Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Mūsų mintys ir apvaizdos veiki... > Amžinojo Sūnaus mokymas apie m... >

Amžinojo Sūnaus mokymas apie minčių materializavimą, 2010 02 25

Senokai gavau šį mokymą, bet štai dabar noriu ir su jumis juo pasidalinti. Kada pirmiausia kreipiausi į Tėvą, paprašydama suteikti mokymą apie minčių materializavimą, Jis man patarė kreiptis į Amžinąjį Sūnų Motiną-Brolį, taigi taip gavau ir užrašiau šį mokymą:
.
"Miela sielos sese ir dukra, Aš kreipiuosi į tave ir kiekvieną, kuris skaitys šį Mano mokymą. Tavo siela prisipildanti Mūsų Trijų gyvos meilės jau veikia visumos labui ir gerovei, ir tu jau nemąstai, kodėl reikia šitaip elgtis, nes jau žinai. Žinai, kad šviesa negali nesklisti, o kai ji nukreipta į visumą, ji paliečia kiekvieną Mūsų vaiką, kiekvieną.
Tu klausi apie minčių materializavimą ir Aš tau atsakysiu, kad tai yra jūsų kiekvieno sielos išraiška. Jums suteiktas protas ir gebėjimas mąstyti, bet mintys, kurias pajuntate savo prote yra dvejopos kilmės - jos kyla iš jūsų sielos proto - morontonio proto arba gyvulinio proto. Priklausomai nuo to, kokį ryšį palaikote su Mumis, tokias mintis puoselėjate savyje. O kadangi jos gyvos substancijos, tai jos turi gebėjimą materializuotis. Kiekviena jūsų išsakyta ar neišsakyta mintis įgauna vienokią ar kitokią išraiškos formą jūsų realioje tikrovėje. Ir jei puoselėjate netobulas mintis, kilusias iš jūsų gyvulinio proto, tai tokios mintys ir sukuria atitinkamas pasekmes. Jei savo laisva valia nukreipiate žvilgsnį į Mus, į savo vidų, greitai pajuntate kitokią minčių tėkmę. Kadangi jums suteiktas gyvasis Tėvo fragmentas - Minties Derintojas, jis greitai sutvarko ir iškelia jumyse tas šviesias mintis į paviršių pirmai pasitaikiusiai progai, kad iškiltumėte ir šviestumėte.
Kiekviena mintis yra gyva ir ima veikti. Nuo jų kokybės prklauso jūsų ir kitų gyvenimas.
Nebijokite stabtelėti ir pastebėti savo minčių tėkmę. Kokia ji ir kur link krypsta? Jūs kiekvienas galite nukreipti savo mintis tokia linkme, kad jos kurtų gerovę jums ir visumai, tai palinkai - kurioje randatės, kiekvienas. Kokioe bus jūsų mintys, tokios formuosis ir aplinkybės. Tokias ir pasekmes turėsite. Priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnis veikia kiekvieną akimirką, nepažeisdamas jūsų laisvos valios. Nors manote, kad sunkinančias aplinkybes jums dovanojame Mes, bet gi iš tikro patys jas susikuriate savo netobulomis mintimis, kurios nėra iš Mūsų. Tik gyvai bendraudami su Mumis prisipildote šviesos, išminties, ramybės - tokios ir mintys vyrauja jumyse, tokios formuojasi ir aplinkybės jūsų gyvenime, tokie įvykiai susiklosto."
2009.12.16

Jurgita
2010-02-25 20:24:02Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.