Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 15 Dokumentas. Septynios super... > 2. Supervisaų organizacija >

2. Supervisaų organizacija

(165.6) 15:2.1 Tiktai Visuotinis Tėvas žino apgyvendintų pasaulių vietą erdvėje ir tikrą skaičių; jis visus juos vadina vardu ir skaičiumi. Aš galiu pateikti apgyvendintų arba apgyvendinamų planetų tiktai apytikrį skaičių, nes kai kurios vietinės visatos turi daugiau pasaulių, tinkamų protingai gyvybei, už kitas. Taip pat nevisos suprojektuotos vietinės visatos buvo organizuotos. Dėl to tie apskaičiavimai, kuriuos aš siūlau, iš esmės turi tikslą suteikti tiktai tam tikrą supratimą apie materialios kūrinijos didumą.

(166.1) 15:2.2 Didžiojoje visatoje yra septynios supervisatos, ir jos apytiksliai yra sudarytos šitaip:

(166.2) 15:2.3 1. Sistema. Supervaldymo bazinį vienetą sudaro maždaug vienas tūkstantis apgyvendintų arba apgyvendinamų pasaulių. Degančios saulės, šalti pasauliai, planetos, esančios perdaug arti karštų saulių, ir kitos sferos, netinkamos tvarinio gyvenimui, nėra įtrauktos į šitą grupę. Šitas vienas tūkstantis pasaulių, pritaikytų turėti gyvybę, yra vadinami sistema, bet jaunesnėse sistemose tiktai santykinai nedidelis skaičius tokių pasaulių gali būti apgyvendinta. Kiekvienai apgyvendintai planetai vadovauja Planetos Princas, o kiekviena vietinė sistema turi architektūrinę sferą kaip savo būstinę, ir yra vadovaujama Sistemos Valdovo.

(166.3) 15:2.4 2. Žvaigždynas. Vienas šimtas sistemų (maždaug 100.000 apgyvendinamų planetų) sudaro žvaigždyną. Kiekvienas žvaigždynas turi architektūrinę būstinę, o jam vadovauja trys Sūnūs Vorondadekai, Patys Aukštieji. Kiekvienas žvaigždynas taip pat turi stebintį Dienų Ištikimąjį, Rojaus Trejybės ambasadorių.

(166.4) 15:2.5 3. Vietinė visata. Vienas šimtas žvaigždynų (maždaug 10.000.000 apgyvendinamų plenetų) sudaro vietinę visatą. Kiekviena vietinė visata turi nuostabų architektūrinį būstinės pasaulį ir ją valdo Mykolo kategorijos vienas iš lygiaverčių Dievo Sūnų Kūrėjų. Kiekvieną vietinę visatą palaimina Dienų Sąjungos, Rojaus Trejybės atstovo, buvimas.

(166.5) 15:2.6 4. Mažasis Sektorius. Vienas šimtas vietinių visatų (apie 1.000.000.000 apgyvendinamų planetų) sudaro supervisatos valdymo mažąjį sektorių; jis turi nuostabų būstinės pasaulį, iš kurio jo valdovai, Dienų Nesenieji, administruoja mažojo sektoriaus reikalus. Kiekvieno mažojo sektoriaus būstinėje yra trys Dienų Nesenieji, Trejybės Aukščiausiosios Asmenybės.

(166.6) 15:2.7 5. Didysis sektorius. Vienas šimtas mažųjų sektorių (apie 100.000.000.000 apgyvendinamų pasaulių) sudaro vieną didįjį sektorių. Kiekvienas didysis sektorius yra aprūpintas nuostabia būstine, o jam vadovauja trys Dienų Tobulieji, Trejybės Aukščiausiosios Asmenybės.

(166.7) 15:2.8 6. Supervisata. Dešimt didžiųjų sektorių (apie 1.000.000.000.000 apgyvendinamų pasaulių) sudaro supervisatą. Kiekviena supervisata yra aprūpinta milžinišku ir šlovingu būstinės pasauliu ir yra valdoma trijų Dienų Senųjų.

(166.8) 15:2.9 7. Didžioji visata. Septynios supervisatos sudaro dabartinę organizuotą didžiąją visatą, susidedančią apytiksliai iš septynių trilijonų apgyvendinamų pasaulių plius architektūrinių sferų ir vieno milijardo apgyvendintų Havonos sferų. Netiesiogiai ir atspindinčiai supervisatas iš Rojaus valdo ir administruoja Septynios Pagrindinės Dvasios. Havonos milijardą pasaulių tiesiogiai administruoja Dienų Amžinieji, viena tokia Trejybės Aukščiausioji Asmenybė vadovauja kiekvienai iš šitų tobulų sferų.

(167.1) 15:2.10 Be Rojaus-Havonos sferų visatų organizavimo planas numato tokius vienetus:

(167.2) 15:2.11 Supervisatas. . . . . . . . . . . . 7
(167.3) 15:2.12 Didžiuosius sektorius. . . . . . . . 70
(167.4) 15:2.13 Mažuosius sektorius. . . . . . . 7.000
(167.5) 15:2.14 Vietines visatas. . . . . . . . 700.000
(167.6) 15:2.15 Žvaigždynus. . . . . . . . . . . 70.000.000
(167.7) 15:2.16 Vietines sistemas. . . . . . . . 7.000.000.000
(167.8) 15:2.17 Apgyvendinamas planetas. . 7.000.000.000.000

(167.9) 15:2.18 Kiekviena iš šitų supervisatų yra sudaryta apytiksliai šitaip:

(167.10) 15:2.19 Viena sistema apima, apytiksliai. . . . . . 1.000 pasaulių
(167.11) 15:2.20 Vienas žvaigždynas (100 sistemų). . . . . 100.000 pasaulių
(167.12) 15:2.21 Viena visata (100 žvaigždynų). . . . . . 10.000.000 pasaulių
(167.13) 15:2.22 Vienas mažasis sektorius (100 visatų). . 1.000.000.000 pasaulių
(167.14) 15:2.23 Vienas didysis sektorius (100 mažujų sektorių).100.000.000.000 pasaulių
(167.15) 15:2.24 Viena supervisata (10 didžiųjų sektorių). 1.000.000.000.000 pasaulių

(167.16) 15:2.25 Visi šitie paskaičiavimai geriausiu atveju yra apytiksliai, nes nuolat atsiranda naujos sistemos, tuo tarpu kitos organizacijos iš materialaus egzistavimo laikinai išnyksta.