Urantija > Susipažinimas su Urantijos Kny... > Urantijos Knygos atsiradimas > 1 >

Dažnai manau žmonės nežino kokiais metais prasidėjo kontaktavimas su dvasinėmis būtybėmis, o tai prasidėjo apie 1906-1911 metus. Kaip ir nežinoma kaip senai jau buvo priimtas pats Urantijos Knygos tekstas (1925-1934 metais pirmos trys dalys, 1935 ketvirtoji dalis apie Jėzaus gyvenimą ir mokymus), nors knygai leidimas spausdinti duotas 1955 metais.

Knygos dokumentų tekstai materializuoti uždarame seife, niekam nežinomu būdu. Tačiau, dažnai sutinkama klaida, jog įvairūs skeptikai pagal savo fantaziją ir tai jog pradžioje iš tikro buvo užmegztas kontaktas per miegantį žmogų - teigiama kad atseit pats urantijos knygos tekstas (virš 2000 puslapių) buvo perduotas tokiu būdu. Nors perduotas jis daug vėliau, kada buvo raštu duodami klausimai ir seife buvo materializuojami dokumentai atsakantys į klausimus. Medžiaga studijuojama, kad būtų užduoti nauji klausimai. Labai dideliu laipsniu, kaip suprantu, visa informacija buvo atsakymas į tai ko buvo klausiama.