Projektai internete > Dieviško atsivėrimo patirties ... > Taisyklės >

Taisyklės

PUSLAPYJE DRAUDŽIAMA:

I. Skelbti informaciją, kuri:
1) kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą;
2) platina, propaguoja ar reklamuoja smurtą, pornografiją, seksualines paslaugas, narkotines ar psichotropines medžiagas, bei kita teisės aktams prieštaraujanti informacija;
3) informacija, šmeižianti, įžeidžianti žmogų, žeminanti jo garbę ir orumą;
4) įžeidžianti arba kenksminga bet kurio asmens atžvilgiu
5) pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą;
6) pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus;
7) pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus;
2. Naudoti 'apriori' klaidingą informaciją, šmeižti, o taip pat nesąžiningai diskutuoti. Pvz.: iškraipyti kito dalyvio išsireiškimus, taisyti/trinti savo komentarus, ketinant nuslėpti/iškreipti jų pirminę prasmę, o taip pat provokuoti puslapio dalyvius, dėl ko gali būti pažeistos šios Taisyklės.
3. Vartoti grubius, necenzūrinius išsireiškimus ir įžeidimus bet kokiu pavidalu, skelbti grubaus tono komentarus. Net jei buvo ginčytasi, net jei jūs buvote teisūs, už tokį elgesį jūs būsite įspėti.
4. Šiukšlinti - talpinti forume brukalus, šlamštlaiškius ("spamą" - Stupid Pointless Annoying Material/Message ):
• rašyti temos neatitinkančias žinutes ("Off-Topic" - bet kokios žinutės, neatitinkančios diskusijos arba forumo temos), nes tai yra besaikis forumo šiukšlinimas;
5. Puslapyje netoleruojamas dvigubų vartotojo vardų (nick'ų) turėjimas (ypač siekiant sudaryti palaikymą savo kitam vartotojui, arba norint sukelti ginčą/intrigą), išskyrus tam tikrus atvejus.


TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO ATVEJU

1. Sprendimą apie nuobaudą pažeidėjui priima Puslapio Administracija - Moderatorius arba Administratorius.
2. Dalyviams, pažeidusiems taisykles, gali būti taikomos šios nuobaudos:
Įspėjimai (t.y perspėjimai arba priminimai, kad dalyvis pažeidė taisykles ir jiems lygiavertės priemonės:
§ žinutės taisymas arba pašalinimas;
§ temos pašalinimas arba uždarymas;
§ žodinis įspėjimas, įrašytas redaguotoje žinutėje
Už kiekvieną taisyklių pažeidimą dalyvis gali gauti nuo vieno iki kelių įspėjimų. Surinkus kelis įspėjimus (priklauso nuo pažeidimo sunkumo) pažeidėjui gali buti uždrausta kelias dienas rašyti Forume.
3. Kai kurioms pažeidimų formoms papildomai gali būti taikomos neeilinės nuobaudos:
• draudimas rašyti atsakymus tam tikrą laiką arba atskiruose puslapio skyreliuose, arba visame puslapyje;
• gali būti visiškai uždraustas prisijungimas puslapyje.
• vartotojo vardo pašalinimas.
• neatitinkančios taisyklių temos uždarymas/pašalinimas be perspėjimo.



Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.