Urantija > Urantijos Knyga > IV DALIS. Jėzaus gyvenimas ir ... > 154 Dokumentas. Paskutiniosios... > 4. Šeštadienio naktis Kapernau... >

4. Šeštadienio naktis Kapernaume

(1719.4) 154:4.1 Tą pačią šeštadienio naktį, Kapernaume penkiasdešimties žymių miesto gyventojų grupė susirinko sinagogoje tam, jog aptartų tokį svarbų klausimą: “Ką mes darysime su Jėzumi?” Jie svarstė ir ginčijosi ilgiau negu iki pusiaunakčio, bet negalėjo pasiekti kokio nors bendro susitarimo. Be kelių asmenų, kurie buvo linkę tikėti, kad Jėzus gali būti Mesijas, bent jau šventas žmogus, arba galbūt pranašas, kiti susirinkusieji pasidalino į keturias beveik lygias grupes, kurios laikėsi, atitinkamai, tokio pažiūrio į Jėzų:

(1719.5) 154:4.2 1. Kad jis yra suklaidintas ir nepavojingas religinis fanatikas.
(1719.6) 154:4.3 2. Kad jis yra pavojingas ir apsukrus kurstytojas, kuris galėtų sukelti maištą.
(1720.1) 154:4.4 3. Kad jis yra susidėjęs su velniais, kad jis gali būti net ir velnių princas.
(1720.2) 154:4.5 4. Kad jis yra pamišęs, kad jis yra beprotis, protiškai nesubalansuotas.

(1720.3) 154:4.6 Daug buvo kalbama apie Jėzaus skelbiamas doktrinas, kurios kėlė nerimą paprastiems žmonėms; jo priešai laikėsi tokios nuomonės, kad jo mokymai yra nepraktiški, kad viskas sužlugs, jeigu kiekvienas mėgins sąžiningai stengtis gyventi pagal jo idėjas. Ir daugelio vėlesniųjų kartų žmonės sakė tuos pačius dalykus. Daug protingų ir gero norinčių žmonių, net ir šviesesniame šitų apreiškimų amžiuje, laikosi nuomonės, jog remiantis Jėzaus mokymais nebūtų buvę galima sukurti modernios civilizacijos—ir iš dalies jie yra teisūs. Bet visi tokie abejojantieji užmiršta, jog remiantis jo mokymais būtų buvę galima sukurti daug geresnę civilizaciją, ir kada nors ji bus sukurta. Šitas pasaulis niekada rimtai ir nebandė Jėzaus mokymų įgyvendinti plačiu mastu, nežiūrint to, kad buvo mėginama be entuziazmo vadovautis vadinamosios krikščionybės doktrinomis.