Urantija > Susipažinimas su Urantijos Kny... > Sampratos ir terminai naudojam... > Trejybė >

Trejybė

Triasmenis kūrinijos Dievas, dar vadinamas trimis pirminiais centrais ir šaltiniais. Trejybės trys asmenys gali būti primityviausiai įvardinti kaip mintis, žodis ir veiksmas; arba Tėvas, Amžinasis Sūnus, Begalinė Dvasia - Bendrai veikiantysis; arba pirmasis šaltinis ir centras - padovanojantis asmenybes, antrasis šaltinis ir centras atsakingas už dvasinę trauką, trečiasis šaltinis ir centras - atsakingas už proto ir materialias sferas.Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.