Asmenybės ir įvairių kategorij... > Sathya Sai Baba >

Sathya Sai Baba

Milijonams žmonių pasaulyje Satja Sai Baba - dvasinis Mokytojas, pagal hinduizmo tradiciją gerbiamas kaip Avatara – dieviškos jėgos įsikūnijimas žemėje. Satja sanskr. reiškia „Tiesa”, Sai – Dieviškoji motina, Baba – tėvas. Daugiau kaip septynis dešimtmečius Satja Sai Baba pasišventęs dirbo vienybės vardan, skelbdamas, jog yra tik vienas pasaulis, viena rasė, viena žmonija.