Urantija > Susipažinimas su Urantijos Kny... > Sampratos ir terminai naudojam... > Morontinis >

Morontinis

Morontinė energija, morontiniai pasauliai, morontinės sferos, morontinis kūnas. (Morontinė energija - tai tarpinė energijos forma, tarp materialios ir dvasinės)Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.