Pasaulėžiūros ir Tikėjimo form... > Krikščionybė, kelias pagal Bib... > Stačiatikybė, pravoslavybė, or... >

Stačiatikybė, pravoslavybė, ortodoksija

Rytų krikščionybės kryptis, atsiradusi 1054 m. skilus krikščionybei. Nepripažįsta skaistyklos, atlaidų. Celibatas nevienuolių kunigų yra laisvai pasirenkamas, tačiau, jei kunigas nusprendžia vesti, tai privalo padaryti iki subdiakonato šventimų. Jei diakonas ar kunigas lieka našlys, tokiu atveju antrą kartą vesti negali: jis automatiškai lieka celibatininku arba gali duoti vienuoliškus įžadus.

Šventykla – cerkvė. Lietuvoje yra 41 cerkvė. Šventoji stačiatikių vieta Lietuvoje – Vilniaus Šv. Dvasios cerkvėje esantys šventųjų kankinių palaikai. Ypač vertinga taip pat laikoma Dievo Motinos ikona, beveik 400 metų (apie 1530–1915) garbinta Surdegio stačiatikių vyrų Šv. Dvasios vienuolyne, dabar esanti Pskovo (Rusija) Šv. Didžiojo kunigaikščio Aleksandro Nevskio šventykloje ir Kauno Apreiškimo cerkvėje.