Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Vaizdinės projekcijos > Tėvo mokymas, parodytas vaizdi... >

Tėvo mokymas, parodytas vaizdiniu, kas yra BAIMĖ, 2008 03 12

Tėvo dvasios, Minties Derintojo, mano protui suteikta BAIMĖS projekcija išplės ir jūsų, kiekvieno, sampratą apie baimę.

Kadangi šis vaizdinys yra susijęs su Minties Derintojo anksčiau man parodyta PASĄMONĖS projekcija, tai dėl to, kad geriau suprastumėte šitą baimės vaizdinio projekciją, atsidarykite atskirą temą apie Tėvo man parodytą PASĄMONĖS projekciją. O dabar tik pasakysiu, kad visa pasąmonėje VIEŠPATAUJANTI juoda spalva ir apima šitą BAIMĖS vaizdinį, kurį man Tėvas parodė atskira tokia projekcija:

Milžiniškas, visas perpintas, ir pilnaviduris JUODAS kubas.

Įsivaizduokite iš vytelių supintą kubą. Tačiau dabar įsivaizduokite, kad vietoje vytelių yra beveik rąstai, ir iš jų yra supintas kubas. Dabar įsivaizduokite, kad šito milžiniško juodo kubo yra supintos ne tik išorinės sienos, bet ir viduje yra lygiai taip pat supintos sienos. Ir dar to maža. Šitie rąstai yra perpinti ne tik lygiagrečiai išorinėms dviems sienoms, bet dar ir joms statmenai, arba lygiagrečiai kitoms dviems išorinėms sienoms.

Taip, kad šitas milžiniškas juodas kubas yra nuo viršaus iki apačios visas supintas viduje dviemis plokštumomis - viena kitai statmenai.

Tuo tarpu kubo išorėje yra akinanti balta šviesa.
Ir pačiame kubo viduryje yra mažas baltas spindintis rutulys. Ir šitas mažytis rutulys yra sujungtas su išoriniu baltu lauku siauru irgi baltu spinduliu.
Išorinė balta spalva yra Tėvo meilė, kuri yra paskleista visoje kūrinijoje, kuri pasiekia ir žmogaus sąmonę, pasąmonę ir viršsąmonę.

Spindintis baltas rutulys pasąmonėje yra žmogaus dieviškasis aš, kurį yra padovanojęs Tėvas kaip asmenybę, ir kurį savo nelaisvėje laiko žmogaus gyvulinis arba žemasis aš, pilnas pasąmoninės baimės, kurią ir atskleidžia šitas juodas baimės kubas.

Spindulys yra Tėvo dvasia, Minties Derintojas, padovanotas žmogui ir sujungiantis Tėvą ir žmogaus dieviškąjį aš. Ir šitoji Tėvo dvasia gyvena žmogaus viduje - jo prote.

Perpintos plokštumos yra iš grubios ir kietos medžiagos dėl to, kad parodytų, jog baimė yra kietai veržianti žmogaus vidinį aš, neleidžianti jam net pajudėti, ir pasireiškianti labai galinga jėga, kad vos tik pamėginus pajudinti baimę savo jėgomis, žmogus tuoj pat nusibrozdina savo vidinę odą, pajaučia vidinį išgąstį ir kančią, ir dar labiau išsigąsta; ir šis kubas dar daugiau suspaudžia vidinį aš.

Ir tiktai tas spindintis dieviškasis Tėvo padovanotas asmenybės aš, per GYVĄ RYŠĮ SU TĖVU, šio spindulio, Tėvo Dvasios, Minties Derintojo, dėka, vis labiau ima apšviesti BAIMĖS ŠEŠĖLIUS. Ir tie kieti ir nubrozdinantys perpynimai ir mazgai ima palaipsniui nušvisti ir atsipalaiduoti.

Ir vis daugiau bendraujant su Tėvu nuoširdžiai, iš vidaus, šitoji suvaržanti baimės jėga palaipsniui ima vis labiau atsipalaiduoti, laisvėti, trūkinėti, ir tirpti, kol ateina tokia akimirka, kada net ir pats tvirčiausias juodas baimės kubas išgaruos, kaip naktis išnyksta patekėjus saulei.

Buvo naktis, ir nebėra.

Buvo baimė, o Tėvo meilė ją visiškai ištirpdė, kad visos perpintų rąstų kietos ir brozdinančios sienos išnyko.

Išnyko realiai žmogaus viduje, nes viską apglėbė Tėvo dvasia, Minties Derintojas, išsiplėtęs tas šviesos spindulys, kuris atsivėrusio Tėvui žmogaus gyvo ryšio dėka ir tirpdo baimės juodą kubą.

Ir mums, kiekvienam, tinka šito juodo pasąmoninės baimės minkštinimas ir tirpinimas gyvu kasdieniu ryšiu su Tėvu.
Šituo ryšiu mes stiprinsime savo dievišką charakterį ir mylėsime visus Tėvo meile, kuri nelaukia jokio atsako, tiesiog myli be jokių baimių.

Šitaip mes pašviesime tiek šalia savęs, tiek visoje kūrinijoje. Ir šituo taip pat padėsime ir patys sau - tapsime sveiki ir fiziniu kūnu, nes būtent baimė gimdo stresus ir ligas.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2008 03 12Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.