Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 1 Dokumentas. Visuotinis Tėva... > 1. Tėvo vardas > 48 > 1 >

Asmeniniuose pokalbiuose aš taip pat naudoju Tėvo vardą, dar Rojaus Tėvo, bet rašant kur nors internete paprastumo dėlei būna naudoju ir Dievo pavadinimą... galbūt tai reikėtų keisti, galbūt ne.

Pamąsčius atrodytų, kartais Dievo vadinimas Tėvu kitus gali atstumti, kai jiems taptu viskas perdaug nesuprantama... tai geriau bandyti paaiškinti kokį paprastesnį principą apie Dievą. Nors Jėzus būtent taip jį vadino, taip jį mums apreiškė. Tai galėtume sekti būtent Jėzaus pavyzdžiu.