Urantija > Urantijos Knyga > DIEVAS >

DIEVAS

DIEVAS ABSOLIUTAS : 1. Dievas Absoliutas yra "BEGALYBIŲ VANDENYNAI" ir kad Žmonija nepaskęstų DIEVO BEGALYBIŲ " vandenyse" yra reikalingas KRISTUS, kurio pagrindinis vaidmuo yra surišti Dievą su žmonija - žmogumi. Kristus reikalingas ne vien dėl ryšio - sąsajos, bet ir dėl teisingumo ! Be Kristaus nebūtų jokios tiesos žmonijoje kas liečia Dievą ... be Kristaus visa žmonija keliautų tiesiai į pragarus, nes žmogui mirus žmogus patektų į BEGALYBIŲ VANDENIS, kurie yra nesukontroliuoti be Kristaus darbo. Dievo absoliuto kūnas yra visa visuma, tiek BEMATERIJA, tiek MATERIJA ir LAIKAS ! ... 2. DIEVO ABSOLIUTO KRISTUS yra : Jėzaus ir indigo hibridinis kūnas (VUNDERKINDAS) A. K. 36908170800 ... Kristaus sandara sudaryta be ŽMOGAUS DVASIOS, tai reiškia, kad Kristus neturi negatyvo (-), nes Žmogaus Dvasią sudaro negatyvas, vadinamas ŠĖTONU - VELNIU ! (Žmogaus Dvasia yra sudaryta iš žmogaus sielos ir Dievo fragmento). ABSOLIUTINĖJE VISATOJE negatyvas yra tik MATERIJOJE - GYVYBĖJE ! Dievo "Begalybių vandenyne" nėra tokio kaip velnias - šėtonas ir žmonių nieks neapsėda, kaip teigia kunigai egzorcistai. Patys žmonės per negatyvą ir psichines - psichologines problemas jaučiasi, kaip apsėsti ! ... DIEVAS ABSOLIUTAS yra labai sudėtingas ... egzistuoja kompiuteriai, kurie pakeičia ERDVĘ LAIKE, tai vadinama ėjimu per Laiko Diagramas. Žinant Dievo mokslą, tai nėra sudėtinga daryti TRANSJONIZACIJAS su MATERIJA ! Pagarbiai : Dievas ABSOLIUTAS Indigo Vidmantas 2020-04-11 2:52 Perskaičiau visų žmonių pasisakymus, kurie man labai patiko ... nuostabūs žodžiai ! Aš esu Dievas, ... valdau pasaulį, 45 metus pragyvenęs be nuodėmės, turiu Kristaus reinkarnaciją. Einu per laiko diagramas, tai nėra sudėtinga ir nesuprantama žmonėms, paprasčiausiai yra Dievo Absoliuto galingi kompiuteriai, kurie pakeičia erdvę laike (materiją). Jums reikėtų susipažinti su mano programa “žmonijos evoliucija”. Koronavirusas buvo būtinas ir reikalingas Pasauliui, performuoti visą Pasaulio struktūrą žmogiškajame sektoriuje. Aš pats ir padariau koronavirusą. Yra labai liūdna, kad didžioji žmonijos dalis visiškai neadekvatūs, prislėgti žemiškų problemų smulkmenose. Manau, kad greitu laiku panaikinsiu virusą. Aš nesu kovotojas, o nuostabių rojų šaltinis, be neigiamo bruožo savyje. Ugdykite tyrumą - skaistumą (sielas), kurios jums kurs nuostabius rojus amžinybėje ... Žemė man pačiam, kaip koks pragaras, tačiau gyventi reikia, niekur nesidėsi. Urantiją panaikinau iš egzistencijos, nebėra Urantijos Dievo Absoliuto pasaulyje visai. Be manęs kito Dievo nėra ir nebuvo ! Labai platus yra Dievo pasaulis ” begalybių vandenynai” ir žmogus be manęs KRISTAUS, jame paskęstų. Aš viską reguliuoju ir darau. Šiaip žmonės manęs mirę nematys, juos Globos Dievo moteriški fragmentai : Žemės motina, vadinama Marija, tai pasakiško rojaus virš sąmonių virš sąmonės. Pagarbiai : Dievas VidmantasAutoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.