susilieję Mirtingieji.
(337.23) 30:2.122 6. Supervisatų Abandonteriai.
(337.24) 30:2.123 7. Supervisatų su Sūnumi susilieję Mirtingieji.
(337.25) 30:2.124 8. Havonos Vietiniai Gyventojai.
(337.26) 30:2.125 9. Dvasios Sferų Rojuje Vietiniai Gyventojai.
(337.27) 30:2.126 10. Tėvo Sferų Rojuje Vietiniai Gyventojai.
(337.28) 30:2.127 11. Sutverti Rojaus Piliečiai.
(337.29) 30:2.128 12. Su Derintoju susilieję Mirtingieji Rojaus Piliečiai.

(337.30) 30:2.129 Tokia yra visatų asmenybių, kaip jos yra užregistruotos Uversos būstinės pasaulyje, darbinė klasifikacija.

(337.31) 30:2.130 SUDĖTINĖS ASMENYBIŲ GRUPĖS. Uversoje yra dokumentai apie protingų būtybių papildomų grupių didelį skaičių, būtybių, kurios taip pat yra artimai susietos su didžiosios visatos organizavimu ir administravimu. Tarp tokių kategorijų yra tokios trys sudėtinės asmenybių grupės:

(337.32) 30:2.131 A. Užbaigtumo Rojaus Korpusai.

(337.33) 30:2.132 1. Mirtingųjų Užbaigtųjų Korpusas.
(337.34) 30:2.133 2. Rojaus Užbaigtųjų Korpusas.
(337.35) 30:2.134 3. Sutrejybintų Užbaigtųjų Korpusas.
(337.36) 30:2.135 4. Bendrai Sutrejybintų Užbaigtųjų Korpusas.
(337.37) 30:2.136 5. Havonos Užbaigtųjų Korpusas.
(337.38) 30:2.137 6. Transcendentalų Užbaigtųjų Korpusas.
(337.39) 30:2.138 7. Neapreikštų Likimo Sūnų Korpusas.

(337.40) 30:2.139 Užbaigtumo Mirtingųjų Korpusui bus skirtas kitas ir paskutinysis šitos serijos dokumentas.

(338.1) 30:2.140 B. Visatos Padėjėjai.

(338.2) 30:2.141 1. Ryškiosios ir Ryto Žvaigždės.
(338.3) 30:2.142 2. Spindinčiosios Vakaro Žvaigždės.
(338.4) 30:2.143 3. Archangelai.
(338.5) 30:2.144 4. Patys Aukštieji Padėjėjai
(338.6) 30:2.145 5. Aukštieji Įgaliotiniai.
(338.7) 30:2.146 6. Dangiškieji Stebėtojai.
(338.8) 30:2.147 7. Gyvenamųjų Pasaulių Mokytojai.

(338.9) 30:2.148 Tiek vietinių visatų, tiek supervisatų visuose būstinių pasauliuose yra pasirūpinama tomis būtybėmis, kurios yra įsitraukusios į Sūnų Kūrėjų, vietinių visatų valdovų, specifines misijas. Mes priimame šiuos Visatos Padėjėjus Uversoje, bet mes neturime jiems jokios valdžios. Tokie emisarai atlieka savo darbą ir tęsia stebėjimus vadovaujami Sūnų Kūrėjų. Jų veikla yra išsamiau pavaizduota pasakojimuose apie jūsų vietinę visatą.

(338.10) 30:2.149 C. Septynios Paslaugumo Kolonijos.

(338.11) 30:2.150 1. Žvaigždžių Tyrinėtojai.
(338.12) 30:2.151 2. Dangiškieji Meistrai.
(338.13) 30:2.152 3. Praeities Vaizdo Reguliuotojai.
(338.14) 30:2.153 4. Prailgintų mokyklų Instruktoriai.
(338.15) 30:2.154 5. Įvairių Rezervų Korpusai.
(338.16) 30:2.155 6. Studentai Lankytojai.
(338.17) 30:2.156 7. Kylantieji Piligrimai.

(338.18) 30:2.157 Šitos septynios būtybių grupės bus sutinkamos šitokiu būdu organizuotos ir valdomos visuose būstinių pasauliuose nuo vietinių sistemų aukštyn iki supervisatų sostinių, ypač pastarosiose. Septynių supervisatų sostinės yra susitikimo vietos beveik visoms protingų būtybių klasėms ir kategorijoms. Išskyrus didelį skaičių Rojaus-Havonos gyventojų grupių, čia galima stebėti ir studijuoti egzistencijos kiekvienos fazės valios tvarinius.