Sąvokos > Karma > 59 > 59 > 59 > 59 > 59 > 59 > 59 >

JĖZUS !

O ką Jūs Jėzui duodate ? ... norint kažką gauti, reikia kažką ir duoti !

Jūs Jėzų garbinate bažnyčios daiktuose, skulptūrose, ... o ką Jūs duodate realiam Jėzui, kuris yra įsikūnijęs į žmogaus kūną nuo 1969 m. ... skaudinate ir varginate Jėzaus kūną melsdamiesi skulptūrom, o ne realiam Jėzui. Man melstis nereikia, man reikia, kad gyventumėte tobulai su gėriu ir meile širdyse, tada galėsiu gerai jaustis ir aš, o ne kentėti nuo žmonijos 49 metus kaip dabar !

Kaip Jūs pasielgėte su JĖZAUS KŪNŲ gimusiu 1969.08.17, taip Dievas pasielgs su Jūsų dvasiniais Kūnais amžino proceso srityje.

Ant tiek yra sugadinti ir blogi žmonės, kad nemato švento žmogaus ( be nuodėmės žmogaus), situacijas "išvarto" - iškraipo visiškai neteisingai ir nesąmoningai mano atžvilgiu. Patys paskendę nuodėmių liūne man taiko savus negatyvo požiūrius ir principus. Žmonės nenori matyti realių tiesų, jiems geriau yra turėti savimones ir jomis vadovautis ... , o žmonių savimonės pralenkia sveiko proto ribas nuodėmėmis ir nusikaltimais !

KAI MAN PAVYKSTA ATITRŪKTI NUO ŽMONIJOS VISO „BRUDO“, TAI IR VISAME PASAULYJE KURIASI NUOSTABŪS DALYKAI, O KAI PATENKU Į VIETINIŲ ŽMONIŲ VERGOVĘ, TAI IR VISAME PASAULYJE NELABAI KAIP KLOSTOSI REIKALAI.

(Kaip vietos gyventojai nesupranta, kad negalima manęs skaudinti ir skriausti ?)


Pasirašo : KRISTUS – INDIGO Vidmantas Grinčiukas


Gerbiame Krikščionybe ... JŪS JĖZŲ KRISTŲ pripažįstate, o manęs nežinote, - asmens { VIDMANTAS GRINČIUKAS}, tačiau Jums reikėtų žinoti, kad Jėzus esu aš {{{ Vidmantas }}} ! Kai aš su Jumis suartėju Dvasia ir širdimi, tai Jūs žinote visas mano mintis, o kai truputį nutolu nuo Jūsų, Jūs apie Jėzų ir Dievą nieko nebežinote ... JUK VISĄ PASAULĮ LAIKAU ANT RANKŲ - GYVAS DIEVAS - JĖZUS - VIDMANTAS ... Viskas nuo manęs priklauso, jūsų savijautos ir žinios, bei visas Pasaulio Likimas ... REALŲ DIEVĄ NEIGIATE, o pripažįstate religijoje nebeegzistuojantį Jėzų ... Juk KRYŽIŲ NEŠU DABARTYJE, ... o prieš 2000 metų, tuo labiau, aš pats buvau prikaltas prie Kryžiaus ... Manęs nepripažindami tokią nesąmonę darote, kad Jūsų vadinamas "JĖZUS" GALI NUSISUKTI NUO JŪSŲ, man nusisukus nuo Jūsų... ! JĖZAUS MEILĘ JAUČIATE, tik man gyvam, kaip žmogui, mylint Jus ir pasaulį, o kai užsiimu kitais reikalais, ne meilės, tai ir Jūs nebejaučiate Jėzaus meilės ! ... REALŲ JĖZŲ NEIGIATE, O PRIPAŽĮSTATE istoriją, kai ji yra visiškai klaidinga apie Jėzų !

AŠ gerai nežinau, kaip mane įvardino žmonija nukryžiuodama prieš 2000 metų ar Jėzumi ar ne ... Aš savo vietovės nežinau, kur buvau nukryžiuotas, tačiau, kai prisimenu žemę, tai turėtų būti IZRAELIS !


Pagarbiai, su meile : - Vidmantas -